În acest sens, cred că este normal să puteţi avea acces la Strategia naţională de Securitate elaborată de Comitetul Republican de Sudii (RSC) din Camera Reprezentanţilor din SUA, document considerat drept sinteza pe care experţii conservatorilor americani construiesc întreg edificiul de viitor al politicii externe americane. 

Puteţi accesa aici documentul intitulat The RSC National Security Strategy: Strengthening America & Countering Global Threats pentru a vedea care sunt „cele peste 130 de soluţii pentru a face faţă adversarilor cei mai agresivi ai Americii din acest moment, incluzând CELE MAI GRELE SANCŢIUNI propuse de Congres la adresa Partidului Comunist Chinez, Rusiei şi regimului lui Putin şi contra Iranului...", aşa cum spunea Mike Johnson, preşedintele RSC). Este, în mod evident, un document apărut acum, exact înainte de începerea campaniei electorale a lui Trump, cu două obiective care mi se par la fel de importante. În primul rând, enumeră, mai întâi sintetic, apoi dezvoltând fiecare linie de propuneri, principalele linii de acţiune care se vor întări în următorul mnadat al lui Trump în cazul în care el va câştiga alegerile, lun demers foarte importrant pentru a întări unitatea grupului său de alegători. Este, în al doilea rând, un mesaj adresat pieţei internaţionale căreia i se prezită priorităţile pe care partidul conservator le consideră fundamentale şi care vor marca puternic demersul american în posibilul viitor mandat Trump.

Cu siguranţă că va fi timp pentru comentarii, până atunci iată o selecţie a celor mai importante puncte în sintetiza asumată de Mike Johnson, preşedintele RSC, în cea mai coerentă viziune în materie de politică externă a partidului care-l susţine pe Donald Trump şi care angajează acum politica sa de politică de securitate pentru următorii ani.

1. China Comunistă: o nouă strategie pentru a face faţă celei mai importante ameninţări la adresa Americii  
 
- păstrarea leadershipului american: strategia se împotriveşte încercărilor Partidului Comunist Chinez de a reorienta ordinea mondială dein acest moment înspre una bazată pe autoritarism, apărând cu putere valorile americane ale libertăţii, democraţiei, drepturilor omului, statului de drept şi al pieţelor deschise.
 
- un demers dur şi precis în raport cu China. Strategia oferă cel mai solid pachet de sancţiuni propuse vreodată de Congres la adresa Partidului Comunist Chinez. În mod specific, va include sancţiuni la adresa întregului Departament al Frontului Unit Muncitoresc şi al principalilor conducători ai partidului, inclusiv acei membri ai Biroului Politic pentru campaniile lor maligne de influenţare, trimiterea uigurilor în lagăre şi atacul împotriva celor din Hong Kong. Strategia propune măsuri clare şi bine ţintite mai degrabă măsuri largi de ordin tarifar care ar putea aduce neajunsuri economiei americane.
 
- O strategie multifaţete în vederea promovării inovaţiei şi ideilor americane. Strategia va dezvolta legislaţia care salvgardează proprietatea intelectuală americană, va moderniza Foreign Asset Registration Act, va bloca eforturilor propagandei chineze şi va asigura un efort al întregului guvern pentru stoparea transferului de tehnologie critică înspre China.
 
- O expansiune îndrăzneaţă a liberului schimb în lume: strategia propune acorduri bilaterale de liber-schimb cu parteneri demopcratici care se confruntă cu ameninţări crescute sau cu o influenţă malignă venită din China, inclusiv Taiwan, Indonezia, Filipine, India, Brazilia, Kenia etc.   
 
2. Rusia: respingerea agresiunii prin intermediul unei strategii de apărare
 
- Stoparea agresiunii lui Putin. Strategia oferă cel mai dur pachet de sancţiuni propuse de Congres, inclusiv sancţiuni secundare la adresa proiectelor ruseşti în domeniul petrolului şi gazelor, sancţiuni privind datoria suvernă a Rusiei, sancţiuni împotriva unor proxy ai Rusiei şi desemnând Rusia drept Stat Sponsor al Terorismului. 
 
- Comunicarea cu poprul rus: strategia va cere crearea unei strategii  pentru comunicarea directă cu poporul rus şi pentru susţinerea aspiraţiilor sale de democraţie şi în domeniul drepturilor omului.
 
3. Susţinerea intereselor americane în Orientul Apropiat: lupta cu Iranul şi mişcarea teroristă jihadistă
 
- Extinderea campaniei preşedintelui de maximă presiune pe Iran: strategia propune cel mai dur pachet de sancţiuni propus de Congres, Va transforma în legi multe dintre eforturile prezidenţiale încununate de succes, cu sancţiuni împotriva economiei iraniene şi a apropiaţilor Iranului, inclusiv miliţiile sale din irak, Siria, Yemen, regimul Assand din Siria şi Hezbollah în Liban.
 
- Scăderea numărului de resurse de care dispun aliaţii Iranului...prevenind ca banii contribuabilului american să ajungă la aliaţii Iranului din Liban sau Irak şi ajungân în final la forţele armate libaneze şi Ministerului irakian de interne.
 
- O autorizare clară pentru urmărirea grupărilor teroriste. Strategia anulează eforturile Democraţilor din Cameră pentru a limita competenţele preşedintelui de a declanşa un război...şi va da preşedintelui dreptul de a acţiona împotriva celor desemnaţi de Departamentul de Stat drept Oranizaţii Străine Teroriste.
 
Dar mai sunt multe alte elemnte este de adăugat, veţi găsi detalii extrem de amănunţite în textul celor peste 130 de propuneri concrete. Vă veţi lămuri că experţii Partidului Conservator merg uneori chiar mai departe (câteodată cu mult mai departe) decât a făcut Trump, solicitând, spre exemplu retragerea SUA din "organisme a căror existenţă nu mai poate fi reparată" sau să continue finanţarea organismelor sau organizaţiilor ONU condiţionat de implementarea reformelor. La fel de interesant, Agenţia SUA pentru dezvoltare internaţională (USAID) ar urma să nu mai fie independentă, ci parte din structura Departamentului de Stat, se va reface mai vechea şi cunoscuta structură a US Information Agency din timpurile confruntărilor ideologice trecute şi pe nedrept considerate decedate pentru totdeauna.  Noua entitate va avea, fireşte, misiunea de "a promova idealurile americane de democraţie, drepturi umane" dar ceea ce este interesant este menţiunea că "va putea lucra sub contract cu entităţi private care să poată fi de ajutor în eforturile de luptă împotriva dezinformării".
Din punctul meu de vedere, este vorba despre un program electoral gata să fie transformat în acte de guvernare subsumate unei cu totul noi doctrine de securitate naţională. Noutăţile sunt multe, de substanţă şi vor să marcheze o reîntparcere în forţă pe scena unde SUA deţineau controlul unic după căderea Cortinei de Fier. 
 
Să aşteptăm reacţiile pieţele internaţionale. Ale tuturor actorilor relevanţi şi care vor trebui să spună şi ei, foarte repede şi foarte clar, cât de acord sunt cu ceea ce documentul numeşte "menţinerea unei ordini internaţionale bazate pe valorile americane".