De altfel, aşa cum şi legea o prevede, este firesc ca în acele zone unde trăieşte o consistentă minoritate naţională să fie utilizată şi limba acesteia în cadrul administraţiei publice locale ori la instituţiile din sistemul judiciar, atât pe imobile cât şi pe maşini precum cele ale poliţiei locale.

Din nefericire, ca în multe alte locuri, apostolii urii, al căror singur mesaj recurent este blamarea şi înfierarea celor diferiţi (ca naţionalitate, etnie, religie, orientare sexuală şamd) au folosit într-un spirit naţionalist-şovin această imagine pentru a alimenta ostilitatea faţă de concetăţenii noştri de etnie maghiară. O astfel de atitudine este una periculoasă, antidemocratică şi nu poate duce decât la învrăjbire, tensiuni şi perpetuarea prejudecăţilor şi a suspiciunii iraţionale.

Democraţia este un cadru care permite tuturor să convieţuiască în pace şi să coopereze atât pentru interesele legitime şi aspiraţiile personale ale fiecărui individ, cât şi pentru binele general. Iar: 

România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Diferenţele dintre oameni sau comunităţi reprezintă, într-o democraţie, un motiv de îmbogăţire a patrimoniului cultural, religios şi etnic al unei societăţi. Naţionaliştii şi extremiştii, făcând dovada unei evidente îngustimi de vederi, vor o societate uniformizată, în care nimeni să nu aibă dreptul de a fi „altfel” ceea ce, în esenţă, duce către o dictatură monstruoasă generatoare de persecuţii şi tensiuni sociale artificiale.


Maşină de Poliţie Harghita 

Nu, ţara noastră nu trebuie să cadă pradă naţionaliştilor, şovinilor, extremiştilor şi propagandei acestora, pilonul esenţial al discursului acestora fiind ura. Apelul meu către vocile şi minţile raţionale şi care îşi asumă valorile democratice ale societăţii deschise este de a critica şi marginaliza excesele şi radicalismele care mustesc de ură împotriva unor semeni.


Maşini de poliţie FOTO rezistenta.net

Adaug şi faptul că astfel de maşini de poliţie ori ale altor instituţii ale statului, inscripţionate bilingv, sunt în întâlnite în mai multe democraţii. La fel este în Marea Britanie pentru minoritatea galeză, la fel în Spania în zonele locuite de basci şi de catalani, la fel în Italia pentru minoritatea germană. Aşadar, naţionaliştii şovini, atunci când se manifestă agresiv faţă de lucruri fireşti în Europa democratică şi civilizată, practic vor să scoată România din zona valorilor care dau consistenţă Uniunii Europene. Diversitatea nu este ceva de blamat, ci un lucru ce întăreşte ţările noastre şi Uniunea în ansamblu. Respectul pentru drepturile omului şi pentru drepturile minorităţilor reprezintă fundamentul unei societăţi libere.

Cât priveşte legalitatea acestei inscripţionări a maşinilor poliţiei locale, ea este reglementată de Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 care prevede că „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. [...] Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la alin. (2)".

Aşadar, extremiştii nu doar că, de regulă, sunt ostili oricăror reforme sociale care privesc o recunoaştere mai largă a drepturilor omului şi ale minorităţilor, dar ei se opun şi unor achiziţii democratice importante deja consfinţite prin legislaţia în vigoare. În perspectiva alegerilor de anul viitor şi în contextul crizei refugiaţilor ori al altor posibile crize politice, economice şi sociale din perioada următoare, este de aşteptat ca valul de prejudecăţi şi de ură să fie alimentat tot mai mult de portavocile şovine. Depinde de cât de determinaţi sunt cetăţenii cu convingeri democratice să se implice în secretarea acelor anticorpi necesari pentru a rezista şi a păstra solide valorile societăţii deschise în ţara noastră.