Primăria Sectorului 1 anunţă că va cumpăra sediul Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” de pe strada Berthelot

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto Inquam Photos / George Calin
Foto Inquam Photos / George Calin

Consiliul Local Sector 1 a aprobat, în şedinţa de luni, un proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării acestui imobil de la actualul proprietar pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza".

Administraţia locală a Sectorului 1 doreşte să asigure continuitatea procesului educaţional la sediul Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" de pe strada General Berthelot nr.56-58, în care în prezent elevii îşi desfăşoară orele de atelier, transmite Primăria într-un comunicat.

Comisia mixtă de negociere îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de cinci luni. La finalul negocierilor, în raport de rezultatele acestora, raportul comisiei va fi înaintat spre aprobare finală Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea solicitării acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziţionării pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a imobilului de pe strada General Berthelot nr.56-58.

“Am decis să iniţiez demersurile pentru achiziţia sediului Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" de pe strada General Berthelot nr. 56-58, care a fost retrocedat, în vara anului 2020, Congregaţiei Jesu. Este locul unde elevii de la acest liceu îşi desfăşoară în prezent atelierele. Vreau să asigur continuitatea procesului educaţional, să avem spaţii dedicate învăţământului  şi să păstrez pentru comunitatea locală această clădire emblematică pentru istoria Capitalei”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

În baza Deciziei nr.9149/04.06.2020 emisă de Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, s-a decis retrocedarea în favoarea Congregaţiei Jesu a imobilului de pe strada General Berthelot nr.56-58. Noul proprietar are obligaţia de menţine destinaţia de unitate de învăţământ a acestui imobil pe o perioadă de 10 ani, utilizatorul urmând să plătească o chirie lunară stabilită în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Primăria precizează că, prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu numărul 65.706/14.12.2021 Congregaţia Jesu şi-a manifestat disponibilitatea de a vinde acest imobil în vederea păstrării destinaţiei sale de imobil de interes public. În plus, prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu numărul 875/06.01.2022, conducerea Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" a precizat că este necesară continuarea activităţii educaţionale în imobilul de pe strada General Berthelot nr.56-58 solicitând în acest sens ajutorul administraţiei locale a Sectorului 1.

Clădirea de pe strada General Berthelot nr.56-58  are o istorie veche de peste 120 de ani. Aici a funcţionat, la începutul secolului XX şi în perioada interbelică, şcoala de fete “Sfântul Iosif” –şcoală primară şi liceu de fete- aflată sub patronajul Bisericii Catolice.

După cel de-al Doilea Război Mondial, imobilul a fost naţionalizat de regimul comunist, în baza Decretului nr. 176 din 2 august 1948 pentru trecerea în proprietatea statului a bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea  şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional.

După naţionalizare, începând cu data de 27 septembrie 1948, aici şi-a desfăşurat  activitatea  o şcoală tehnică şi un cămin de studenţi. Din 19 iunie 1959, în această clădire a fost mutată Şcoala medie nr. 21 cu predare în limba germană, transformată în Liceul Industrial nr. 21 cu predare în limba germană. Din 8 octombrie 1973,  imobilul a fost transferat în administrarea Liceului „Nicolae Tonitza.”

Pe 4 iunie 2020, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a retrocedat imobilul către Congregaţia Jesu (fostul Institut „Sânta Maria”), la solicitarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.

BucureștiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite