Legea europeană a climei: Eurodeputaţii confirmă acordul privind neutralitatea climatică până în 2050

0
0
Parlamentul European FOTO Arhivă
Parlamentul European FOTO Arhivă

Noua lege a Uniunii Europene privind clima măreşte obiectivul blocului comunitar de reducere a emisiilor până în 2030 de la 40% la cel puţin 55%, şi la 57% cu contribuţia noilor absorbanţi de carbon.

Parlamentul European a aprobat Legea climei, convenită în mod informal cu statele membre în aprilie, cu 442 voturi „pentru”, 203 „împotrivă” şi 51 abţineri.

Acest vot transformă angajamentul politic al Pactului verde european faţă de neutralitatea climatică a UE până în 2050 într-o obligaţie, oferind cetăţenilor şi întreprinderilor europene securitatea juridică şi previzibilitatea de care au nevoie pentru a planifica această tranziţie. După 2050, UE va urmări obţinerea unor emisii negative.

Creşterea nivelului de ambiţie în 2030

Noua lege europeană a climei creşte obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 de la 40% la cel puţin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. În plus, o viitoare propunere din partea Comisiei privind Regulamentul LULUCF de reglementare a emisiilor de GES şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură va spori absorbanţii de carbon din UE şi, prin urmare, va creşte de facto obiectivul UE pentru 2030 la 57%.

Bugetul pentru gazele cu efect de seră trebuie să stea la baza viitorului obiectiv pentru 2040

Comisia va prezenta o propunere privind un obiectiv pentru 2040 în termen de cel mult şase luni de la prima revizuire globală din 2023 prevăzută în Acordul de la Paris. În conformitate cu propunerea Parlamentului, Comisia va publica cantitatea maximă estimată de emisii de GES pe care UE le poate emite până în 2050 fără a pune în pericol angajamentele asumate de UE în temeiul acordului. Acest aşa-numit „buget GES” va fi unul dintre criteriile de definire a obiectivului revizuit al UE pentru 2040.

Până la 30 septembrie 2023 şi, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua progresele colective înregistrate de toate ţările UE, precum şi coerenţa măsurilor naţionale, în vederea atingerii obiectivului UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Comitetul consultativ ştiinţific european privind schimbările climatice

Având în vedere importanţa avizelor ştiinţifice independente şi pe baza unei propuneri din partea Parlamentului, va fi înfiinţat un Comitet consultativ ştiinţific european privind schimbările climatice pentru a monitoriza progresele înregistrate şi pentru a evalua dacă politica europeană este în concordanţă cu aceste obiective.

Raportoarea Parlamentului, Jytte Guteland (S&D, Suedia), a declarat: „Sunt mândră că avem în sfârşit o lege a climei. Am confirmat un obiectiv de reducere a emisiilor nete de cel puţin 55%, şi cu intenţia de a ajunge la 57% până în 2030, în conformitate cu acordul nostru cu Comisia. Aş fi preferat să mergem şi mai departe, dar aceasta este o soluţie bună, bazată pe ştiinţă, care va aduce o schimbare majoră. În prezent, UE trebuie să reducă emisiile mai mult în următorul deceniu decât în cele trei decenii precedente luate împreună şi avem obiective noi şi mai ambiţioase, care pot inspira mai multe ţări să îşi intensifice eforturile”.

Se preconizează că acordul va fi aprobat de Consiliu în scurt timp. Ulterior, regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial şi va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Comisia intenţionează să prezinte o serie de propuneri la 14 iulie 2021 pentru ca UE să poată atinge obiectivul mai ambiţios pentru 2030.

Parlamentul European a jucat un rol important în promovarea unei legislaţii UE mai ambiţioase în domeniul climei şi a declarat urgenţa climatică la 28 noiembrie 2019.

Mai multe - Europa

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite