Noaptea, ca liberalii. Guvernul a adoptat 25 de OUG într-o şedinţă maraton, care s-a terminat la miezul nopţii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Record de orfonanţe de urgenţă în şedinţa dinaintea moţiunii de cenzură FOTO gov.ro
Record de orfonanţe de urgenţă în şedinţa dinaintea moţiunii de cenzură FOTO gov.ro

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, încheiată cu puţin timp înainte de miezul nopţii, după mai mult de nouă ore, 25 de ordonanţe de urgenţă. La acestea se adaugă 31 de hotărâri de guvern şi două proiecte de legi.

Numărul record de ordonanţe aprobate se explică prin faptul că în cazul în care trece moţiunea de cenzură programată pentru miercuri, actualul Guvern ar fi demis şi nu ar mai avea posibilitatea de a le aproba. Iar pe hârtie, PSD, UDMR şi ProRomânia adună suficiente voturi pentru a trânti Guvernul Orban

Premierul Ludovic Orban susţine că Guvernul pe care îl conduce a fost transparent în ceea ce priveşte ordonanţele de urgenţă şi că nu e nicio problemă că au ajuns să fie adoptate nu mai puţin de 25 de OUG-uri.

„Românii nu aşteaptă de la Parlamentul dominat de PSD nimic. Aşteaptă de la Guvern să rezolvăm problemele Riomâniei”, a răspuns premierul. 

Astfel, Guvernul a adoptat OUG privind alegerile anticipate şi a stabilit măsuri concrete în cazul în care se ajunge în această situaţie. Prin urmare, data alegerilor trebuie anunţată cu 50 de zile înainte, iar anunţul se poate face la cinci zile după dizolvarea Parlamentului. În plus, cetăţenii pot vota la orice secţie de votare, iar numărul parlamentarilor pentru diaspora a fost dublat de la doi la patru senatori şi de la patru la opt deputaţi.

A fost adoptat şi proiectul de OUG prin care serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative se pot derula atât prin furnizori publici, cât şi prin furnizori privaţi. Pacienţii cu boli cronice care beneficiază de tratament în cadrul programelor naţionale de sănătate se vor putea trata, la alegere, atât la stat, cât şi la spitale şi clinici private.

Guvernul a adoptat şi implementarea programului-pilot "Masa Caldă pentru Elevi", în 150 de unităţi de învăţământ pre-universitar. Programul constă în acordarea unui pachet alimentar sau a unei mese calde pe zi, cu titlu gratuit. Comparativ cu anul precedent, numărul beneficiarilor programului este mai mare cu 41.888 de elevi,

​Guvernul a aprobat şi ordonanţă de urgenţă potrivit căreia pentru a folosi o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă cel puţin 14 ani. Aceste mijloace de transport se pot deplasa doar pe pistele special amenajate, iar în cazurile în care acestea nu există, circulaţia lor este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h, deci numai în localităţi şi nu pe toate sectoarele de drum. Circulaţia pe trotuar este interzisă.

Lista completă a ordonanţelor de urgenţă adoptate în şedinţa de Guvern:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale şi de investiţii, la nivel regional

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului naţional de introducere a gazelor naturale în localităţile încălzite cu combustibil solid

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările şi completările ulterioare

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare

3. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

4. HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

6. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti"

9. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

10.HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Duchampt Felix Pierre"

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către Soare Emanuel

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către Ciungu Cristian-Andrei

17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către Preda Elena

18.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către Budai Bela

19.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către Bozdoacă Aura

20.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe

21.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către Caloianu Carmen

22.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

23.HOTĂRÂRE pentru recunoaşterea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică

24.HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi şi a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 şi (UE) nr. 510/2011

25.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”

26.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroeşti, judeţul Vâlcea

27.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, judeţul Neamţ

28.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

29.HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea Comitetului Interinstituţional pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

30.HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

31.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite