Primul trimestru a trecut, adunările generale s-au ţinut după cum a crezut şi interpretat fiecare norma legală. Marea majoritate, au mers din inerţie pe “vechea formă”, fără să se conformeze noilor reglementări.

Încercăm o sinteză, în ceea ce reprezintă procedura de urmat:

a) hotărâre comitet executiv pentru stabilirea ordinii de zi şi a datei adunării generale;

b) tabel convocator semnat de proprietari (art.47 alin.4);

c) adresă transmisă proprietarului, recomandată cu confirmare de primire şi valoare declarată (art.47 alin.4);

d) proces verbal afişare convocator;

e) proces verbal adunare generală convocata;

f) pentru reconvocare se reface procedura (în opinia mea);

g) proces verbal afişare hotărâre adunare generală (art.48 alin.4).

Notă: există o inadvertenţă între prevederile art.47 alin. 4, unde avem o trimitere la proprietar şi art.48 alin. 3 unde se face trimitere la membrii asociaţiei. Să înţelegem că procedura convocării vizează proprietarii iar reconvocarea membrii asociaţiei?

Cazierul judiciar:

În situaţia în care la nivelul asociaţiei au loc alegeri, anterior alegerii (preşedinte, membru comitet) sau numirii în funcţie (administrator, cenzor), fiecare candidat trebuie să prezinte cazierul judiciar.

Legiuitorul a introdus un termen de 5 zile în care acest cazier judiciar poate fi prezentat comitetului, după data adunării generale. Termenul de 5 zile se calculează conform celor de mai jos.

În cazul în care nu se respectă acest termen, avem şi o sancţiune: anularea hotărârii de numire/alegere, sancţiune extrem de drastică (art.46 alin.9).

Cu privire la termene:

a) în ceea ce priveşte convocarea, cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită (art.47 alin.4);

b) în ceea ce priveste reconvocarea (numărul de zile dintre convocare şi reconvocare), maximum 15 zile (art.48 alin.2);

c) între convocare şi reconvocare nu poate fi un interval mai mic de 3 zile (art.47 alin.4).

Importanţa termenelor:

Termenele sunt extrem de importante, în condiţiile în care nerespectarea acestora poate fi sancţionată de către instanţa de judecată cu nulitatea procesului verbal. Avem în vedere termenul de 10 zile, cel de 3 zile şi cel de 15 zile, astfel cum acestea au fost menţionate mai sus.

În cazul în care termenul de 15 zile este depăşit (reconvocare) suntem în faţa unei încălcări a prevederilor legale şi prezintă mai puţină importanţă numărul zilelor de întârziere trecute până la data reconvocării.

Practica judiciară arată că, în domeniul de aplicare al Legii 230/2007 şi Legii 196/2018 în vederea calculării termenelor nu se aplică sistemul zilelor libere reglementat de Codul de Procedură Civilă, pentru simplul motiv că, dispoziţiile acestuia nu sunt aplicabile în speţă, normele tranzitorii ale Legii 230/2007 si Legii 196/2018 nefăcând trimitere în completare spre acestea, aşa cum se întâmplă în cazul altor acte normative.

Rezultă, aşadar, că termenul de 15 zile trebuie calculat în sistemul zilelor pline, modul obişnuit de calcul al termenelor în lipsa unei prevederi speciale. Astfel, trebuie interpretat şi termenul de 3 zile.

Costul privind procedura de convocare şi reconvocare, nu exonerează asociaţia de la o astfel de obligaţie

Facem trimitere la o reţinere a unei instanţe de judecată (Tribunalul Bucureşti), pentru a înţelege că norma legală este obligatorie şi nu facultativă. Astfel, instanţa de apel reţine “Bugetul foarte limitat şi datoriile foarte mari ale asociaţiei nu pot fi cauze de exonerare de la obligaţia pe care apelanta (Asociaţia) o are, respectiv cea referitoare la convocarea legală a membrilor săi şi la întocmirea legală a proceselor verbale”.