Care sunt legile pentru care Guvernul Leancă îşi asuma răspunderea politică în faţa Parlamentului

0
0
Premierul Iurie Leancă, la tribuna centrală a Parlamentului. FOTO Gov.md
Premierul Iurie Leancă, la tribuna centrală a Parlamentului. FOTO Gov.md

Premierul Iurie Leancă a enumerat, în plenului Parlamentului, normele legale care nu puteau fi amânate şi care fusese blocate în Legislativ: legi din cadrul reformei justiţiei, legi pentru protejarea sistemului bancar, dar şi pentru transparentizarea lui, modificărea Bugetului de stat, care ar fi pus Guvernul în situaţia de a nu-şi putea respecta unele angajamente făcute în faţa cetăţenilor, dar şi în faţa partenerilor externi.

1 Ridicarea imunităţii judecătorilor şi lichidarea Curţii de Apel Bender

„Ne-am angajat răspunderea politică pe o lege care vizează ridicarea imunităţii judecătorilor pentru infracţiunile de spălare de bani şi de îmbogăţire ilicită.  Este o continuare a politicilor noastre de reducere a imunităţii judecătorilor, după ce în 2012 am făcut acelaşi lucru în privinţa infracţiunilor de corupere pasivă şi trafic de influenţă şi care în scurt timp a adus şi rezultate: avem pentru prima data trei judecători prinşi în flagrant, luând mită, dintre care, doi deja au fost condamnaţi la şapte şi opt ani de privaţiune de libertate“, a declarat premierul.

Cât despre lichidarea Curţii de Apel Bender, şeful Guvernului a spus că această instanţă a devenit o oaza pentru hotărâri în favoarea firmelor off-shore din Belize sau Insulele Virgine.

2 Răspunderea disciplinară a judecătorilor

„O lege foarte importantă, gândită să fie aprobată concomitent cu amplul pachet anticorupţie, care includea introducerea confiscării extinse a averilor pentru infracţiuni de corupţie, răspunderea penală a judecătorilor, introducerea testelor de integritate, dar şi majorarea salariilor judecătorilor. Scopul primordial a fost ridicarea responsabilizării judecătorilor, prin garantarea unui sistem care să asigure că niciun judecător care admite abateri disciplinare nu va scăpa nepedepsit. Din păcate, a trecut mai mult de jumătate de an şi am fost nevoiţi să adoptăm această importantă reglementare, prin angajarea răspunderii politice a Guvernului“, a menţionat Iurie Leancă.

3 Proiectul referitor la spălarea banilor

„Prin această lege oferim instrumente eficiente structurilor care luptă cu spălarea banilor, prin reglementarea detaliată a cazurilor când deciziile Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor pot fi suspendate de judecător. Necesitatea modificărilor propuse este justificată de practica defectuoasă care a rezultat în urma implementării normelor în vigoare care reglementează efectul suspensiv al deciziilor Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi încheierilor judecătorului de instrucţie. Aplicarea prevederilor în vigoare diminuează din eficienţa măsurilor asiguratorii dispuse de autorităţile responsabile în privinţa tranzacţiilor şi activităţilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, precum şi, implicit, din eficienţa activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, în ansamblu“, a adăugat premierul.

4 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

„Se referă la Banca Naţională - prevede modificarea cotei de participare în capitalul social al băncilor care cere permisiunea BNM, impune anumite limitări la schimbarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor comerciale şi introduce sancţiuni pentru gestionarea frauduloasă a băncilor.

La fel, din acest proiect de lege, face parte ajustarea legislaţiei privind asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule şi, la fel, ţine de legea cu privire la piaţa de capital, ce prevede stabilirea exhaustivă a criteriilor de determinare a entităţilor de interes public în contextul Directivei UE şi consolidarea funcţiei de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare corporative. De asemenea, prevede concretizarea contravenţiilor şi infracţiunilor de pe piaţă financiar nebancară, cât şi a măsurilor de sancţionare a acestora“, a spus şeful Guvernului.

5 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de – garanţiile reale mobiliare – gajul bunurilor mobiliare

Prin acest amendament vor fi modificate unele legi, care ţin de gajul bunurilor mobile şi alte garanţii reale mobiliare.
„La ora actuală, deşi există o legislaţie, sunt unele probleme de natură economică şi juridică, la aplicarea acesteia. Astfel, obiectivul major al prezentului proiect de lege este creşterea accesului la credit prin extinderea cercului de bunuri care pot constitui obiect al garanţiilor mobiliare, prin extinderea regimului de publicitate şi stabilire a priorităţii între creditori; îmbunătăţirea protecţiei intereselor comerciale ale creditorilor; fluidizarea procesului de recuperare a creditelor garantate, în scopul prevenirii blocajelor la faza de executare silită“, a adaugat prim-ministrul Iurie Leancă.

6 Proiectul de lege privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

„Proiectul de lege prezentat are ca scop: implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi a Zonei de Liber Schimb şi preluarea experienţei ţărilor care adoptă Nomenclatura şi politica tarifară printr-un singur document; prevede la fel sincronizarea aplicării aceluiaşi nomenclator de mărfuri cu Uniunea Europeană şi aranjamentul de liber schimb din Europa Centrală; prevede revizuirea politicii tarifare la import prin majorarea taxelor vamale la importul de produse similare şi reducerea taxelor pentru materiile prime şi mărfuri auxiliare; prevede implementarea versiunii noi a nomenclaturii bazată pe recomandările Consiliului de cooperare vamală a OMC şi modificările operate în sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor, actualmente cunoscut sub versiunea HS2012“, a explicar şeful Guvernului.

7 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

„Nevoia de a interveni cu acest proiect de lege ţine de faptul că trebuie să mai ajustăm anumiţi indicatori bugetari la prognozele indicatorilor macroeconomici actualizaţi, ţinând cont de evoluţiile economice. Aici, stimaţi colegi, trebuie să ne felicităm împreună pentru faptul că prin aceste majorări de salarii, vorbim despre o majorare substanţială, între 20-40% pentru angajaţii din diverse domenii (educaţie, cultură, ştiinţă, medicină etc.), este vorba despre îmbunătăţirea condiţiilor de salarizare pentru peste 170.000 de oameni. La fel, prin această lege, e vorba de o majorare a pensiei medii pe ţară cu 24%, începând cu 1 iulie curent“, a menţionat Iurie Leancă.

8 Proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014

Potrivit şefului Executivului, proiectul urmează să substituie actuala Lege nr. 847 din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar în scopul consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice precum şi reglementarea cuprinzătoare a sistemului bugetar şi perfecţionarea procedurilor de elaborare, aprobare şi administrare a bugetelor de toate nivelurile, conţine dispoziţii referitoare la investiţiile publice şi împuterniceşte Guvernul cu elaborarea unui regulament privind investiţiile publice.

9 Modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Este elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în rezultatul examinării executării bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 şi în trimestrul I al anului curent, în legătură cu revizuirea prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017 de către Ministerul Economiei la situaţia din 19.05.2014 şi ţinând cont de modificările operate în legislaţia din domeniu pe parcursul anului curent.

10 Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014

Proiectul este elaborat în scopul asigurării prestării serviciilor medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

11 Proiectul de lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112

„Această iniţiativă va transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Comisiei Europene privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, ce se conţine în Acordul de Asociere cu UE. Crearea Serviciului 112 şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat pentru preluarea, prelucrarea şi stocarea datelor este judicioasă din următoarele considerente: acesta asigură interconectarea şi interoperabilitatea dispeceratelor serviciilor specializate de urgenţă pe o platformă tehnologică unică şi oferă cetăţenilor posibilitatea utilizării unui număr de apel unic; reduce substanţial timpul de interogare a apelantului prin uniformizarea procedurilor şi asocierea la apel a datelor ce se conţin în diverse sisteme informaţionale, neutilizate deocamdată astăzi, cum ar fi localizarea geografică, registrele abonaţilor, adreselor, transportului, unităţilor de drept şi a persoanelor fizice, şi păstrează istoricul intervenţiilor de urgenţă efectuate şi rezultatele acestora“, a adăugat Iurie Leancă.

„Aş vrea să lămuresc o speculaţie care a apărut zilele astea, în care eram acuzaţi chiar de către un domn deputat din afara coaliţiei, că acest pachet de legi ar conţine pomeni electorale. Dacă legile care contribuie la reformarea justiţiei, sunt pomeni electorale, dacă transparentizarea şi consolidarea sistemului bancar sunt considerate pomeni electorale, dacă a ne respecta promisiunea de a majora salariile şi pensiile, făcută încă de anul trecut, e pomană electorală, înseamnă că, practic, se doreşte ca Guvernul să nu facă nimic bun, în general să-şi stopeze activitatea anul acesta, doar pentru a nu stârni invidia cuiva. Faptul că suntem în an electoral nu înseamnă că Guvernul trebuie să-şi înceteze activitatea, noi vom continua să muncim şi chiar să obţinem rezultate în continuare pe timpul verii, inclusiv în perioada electorală“, a accentuat şeful Guvernului.

Ieri, şeful Executivului declara că decizia a fost convenită împreună cu preşedintele Parlamentului, Igor Corman, şi cu liderii alianţei. Tot împreună cu şeful Legislativului s-a ajuns la concluzia că un şir lung de iniţiative legislative, unele angajamente faţă de Uniunea Europeană, s-au blocat la comisia parlamentară pentru economie, buget şi finanţe din varii motive.

Potrivit ex-premierul Ion Sturza, „în Parlament s-a creat o majoritate oportunistă, care blochează activitatea Guvernului“. „Anume această majoritate blochează astăzi adoptarea unor legi foarte importante pentru buna funcţionare a ţării, pentru ordine în justiţie, transparenţă în operaţiunile financiare, rectificări bugetare etc. Fără de acestea, este blocată activitatea Guvernului“, a adăudat Sturza.

Republica Moldova


Ultimele știri
Cele mai citite