În concordanţă directă cu modelul de arhitectură curriculară aflat deja in discuţia publică, punem la dispoziţia celor interesaţi o soluţie de structurare modulară a disciplinei Fizică, pentru gimnaziu şi pentru liceu teoretic, dezvoltată de o echipă de profesionişti ai şcolii. Vă invit să folosiţi acest studiu de caz pentru a găsi şi alte soluţii pedagogice eficiente atât pentru Fizică, dar şi pentru alte discipline. Puneţi-le, la fel, în discuţia publică pentru a învăţa toţi, unii de la ceilalţi, şi a crea şcoli-pilot de succes, începând din toamna lui 2020. 

GIMNAZIU

MODULUL

DURATA MODULULUI

NR. ORE / SĂPTĂMÂNĂ

OBSERVAŢII

MECANICĂ (I)

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

Pot fi folosite unităţile de învăţare şi/sau conţinuturile din Programa şcolară pentru disciplina FIZICĂ aflată în vigoare. Totodată, acestea pot fi completate/adaptate funcţie de specificul local, nevoile reale ale elevilor şi experienţa profesorului.

Actualele manuale de FIZICĂ pentru gimnaziu pot fi folosite dar este recomandabil ca instituţia şcolară să poată asigura elevilor şi alte surse bibliografice, de o calitate superioară şi deci, mai eficiente.

Se va pune accent pe învăţarea prin experiment şi rezolvare de probleme de tip PISA

Şcoala poate oferi aceste 4 module în orice ordine (mai puţin Mecanica II, pentru care elevul nu poate opta dacă nu a parcurs anterior Mecanica I), începând cu semestrul al II-lea din clasa a VI-a.

 

MECANICĂ (II)

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

PROCESE TERMICE ŞI FENOMENE OPTICE

 

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

ENERGII ALTERNATIVE

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

Acest modul este unul integrator. De aceea, sugerăm o abordare cross-curriculară, din perspectiva dezvoltării durabile a societăţii.

Pentru acest modul activităţile principale de învăţare vor fi: informarea on-line ghidată de profesor, observaţia ştiinţifică, experimentul, rezolvarea de probleme din viaţa reală, realizarea de proiecte (individual şi/sau în echipă).

 

LICEU TEORETIC

MODULUL

DURATA MODULULUI

NR. ORE / SĂPT.ĂMÂNĂ*)

OBSERVAŢII

MECANICA

35 săptămâni

(două semestre)

3

Modulele post fi parcurse în orice ordine şi în orice an de studiu, cu condiţia corelării conţinuturilor cu parcurgerea programei de matematică şi/sau chimie.

Totodată, elevii pot opta pentru modulul de Electricitate (II) doar dacă au parcurs în prealabil modulul Electricitate (I).

Pot fi folosite unităţile de învăţare şi/sau conţinuturile din Programa şcolară pentru disciplina FIZICĂ aflată în vigoare. Totodată, acestea pot fi completate/adaptate funcţie de specificul local, nevoile reale ale elevilor şi experienţa profesorului.

Actualele manuale de FIZICĂ pentru liceu pot fi folosite dar este recomandabil ca instituţia şcolară să poată asigura elevilor şi alte surse bibliografice, de o calitate superioară şi deci, mai eficiente.

 

ELECTRICITATE (I)

ELECTROSTATICĂ ŞI CURENT CONTINUU

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

ELECTRICITATE (II)

MAGNETISM ŞI CURENT ALTERNATIV

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

OPTICA

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

TERMODINAMICĂ ŞI CĂLDURĂ

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

FIZICĂ CUANTICĂ, ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

FIZICA PENTRU BACALAUREAT

17/18 săptămâni

(un semestru)

3

Se recomandă parcurgerea acestui modul în clasa a XII-a, cu scopul de a pregăti susţinerea examenului de Bacalaureat

 
*)  Oricare modul poate fi studiat şi în regim de aprofundare – 4 ore/săptămână.
 
Gând bun tuturor. Ţinem aproape.