Totul despre recensământ

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Numărătoarea din acest an ne va arăta câţi am mai rămas în România
Numărătoarea din acest an ne va arăta câţi am mai rămas în România

Mâine începe recenzarea populaţiei şi a locuinţelor din România. „Adevărul“ vă arată cum se va desfăşura aceasta şi la ce întrebări veţi răspunde.

Recensământul care începe mâine, la ora 0.00, este primul realizat conform regulilor stabilite de Comisia Europeană. Ora 0.00 a zilei de joi este considerată „momentul critic", cel la care se fac toate raportările. Adică, un copil născut miercuri, 19 octombrie, la 23.59, intră în populaţia recenzată, dar unul care vine pe lume începând cu primul minut al zilei de joi, 20 octombrie, nu se numără. Răspund la întrebări persoanele de peste 15 ani, inclusiv, iar pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani oferă date adulţii din gospodăria respectivă.

Premieră! Romii sunt recenzaţi pe neamuri

Pe recenzori îi puteţi vedea pe străzi începând de astăzi, întrucât miercuri este ziua „orientării în teren", a vizitelor preliminare. Recenzarea începe însă joi. Dacă nu vă vor găsi acasă la prima vizită, recenzorii vă vor lăsa în căsuţa poştală sau în uşă datele de contact. Îi puteţi suna ca să fixaţi o zi şi o oră pentru întâlnire şi completarea chestionarelor.

Dacă vreţi, puteţi primi recenzorul în casă, dacă nu, puteţi răspunde în faţa uşii. Dacă nu reuşiţi să fixaţi o vizită sau pur şi simplu nu vreţi să vă întâlniţi cu recenzorul ori aţi fost plecat când v-a căutat recenzorul, puteţi să mergeţi în această perioadă la Comisia locală de recensământ, care funcţionează în cadrul primăriei unde locuiţi. Veţi răspunde la întrebări în faţa unui recenzor de acolo şi acesta va pune chestionarele într-un plic închis pe care îl va înmâna recenzorului care se ocupă de strada dumneavoastră. Numai acesta din urmă are acces la informaţiile din chestionare şi le centralizează.

Nu se cer acte justificative

Recenzorul nu are voie să vă ceară niciun fel de documente justificative, în afara actelor de identitate. În rest, dacă spuneţi, de exemplu, că apartamentul în care staţi este proprietatea dumneavoastră sau este închiriat, nu trebuie să prezentaţi niciun act de proprietate sau contract de închiriere.

Cine completează chestionarul

Recenzorii sunt instruiţi să vă ofere toate informaţiile şi explicaţiile pe care le cereţi, dar nu au voie să vă influenţeze răspunsul. El va completa chestionarele, pe baza răspunsurilor pe care le veţi da, iar la final trebuie să verificaţi dacă ce a scris el corespunde cu ce a spus. Dacă este în regulă, trebuie să semnaţi de conformitate.

Semnătura atestă corectitudinea informaţiilor înscrise în faţa recenzorului, dar nu înseamnă că vă daţi acceptul pentru folosirea datelor altfel decât în scop statistic. Chestionarele sunt ulterior anonimizate (se şterg numele), iar recenzorul este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor. În caz contrar, el este amendat cu sume între 2.000 şi 5.000 de lei.

Există un set de întrebări la care veţi răspunde numai dacă doriţi: este vorba despre datele referitoare la etnie, apartenenţa religioasă, limba maternă şi la eventuale dizabilităţi (ultima secţiune din formularul Persoane). În rest, sunt obligatorii. Dacă refuzaţi explicit să răspundeţi la întrebările obligatorii, puteţi fi amendat cu sume cuprinse între 1.500 şi 4.500 de lei.

Cum îi recunoaşteţi pe recenzori

Cei angajaţi temporar ca recenzori poartă la vedere ecusoane cu însemnele şi sigla Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011, precum şi o mapă albastră, inscripţionată la fel. Pe legitimaţie figurează numele recenzorului, iar acesta este obligat să confirme identitatea de pe ecuson, arătându-vă cartea sa de identitate.

Două milioane de morţi cu CNP-uri

Recensământul va permite autorităţilor să facă o mică ordine în baza de CNP-uri. Numele intervievaţilor se şterg, dar CNP-urile vor fi comparate cu cele existente în baza de date. În momentul de faţă sunt 23 de milioane de CNP-uri active, dar aproximativ două milioane sunt ale unor persoane decedate.

În continuare, vă prezentăm întrebările din cele şase formulare la care trebuie să răspundeţi. Al şaptelea se adresează numai administratorilor de cămine şi hoteluri de locuit, iar al optulea, recenzorilor. Au contribuit Simona Popa, Andreea Ofiţeru

Cele şase formulare

- Persoane
- Persoane plecate pentru o perioadă îndelungată
- Persoane temporar prezente
- Persoane plecate în străinătate
- Locuinţă
- Gospodărie

Întrebări pentru cei plecaţi

Cei care au în familie persoane plecate pentru o perioadă îndelungată, de cel puţin 12 luni, vor completa un formular special. Care cuprinde, pe lângă numele şi prenume, codul numeric personal, sexul şi data naşterii respectivei persoane şi alte date:

CE rudă este persoana plecată
- Este capul gospodăriei
- Este soţul sau soţia
- Partener/Parteneră
- Fiu/Fiică
- Ginere/Noră
- Nepot/Nepoată de fiu/fiică
- Tată/Mamă
- Bunic/Bunică
- Frate/Soră
- Cumnat/Cumnată
- Nepot/Nepoată de frate
- Socru/Soacră
- Altă rudă
- Persoană neînrudită

Unde locuieşte în prezent
- Judeţul
- Localitatea
- În altă ţară
- Data plecării
- Se trece ultima plecare
- Motivul absenţei
- La lucru
- În căutarea unui serviciu
- La studii
- În interes de afaceri
- Motive familiale (căsătorie, întregirea familială, moştenire)
- Alte motive (în sanatorii, în cămine de bătrâni etc.)

Starea civilă legală
- Necăsătorit(ă)
- Căsătorit(ă)
- Văduv(ă)
- Divorţat(ă)

Cetăţenia şi etnia
- Se trece ţara de cetăţenie şi cărei etnii consideră peroana respectivă că îi aparţine.

Educaţie (se trece cel mai înalt nivel absolvit)
- Fără şcoală absolvită
- Primar
- Gimnazial
- Liceal, profesional sau şcoală de ucenici
- Postliceal şi de maiştri
- Superior

Familiile care au persoane plecate în străinătate trebuie să răspundă la câteva întrebări despre membrii aflaţi în alte ţări. Pe lângă nume şi prenume, cod numeric personal şi ţara unde persoana este plecată, famiile mai trebuie să răspundă la următoarele întrebări legate de cei plecaţi la muncă în străinătate:

De cât timp a plecat persoana în străinătate?
- mai puţin de 6 luni
- 6 luni până la 1 an
- 1 an până la 2 ani
- 2 ani până la 3 ani
- 3 ani şi peste

În străinătate, persoana lucrează?
- Da
- Nu
- Nu, este în căutarea unui loc de muncă

Domeniul în care lucrează
- Agricultură
- Industrie
- Construcţii
- Restaurante, baruri
- Hotelier
- Transporturi
- Calculatoare/Informatică
- Menaj casnic
- Sănătate
- Alt domeniu

Persoana trimite bani acasă?
- Da
- Nu

Cât de des trimite bani acasă
- Lunar
- La 3 luni
- La 6 luni
- Anual
- Ocazional
- Nu ştiu.

Cifrele recensământului

96 de întrebări totalizează cele şase formulare adresate persoanelor la recensământ.

Perioada de recenzare: 20 - 31 octombrie, orele 08.00 - 20.00.
Număr de întrebări: 96.
Durata completării chestionarelor: 45 de minute.
Număr de recenzori: 100.000.
Număr de supervizori: 19.000.
Număr de locuinţe pentru fiecare recenzor: 100 - 120.
Cât câştigă un recenzor: 750 de lei, sumă brută, pentru 15 zile.
Costurile recensământului: aproape 40 de milioane de euro, plus alte 5,5 milioane de euro alocate pentru prelucrarea datelor, până în 2013.

La ce răspunde fiecare persoană

În afara datelor generale personale (nume, prenume, codul numeric personal, data şi locul naşterii, domiciliul, sexul), fiecare cetăţean va trebui să răspundă la mai multe întrebări. Iată care sunt acestea, cu variantele de răspuns:

Starea civilă legală
- Necăsătorit/ă
- Căsătorit/ă
- Văduv/ă
- Divorţat/ă

Anul căsătoriei
- Prima căsătorie
- Căsătoria actuală

Starea civilă de fapt
- Dacă persoana trăieşte în uniune consensuală

Numărul de copii născuţi
- Se trece doar numărul.

Situaţia persoanei
- Prezentă la recensământ
Temporar absentă

Pentru cât timp e plecat cel absent?
- Se trece numărul lunilor

Unde locuieşte acesta în prezent?
- Se completează adresa

Motivul absenţei
- La lucru
- În căutarea unui serviciu
- La studii
- În interes de afaceri
- Motive familiale
- Vizită, turism
- Alte motive

A fost altă reşedinţă
- Da (şi adresa acesteia)
- Nu

Motivul stabilirii la actuala reşedinţă
- La lucru
- În căutarea unui serviciu
- La studii
- În interes de afaceri
- Motive familiale
- Vizită/turism
- Solicitant de azil
- Refugiat
- Persoană cu protecţie subsidiară
- Alte motive

Cetăţenia
- Română
- Alta (şi care este)
- A doua cetăţenie (dacă are)

Caracteristici etno-culturale
- Cărei etnii îi aparţine
- Care este limba maternă
- Ce religie are

Nivelul de educaţie
- Instituţia de învăţământ absolvită de cel mai înalt nivel
- Forma de proprietate a instituţiei de învăţământ absolvite (de stat sau privată)
- Ce şcoală urmează în prezent (denumire, profil masterat şi doctorat dacă are)
- Dacă foloseşte internetul

Activitatea curentă
- Ocupat
- Şomer în căutarea unui alt loc de muncă
- Şomer în căutarea primului loc de muncă
- Elev/Student
- Pensionar
- Casnică
- Întreţinut de altă persoană
- Întreţinut de stat sau de organizaţii private
- Întreţinut din alte surse
- Altă situaţie economică

Timpul de lucru
- Se trece numărul total de ore efectiv lucrate pe săptămână

Ocupaţia şi statutul profesional
- Salariat
- Patron
- Lucrător pe cont propriu
- Membru al unei societăţi agricole/cooperatiste
- Lucrător familial

Altă situaţie
- Locul de muncă
- Denumirea unităţii
- Activitatea unităţii

Localizarea geografică a locului de muncă
- Se completează dacă este în localitatea de recenzare

Tipul sectorului de lucru
- Societăţi nefinanciare şi financiare
- Administraţie publică
- Instituţii non-profit în serviciul populaţiei
- Gospodăriile populaţiei

De când caută loc de muncă persoana
- Se completează anul şi luna, doar de către şomeri.

Forma de protecţie a şomerilor
- Se completează doar de către şomeri

Indemnizaţie de şomaj
- Indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ
- Plăţi compensatorii
- Alte forme de compensaţii
- Nu mai beneficiază de niciun ajutor
- Nu a beneficiat niciodată de niciun ajutor

Diverse dificultăţi
- Se completează doar de către cei cu aceste probleme:
  de vedere
  de auz
  de a merge sau urca scările
  de memorare sau de concentrare
  de îngrijire proprie
  de comunicare

Nivelul de dificultate
- fără dificultate
- nu prea mare
- mare
- incapacitate completă

Cauzele dificultăţii
- ereditară
- la naştere
- ca urmare a unei boli
- accident de muncă
- accident rutier
- altele

Persoana cu dificultăţi este ajutată?
- Da
- Nu .

Totul despre recensământ

Puteţi să-i primiţi pe recenzori în casă sau le răspundeţi din pragul uşii   Foto: dorin constandaÎntrebările despre locuinţe vizează gradul de confort al acestora. Acest formular conţine informaţii despre locuire. La finalul centralizării informaţiilor culese la recensământ, vom şti câţi metri pătraţi revin pe cap de locuitor şi care este calitatea locuirii.

Specialiştii se aşteaptă la o situaţie mai bună decât cea surprinsă în statisticile de până acum. De asemenea, vom vedea cât de mult poluează gospodăriile din România, iar aici sunt de aşteptat creşteri mult peste raportările de până acum, fiindcă acum nu avem o evidenţă a instalaţiilor de aer condiţionat, de exemplu.

Câte gospodării sunt

Prin gospodărie se înţelege o familie care se gospodăreşte împreună. Poate fi o familie formată dintr-o singură persoană, o familie lărgită, care cuprinde copii, părinţi şi bunici, sau poate fi un cuplu informal, adică o uniune consensuală, în care pot exista şi copii etc.

Numărul persoanelor din locuinţă
- Prezente
- Temporar prezente
- Plecate pentru o perioadă îndelungată
- Temporar absente

Tipul locuinţei
- Locuinţă convenţională
- Altă unitate de locuit (unitate mobilă, provizorie, unitate nedestinată locuirii, dar improvizată)

Statutul locuinţei
- Permanentă
- Secundară
- Casă de vacanţă

Situaţia ocupării locuinţei
- Ocupată
- Rezervată pentru uz sezonier sau secundar
- Neocupată (de vânzare, de închiriat, de demolat)
- În locuinţă se află numai cetăţeni străini temporar prezenţi

Poziţia locuinţei în clădire
- Subsol
- Demisol
- Parter
- Mezanin
- Etaj
- Mansardă

Camere de locuit
- Numărul camerelor
- Suprafaţa camerelor

Camere cu altă întrebuinţare
- Este vorba de camerele folosite în scopuri profesionale, comerciale etc.
- Numărul camerelor
- Suprafaţa lor

Bucătăria
- Are bucătărie
- Nu are bucătărie
- Are instalaţii de gătit, dar într-un alt tip de încăpere
- Suprafaţa

Baie (cu cadă sau duş)
- Are baie (în locuinţă, în afara locuinţei, în clădire, în afara clădirii)
- Nu are baie

Closet cu apă
- Are closet cu apă (în locuinţă, în afara locuinţei, în interiorul clădirii, în afara clădirii)
- Nu are closet cu apă, dar are closet de alt tip (în locuinţă, în afara locuinţei, în clădire, în afara clădirii)
- Nu are closet

Sistemul de alimentare cu apă
- Are apă curentă în locuinţă (din reţeaua publică sau din sistem propriu)
- Are apă în afara locuinţei
- Are apă în afara clădirii
- Nu are apă curentă

Alimentare cu apă caldă
- Are instalaţie de alimentare cu apă caldă în locuinţă (din reţeaua publică sau din sistem propriu)
- Are instalaţie de alimentare cu apă caldă în clădire
- Are instalaţie de alimentare cu apă caldă în afara clădirii
- Nu are

Canalizare
- Are instalaţie de canalizare la reţea publică
- Are instalaţie de canalizare la sistem propriu
- Nu are sistem de canalizare

Instalaţie electrică
- Are
- Nu are

Aer condiţionat
- Are
- Nu are

Combustibilul pentru gătit
- Gaze din reţeaua publică
- Gaze lichefiate (adică butelie)
- Combustibil solid (lemne)
- Energie electrică
- Alt combustibil

Încălzirea locuinţei
- Are încălzire centrală, termoficare
- Are încălzire centrală, dar este centrală termică proprie (pe gaze din reţeaua publică, cu butelie, combustibil solid, lichid sau alt tip de energie)
- Nu are încălzire centrală, iar încălzirea se face de la aragaz (gaze din reţeaua publică sau de la butelie)
- Nu are încălzire centrală, ci sobă sau şemineu (cu gaze din reţeaua publică, de la butelie, pe combustibil solid sau lichid)
- Încălzire cu energie electrică
- Alt mod de încălzire
- Nu are încălzire

Ferestre
- Cu tâmplărie din lemn
- Termoizolante (termopane PVC, dina luminiu, fribră de sticlă sau mixte)
- Din alt material (fier etc.)

Reabilitare termică
- Are
- N-are
- Este vorba de locuinţă care este izolată prin construcţie

Numărul locuinţelor din clădire
- De exemplu, dacă este un bloc se menţionează numărul apartamentelor din blocul respectiv.

Anul construirii şi tipul clădirii
- Casă individuală
- Casă cuplată (duplex)
- Casă înşiruită
- Blocuri
- Clădiri nerezidenţiale

Numărul de etaje din clădire
- Materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii (beton armat, unităţi prefabricate, cărămidă, lemn, paiantă, alte materiale, materiale mixte)

Localizarea clădirii
- Pe o stradă
- Într-un grup de clădiri cu un nume recunoscut local
- Într-o zonă cu clădiri izolate.

Despre gospodărie

Reprezentantul fiecărei gospodării va completa un formular special cu date despre modul în care ocupă locuinţa: proprietar, chiriaş sau altă situaţie. În plus, va răspunde despre persoanele plecate de acasă de puţin timp:

Gradul de rudenie cu capul gospodăriei:
- Capul gospodăriei
- Soţ/Soţie
- Partener/Parteneră
- Fiu/Fiică
- Ginere/Noră
- Nepot/Nepoată de fiu/fiică
- Tată/Mamă
- Bunic/Bunică
- Frate/Soră
- Cumnat/Cumnată
- Nepot/Nepoată
- Socru/Soacră
- Altă rudă
- Persoană neînrudită

Pentru chiriaşi

Persoanele care găzduiesc temporar alte persoane în locuinţa lor trebuie să completeze şi un alt formular.

Puteţi să-i primiţi pe recenzori în casă sau le răspundeţi din pragul uşii
SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite