privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte – titular ECO SUD SA, desfăsurată la punctul de lucru din municipiul Craiova Strada Banul Stepan, nr. 106, judeţul Dolj, sedinţa care va avea loc la APM Dolj în data de 5.01.2022 ora 13:00.
 
Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, sedinţa de dezbatare publică va fi realizată în format electronic.
 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate pe siteul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro, pe pagina proprie de internet şi la punctul de lucru ECO SUD SA din municipiul Craiova, strada Banul Stepan, nr. 106, judeţul Dolj de luni-joi intre orele 8:00 - 16:00 şi vineri între orele 8:00 -14:00.
 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, la adresa de email a APM DOLJ: office@apmdj.anpm.ro şi fax: 0251/419035, până la data de 5.01.2022.