Cum a încălcat o primărie din Alba ”principiile care guvernează achiziţiile publice” în derularea unor contracte cu bani publici. Raportul Curţii de Conturi

Cum a încălcat o primărie din Alba ”principiile care guvernează achiziţiile publice” în derularea unor contracte cu bani publici. Raportul Curţii de Conturi

Sediul Primăriei Teiuş

Primăria Teiuş continuă demersul judiciar în contradictoriu cu Camera de Conturi Alba cu privire la un raport din 2014 prin care s-a identificat un prejudiciu de 179.000 de lei produs bugetului local ca urmare a unor contracte încheiate cu firme la care au avut interese primarul, consilieri locali sau alţi angajaţi ai instituţiei.

Ştiri pe aceeaşi temă

Administraţia locală a pierdut procesul la Tribunalul Alba, dar a formulat recurs astfel încât dosarul a intrat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia. Raportul întocmit de reprezentanţi ai Camerei de Conturi Alba a arătat cheltuirea nelegală a unei sume importante de bani din bugetul local pentru achiziţii de bunuri, de lucrări şi prestări de servicii de la patru societăţi comerciale. În motivarea deciziei de la Tribunalul Alba, judecătorul explică pe larg de ce constatările reţinute în raport sunt valabile. Reprezentanţii Primăriei şi cei ai firmei Dami Prod SRL, intervenient în cauză, au invocat autoritatea lucrului judecat, cu referire la achitarea primarului Mirel Hălălai pentru infracţiunea de conflict de interese de care a fost acuzat după ce a semnat contracte şi alte documente în relaţia cu firma la care a fost administrator şi asociat.
 
”Instanţa de judecată va reţine puterea de lucru judecat faţă de modul în care instanţa de apel prin Decizia penală nr. 485/2018 a Curţii de Apel Alba Iulia a dezlegat în considerentele acesteia unele chestiuni ce au incidenţă în prezenta speţă. (…) În acest context, nu se mai poate reţine de instanţa de judecată că a existat o abatere de la legalitate şi regularitate pe fondul nerespectării de către conducerea U.A.T. oraş Teiuş a prevederilor Legii nr. 161/2003, în sensul că Primarul oraşului Teiuş este obligat ca pe timpul exercitării funcţiei si mandatului să nu emită niciun act administrativ, să nu încheie niciun act juridic si să nu emită vreo dispoziţie care să producă un folos material în interes personal, pentru sine sau pentru rudele sale de gradul I”, se precizează în motivare. Judecătorul a invocat, în schimb, în decizia de menţinere a constatărilor din raport, faptul că ”prin încheierea acestor contracte de către reclamantă s-au încălcat principiile care guvernează achiziţiile publice şi consacrate de H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public din O.U.G. nr. 34/2006, şi anume nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii”.
 

Încredinţare directă la preţurile solicitate sau propuse de către furnizor

”Faptul că intervenientul accesoriu Dami Prod SRL era operator unic pe raza oraşului Teiuş în anumite servicii (…) nu o îndrituia să eludeze principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii care guvernează achiziţiile publice. Susţinerile reclamantei în sensul că în situaţia în care s-ar fi apelat la alt agent economic din localităţi învecinate pentru prestarea serviciilor de salubritate – toalete ecologice preţurile ar fi fost duble sunt simple alegaţii, câtă vreme reclamanta nu a făcut dovada unei minime diligenţe în nicio situaţie cu privire la faptul că atunci când a achiziţionat din fonduri publice serviciile, produsele sau lucrările atribuite direct către intervenienta Dami Prod SRL s-a adresat în prealabil la un alt agent economic pentru a i se formula o ofertă de preţ pentru servicii, produse sau lucrări similare şi a se putea compara valoarea ofertelor cu respectarea principiilor eficientizării utilizării fondurilor publice şi transparenţei, instanţa apreciind că prin această omisiune a reclamantei s-a distorsionat piaţa locală creându-se premisele unei concurenţe neloiale faţă de operatori economici care aveau obiect de activitate similar cu cel al intervenientului accesoriu vis a vis de accesul la sumele de bani utilizate în achiziţiile de produse, servicii şi lucrări din bani publici”, a menţionat jduecătorul de la Tribunalul Alba în documentul publicat pe portalul rolii.ro.
 
Magistratul a mai reţinut că, potrivit celor constatate de către auditorii Camerei de Conturi Alba ”achiziţiile efectuate de către reclamantă de la Dami Prod SRL au fost realizate prin încredinţare directă, la preţurile solicitate şi/sau propuse de către furnizor, fară ca entitatea publică achizitoare să asigure un cadru minim de transparenţă în atribuirea contractelor de achiziţie publică şi fără respectarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor care se impun a fi avute în vedere la încheierea contractelor, conform H.G. nr. 925/2006. De asemenea, s-a reţinut că parte din situaţiile de lucrări decontate de Primăria Teiuş pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii nu au avut la bază o antecalculaţie privind necesarul cantitativ de aprovizionat de către entitatea beneficiară (cantităţi de materiale, manoperă, transport, utilaje, montaj etc.) şi nici o analiză a calităţii bunurilor care urmau să fie contractate, precum şi a preţurilor unitare practicate de furnizor, comparativ cu preţurile aferente produselor similare utilizate pe piaţă de către firmele concurente, în vederea eficientizării operaţiunilor efectuate, fapt care a determinat riscul de supraevaluare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor achiziţionate. 
 

”Acte omisive” – probe irefutabile pentru instanţă

”Susţinerile reclamantei că au fost achiziţionate produse, servicii şi lucrări de la intervenientul accesoriu Dami Prod SRL la preţuri sub cele practicate de acest furnizor altor operatori economici sau entităţi publice nu a fost dovedit în cauză şi mai mult acest aspect nu are nici o relevanţă în soluţionarea prezentei speţe câtă vreme reclamanta atunci când a luat decizia achiziţionării din bani publici de produse, servicii şi lucrări nu s-a raportat şi la oferte de la alţi agenţi economici care aveau ca şi obiect de activitate furnizarea de produse, servicii şi lucrări ca cele achiziţionate de reclamantă, întucât doar în această din urmă modalitate de acţionare se putea respecta principiile care guvernează achiziţiile publice. Aspectul învederat de reclamantă referitor la asigurarea principiului transparenţei prin afişarea listelor de investiţii şi achiziţii odată cu aprobarea bugetului local pentru fiecare an fiscal şi că orice ofertant putea depune oferte de preţ pentru aceste achiziţii programate a fi efectuate nu poate fi primit de instanţa de judecată câtă vreme transparenţa în achiziţiile din bani publici trebuia asigurată prin raportare la fiecare achiziţie care se demarează în concret şi publicitatea acesteia iar nu pentru cele programate a avea loc la început de an bugetar dat fiind faptul că nu toate achiziţiile programate se şi concretizează”, se mai precizează în conţinutul deciziei.
 
Aceste ”acte omisive” ale reprezentanţilor administraţiei din Teiuş constituie, potrivit instanţei, ”probe irefutabile a încălcării principiilor de eficienţă, transparenţă, nediscriminare a operatorilor care guvernează achiziţiile de produse, servicii şi lucrări din bani publice, creând totodată premisele distorsionării pieţei locale prin producerea concurenţei neloiale faţă de ceilalţi operatori economici care au obiect de activitate similar cu al intervenientei accesorii Dami Prod SRL”. Judecătorul a mai reţinut faptul că toate aceste achiziţii au fost recepţionate de către o comisie de recepţie numită de ordonatorul principal de credite, din care a făcut parte o salariată a Primăriei oraşului Teiuş, ”care are un interes personal de natură patrimonială direct fată de societatea furnizoare, în calitatea acesteia de soţie a asociatului unic şi administrator al Dami Prod SRL”.
 
În document se fac referiri şi la contractele cu firme la care avea interese alţi angajaţi sau consilieri locali şi despre care reprezentanţii Primăriei au precizat că nu au ştiut: ”Apărările reclamantei U.A.T. oraşul Teiuş referitoare la împrejurarea că nu a cunoscut că societăţile de la care s-a achiziţionat materiale şi servicii aparţin consilierilor locali H. C. şi C. A., respectiv arhitectului şef al oraşului Teiuş, salariat al reclamantei, nu o exonerează pe reclamantă de răspunderea legală câtă vreme avea cunoştinţă din declaraţiile de interese ale acestora că deţin părţi sociale la societăţile de la care s-au achiziţionat produse şi servicii”.
 

Citiţi şi:

 

 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările