Ce drepturi au minorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Pot munci în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

0
0

Copii au o serie de drepturi reglementate de legea 272/2004, printre acestea numărându-se dreptul la odihnă, vacanţă şi petrecerea timpului într-un mod plăcut şi folositor.

Drepturile minorilor cu vârsta de până la 18 ani sunt reglementate de legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, ce are rolul de  a asigura respectarea intereselor şi drepturilor acestora, astfel încât să se poată bucura de o dezvoltare fizică şi morală normală şi să beneficieze de un echilibru socioafectiv în viaţa de familie.

Copii au şi dreptul la odihnă, vacanţă şi petrecerea timpului într-un mod plăcut şi folositor, drepturi ce se regăsesc la articolele 53 şi 91 din legea amintită.

Conform legii 272/2004, trebuie să ştii că:

-Ai dreptul la timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, poţi să participi în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei tale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii;

-Eşti protejat de lege împotriva exploatării şi nu poţi fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, ce presupune un risc potenţial sau care poate să îţi compromită educaţia ori să îţi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării tale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale;

-Poţi desfăşura activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling. Pentru aceasta, părintele trebuie să informeze, în prealabil, serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul tău, prin depunerea, înainte de începerea efectivă a activităţii, a unei note de informare, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului României  nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling. Pe durata prestării acestor activităţi vei fi însoţit de un adult;

-Poţi beneficia de consiliere şi sprijin din partea specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, dacă simţi că nimeni din jurul tău nu te înţelege şi trăieşti o copilărie nefericită;

-Poţi utiliza Telefonul Copilului - 0239/983, dacă te afli într-o situaţie de abuz, exploatare, neglijare sau viaţa ori sănătatea îţi sunt puse în pericol.

Brăila


Ultimele știri
Cele mai citite