Comisia Europeană alocă mai multe fonduri pentru integrarea romilor

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Incluziunea romilor, o prioritate a UE
Incluziunea romilor, o prioritate a UE

Statele membre ale Uniunii Europene continuă să înregistreze progrese în ceea ce priveşte integrarea romilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare, afirmă în raportul său anual Comisia Europeană, care va aloca mai multe fonduri pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării.

"Comisia Europeană sprijină activ eforturile statelor membre de promovare a integrării grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Pentru perioada 2014-2020 am alocat peste 90 de miliarde de euro pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării. Invit toate statele membre să ia măsuri la nivel naţional, regional şi local pentru a profita pe deplin de fonduri şi a le utiliza în mod eficient în scopul de a facilita accesul comunităţii rome la locuri de muncă, educaţie, locuinţe şi servicii medicale", a declarat Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, potrivit unui comunicat al CE.

"Egalitatea de tratament şi drepturile fundamentale sunt esenţa însăşi a proiectului european. Romii se confruntă cu o lungă istorie de excludere. În Europa, nimeni nu trebuie să fie discriminat din cauza originii sale etnice sau rasiale. A sosit momentul să ne intensificăm eforturile pentru a combate anti-ţiganismul şi a promova incluziunea deplină a romilor", a afirmat la rândul său Frans Timmermans, vicepreşedintele CE responsabil cu legiferarea, relaţiile interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale.

Vera Jourova, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, a subliniat că "incluziunea romilor este o prioritate politică majoră pentru UE. Romii continuă să fie discriminaţi şi marginalizaţi în societate. Raportul din acest an arată că statele membre sunt pe drumul cel bun. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe rezultate concrete, în special la nivel local. Statele membre trebuie să combată mai activ discriminarea romilor şi să se concentreze pe eliminarea infracţiunilor motivate de ură şi a stereotipurilor dăunătoare. Ne dorim ca romii să beneficieze de un tratament egal cu ceilalţi cetăţeni ai UE la şcoală, la locul de muncă, în ceea ce priveşte locuinţele şi serviciile medicale".

Din 2011, moment în care Comisia Europeană a inclus integrarea romilor pe agenda politică europeană, s-au înregistrat progrese în mai multe domenii. Statele membre au consolidat sprijinul financiar pentru grupurile cele mai dezavantajate, inclusiv pentru romi, în perioada 2014-2020. Autorităţile naţionale, regionale şi locale pot utiliza peste 90 de miliarde de euro care sunt disponibile în cadrul Fondului social european şi al Fondului european de dezvoltare regională pentru a consolida capitalul uman, a promova incluziunea socială şi a combate sărăcia. Una dintre priorităţile din acest domeniu este integrarea comunităţilor marginalizate, cum este cea a romilor.

Mai multe state membre au înfiinţat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părţi interesate. Strategiile naţionale se concretizează tot mai frecvent în planuri de acţiune la nivel local, iar punctele de contact naţionale pentru integrarea romilor sunt implicate mai strâns în utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE. De asemenea, multe state membre şi-au îmbunătăţit mecanismele de monitorizare şi de raportare, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european.

Cu toate acestea, există numeroase evoluţii îngrijorătoare care necesită acţiuni suplimentare din partea statelor membre. Se înregistrează o creştere îngrijorătoare a manifestărilor anti-ţiganism, a discursului de incitare la ură şi a infracţiunilor motivate de ură. Comisia şi-a intensificat eforturile pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislaţiei de combatere a discriminării în ceea ce priveşte romii, inclusiv la nivel local. Comisia îndeamnă statele membre să dea dovadă de mai multă voinţă politică şi să aibă o viziune pe termen lung în ceea ce priveşte combaterea discriminării romilor.

Deşi numeroase state membre au creat structuri coordonate la care participă părţile interesate, acestea trebuie să devină mai eficace şi să asigure implicarea tuturor actorilor relevanţi. Comisia va sprijini statele membre să creeze platforme naţionale pentru incluziunea romilor, se mai arată în comunicat.

EuropaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite