Reglementări pentru şcoala online şi examene în pandemie. Proiect

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ministerul propune noi reglementări pentru şcoala online Foto: Arivă
Ministerul propune noi reglementări pentru şcoala online Foto: Arivă

Ministerul Educaţiei anunţă într-un comunicat că a trimis către avizare un proiect de OUG prin care sunt modificate unele acte normative privind învăţământul şi este reglementată trecerea la cursurile online în situaţia în care evoluţia pandemiei va impune suspendarea celor faţă în faţă.

Noua ordonanţă ar urma să fie adoptată de Guvern cel mai târziu pe 10 septembrie. 

„Actuala legislaţie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021 şi unele prevederi din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare îşi încetează efectele odată cu sfârşitul anului şcolar/universitar 2020 - 2021”, se arată în document.

Prevederi din proiectul de OUG: 

Art.I Ordonanţa de Urgenţă nr. 141/9 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 21 august 2020, se modifică după cum urmează: 

1. La art. 7 alin. (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   „ (1) În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în anul universitar 2021 - 2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică.” 

    

2. La art. 8 alin (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    ” (1) În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aferente anului universitar 2021 - 2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021 - 2022 se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.”

  3. La art. 9 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ”(2) Activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului în anul universitar 2021 - 2022, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă sunt recunoscute.”

Art. II. Legea nr. 55/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La art. 27 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (2), la art. 11 şi 12, precum şi a posturilor de didactice, didactic auxiliare, nedidactice şi de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, precum şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii (ARACIS), Academia Română, academiile de ramură şi funcţiile din cadrul Direcţiei Generale România Educată din cadrul Ministerului Educaţiei."

2. După alineatul (1^4) al articolului 38, se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:

"(1^5) În perioada 13 septembrie 2021 – 10 ianuarie 2022, prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza şi sub rezerva analizei situaţiei epidemiologice la nivel naţional realizate de Ministerul Sănătăţii împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului educaţiei, se pot dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line."

 3. La articolul 40 alin. (1) şi (2)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) Pe perioada stării de alertă, precum şi pe tot parcursul anului universitar 2021 – 2022 instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calităţii actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare-învăţare-evaluare, în format online, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ. De asemenea, se pot desfăşura online şi examenele de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare.

(2) Activităţile didactice şi de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat desfăşurate online în anul universitar 2021 - 2022, precum şi pe toată perioada stării de urgenţă, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, la distanţă se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a) - c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt recunoscute.”

Art.III  Prin derogare de la prevederile art. 19 alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite