Consiliul Tineretului din România critică lipsa de transparenţă a Consiliului Judeţean Constanţa

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul Tineretului din România a criticat lipsa de transparenţă a Consiliului Judeţean Constanţa întrucât nu a publicat pe site-ul judeţului proiectele de hotărâri ale actelor administrative cu caracter normativ.

Vă redăm comunicatul de presă al Consiliului Tineretului din România: 

„Vineri, 29 ianuarie 2016, a fost convocată o şedinţă a Consiliului Judeţean Constanţa pentru data de joi, 4 februarie 2016. Aşa cum suntem obişnuiţi de către autorităţile locale din Constanţa, transparenţa decizională rămâne un deziderat îndepărtat. Deşi mai sunt câteva zile până la şedinţa dedicată adoptării bugetului, nici până în acest moment nu s-au publicat pe site-ul judeţului proiectele de hotărâri ale actelor administrative cu caracter normativ, după cum solicită Legea nr. 52/2003.  Nepublicarea proiectelor pe hotărâri pe site reprezintă un motiv de nulitate a acelor hotărâri, nefiind respectate dispoziţiile imperative ale legii.

Consiliul Tineretului din România a solicitat din 14 ianuarie o dezbatere publică vizavi de bugetul judeţului pe anul 2016. De asemenea, CTR a solicitat alocarea de fonduri pentru activităţile de tineret, în temeiul legii nr. 350/2006.

“Articolul 28

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, încadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.”

Arătăm, cu titlu de exemplu, sumele care au fost bugetate de către ale consilii judeţene pentru activităţile de tineret: Bacău - 400.000 lei şi Iaşi - 200.000 lei.

Potrivit legii finanţelor publice locale, nr. 273/2006, publicarea proiectului de buget este o condiţie sine qua non a validităţii sale.

“Art. 39 (3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa localăsau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite.

(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe.”

În situaţia de fapt, bugetul judeţului care va fi adoptat vineri este ilegal, iar Prefectul Judeţului Constanţa, potrivit art. 123 alin. (5) din Constituţie şi art. 3 din Legea contenciosului administrativ, are obligaţia să-l conteste în faţa instanţei de contencios administrativ. De asemenea, Ministerul Tineretului şi Sportului a solicitat tuturor prefecţilor să atace bugetele în faţa instanţei de contencios administrativ dacă nu sunt alocate fonduri pentru activităţile de tineret.

Mai arătăm că pe ordinea de zi există şi alte proiecte de hotărâre care prezintă interes pentru Consiliul Tineretului din România şi pentru tinerii din Constanţa:

●     Proiect nr.19 privind modificarea si actualizarea bugetului si a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul multifunctional educativ pentru tineret”,Cod SMIS 40038 si aprobarea introducerii in lista de investitii si in bugetul UAT a acestuia Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

●     Proiect nr.30 privind stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2016 Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

●     Proiect nr.42 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean Initiator : Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir“. 

“Obiectivul nostru în cadrul acestui proiect este ca ambele autorităţi locale deliberative să respecte legea şi să acorde fonduri pentru activităţile de tineret. După reuşita cu bugetul municipiului, ne îndreptăm atenţia asupra bugetului judeţean. Autorităţile locale au fost şi sunt complet netransparente în acest proces. De asemenea, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la centrul de tineret. Deşi a fost bugetat şi implementat ca un centru de tineret, am constatat cu surprindere că la faţa locului este scris centru cultural. Cerem public lămuriri din partea conducerii Consiliului Judeţean pe această temă. Suntem dispuşi să sprijinim autorităţile săfacă un centru de tineret la standarde europene şi să obţină acreditare în acest sens. Ne opunem transformării acestuia într-un mijloc de exploatare economică.” a declarat Alexandru Bajdechi, monitor local în cadrul proiectului Tineri pentru Democraţie.

În situaţia de faţă, tinerii cer amânarea şedinţei Consiliului Judeţean din 4 februarie, publicarea de urgenţă a proiectelor de hotărâri pe site şi organizarea unei dezbateri publice privind bugetul judeţului pe anul 2016. În caz contrar, ne vom adresa autorităţilor competente.

Vă mai recomandăm:

Apelul unui student la Drept: „Elevii trebuie să fie promotori ai democraţiei, nu marionetele ISJ“

Studentul Alexandru Bajdechi: „Dacă Mazăre nu pleacă, facem referendum local de demitere“

Studentul la Drept Alexandru Bajdechi: „Radu Mazăre trebuie să dispară din viaţa politică“

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite