Comisia Europeană solicită României să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale

0
Publicat:

Comisia Europeană solicită României, Germaniei, Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, Slovaciei și Suediei să transpună integral normele UE privind garanțiile procedurale pentru copii în cadrul procedurilor penale.

Comisia Europeană FOTO: Pixabay
Comisia Europeană FOTO: Pixabay

„Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, României și Suediei, precum și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere a Germaniei pentru că nu au transpus integral în legislația națională Directiva privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale”, se arată într-un comunicat al reprezentanței Comisiei Europene în România.

Sursa citată arată că directiva urmărește să garanteze standarde minime comune privind drepturile copiilor care sunt persoane suspecte sau acuzate în cadrul procedurilor penale, pentru a le asigura dreptul la un proces echitabil în întreaga UE.

„Comisia consideră că Germania, Ungaria, Țările de Jos, Austria, România, Slovacia și Suedia nu au transpus corect unele dintre cerințele directivei legate de drepturile materiale. În plus, niciunul dintre cele șapte state membre nu a îndeplinit cerința de a include o trimitere la directivă în măsurile de transpunere sau la adoptarea acestora”, se arată în comunicatul de presă.

Comisia Europeană arată că statele membre au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare vizând remedierea deficiențelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Solicitare de respectare a normelor UE privind achizițiile publice și concesiunile

Comisia Europeană a decis astăzi, 18 octombrie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei, Portugaliei, României și Sloveniei pentru neconformitatea normelor naționale cu legislația UE privind achizițiile publice.

Potrivit reprezentanței Comisiei Europene în România, respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizițiile publice, Directiva privind achizițiile publice în sectorul utilităților publice și Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune.

„Aceste norme ale UE asigură tratamentul egal al operatorilor economici interesați să participe la procedurile de achiziții publice, precum și respectarea obligației de transparență. În procedurile care vizează aceste țări, Comisia are în vedere diverse aspecte. Au fost identificate mai multe cazuri în care legislația națională permite utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă. Alte probleme identificate se referă la anumite norme naționale care permit modificarea contractelor legate de obligații și servicii publice, impun limite pentru subcontractare sau introduc o discriminare directă în favoarea anumitor produse originare din regiunea în care este stabilită autoritatea contractantă”, precizează sursa citată.

Ungaria, Portugalia, România și Slovenia au la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acestor state membre avize motivate.

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite