ANI a sesizat DNA Cluj că Horvath Anna, viceprimarul suspendat al Clujului, se face vinovată de conflict de interese

0
0

ANI a sesizat DNA Cluj că Horvath Anna, viceprimarul suspendat al Clujului, ar fi săvârşit infracţiunea conflict de interese. Horvath a participat la şedinţa Consiliului Local Cluj când s-a hotărât alocarea a 90.000 de lei către o asociaţie unde ea este preşedinte şi alocarea a 30.000 de lei către Universitatea Sapientia, de unde Horvath - spune ANI - ar fi beneficiat de foloase prin contractele încheiate în calitate de cadru didactic.

Potrivit site-ului ANI, în perioada exercitării mandatului de viceprimar, Horvath Anna a participat la şedinţa Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul căreia a fost adoptată o Hotărâre prin care s-a dispus alocarea a 90.000 lei către Asociaţia Claudiopolis – Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii în cadrul căreia Horvath Anna este preşedinte, şi alocarea a 30.000 lei Universităţii Sapientia din partea căreia persoana evaluată a beneficiat de foloase prin contractele încheiate în calitate de cadru didactic.

Ce prevederi a încălcat Horvath Anna se arată în comunicatul ANI:

”Persoana evaluată a încălcat, astfel, legislaţia privind conflictul de interese atât în materie administrativă în raport cu dispoziţiile art.70 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: 

„Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative” coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 potrivit căruia: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local” şi cu dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 393/2004 potrivit căruia: „Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. 

În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. 

Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”, cât şi în materie penală, în raport cu dispoziţiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Prin urmare, ANI a sesizat DNA Cluj pentru conflict de interese. Tot ANI spune că Horvath Anna a fost informată despre conflictul de interese.

Mai puteţi citi:

Viceprimarul Clujului, cercetat de DNA sub control judiciar. Horvath Anna e acuzată de trafic de influenţă

Reacţia UDMR privind acuzaţia adusă de DNA viceprimarului Clujului: „În mass-media să nu fie promovate ipoteze care nu corespund realităţii“

Viceprimarul Clujului, vizat de percheziţiile DNA într-un dosar de corupţie: „Am acţionat strict în baza legilor aflate în vigoare, cu onestitate“

Cluj-Napoca


Ultimele știri
Cele mai citite