Principalele măsuri fiscale din 2024

0
Publicat:

De la 1 ianuarie, pensiile sunt majorate cu 13,8%, iar salariile unor bugetari cu 5%. Nu se mai fac angajări la stat, iar munca suplimentară a bugetarilor va fi compensată cu timp liber.

Un calculator așezat pe mai multe bancnote
O serie de noi măsuri fiscale se aplică de la 1 ianuarie 2024

La 1 ianuarie a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscale în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene, supranumită Ordonanța Trenuleț pentru că reglementează un spectru larg de domenii, de la salariile bugetarilor și înghețarea angajărilor la stat, la creșterea pensiilor și recalcularea acestora după noua formulă.

Prezentăm, în cele ce urmează, pricipalele măsuri: de la indexarea pensiilor, la creșterea salariilor bugetarilor, dar și a amenzilor de circulație, la 200 lei netaxați la salariul minim și multe altele.

Astfel, de la 1 ianuarie 2024 se aplică următoarele prevederi:

- punctul de amendă crește de la 145 lei, la 165 lei;

- rămâne scutirea de la impozitare pentru 200 lei din salariul minim;

- salariile bugetarilor cresc cu 5%, cu excepția angajaților care au primit deja majorări în 2023: de la Justiție, ANAF, Educație și CNAS;

- indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora se majorează cu 5%;

- salariile din învățământ cresc, în medie, cu 20% în 2024, în două tranșe: prima tranșă începând cu data de 1 ianuarie 2024; a doua tranșă începând cu data de 1 iunie 2024;

- sporurile bugetarilor se mențin la nivelul actual în 2024;

- crește valoarea tichetelor de masă de la 35 de lei, la 40 de lei, dar se și taxează cu 10% în contul contribuției de sănătate;

- îngheață angajările la stat în 2024, cu o serie de excepții, „în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice”.

- tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate neplătite până la data de 31 decembrie 2023, se plătesc eșalonat, începând cu anul 2024.

- TVA pentru dulciuri și alte produse alimentare care conțin zahăr adăugat crește de la 9% la 19%

- se aplică o „taxă pe lux” pentru proprietăți de peste 500.000 de euro și de automobile de peste 75.000 de euro. Taxa va fi de 0,3% din suma care depășește 500.000 euro, în cazul proprietăților imobiliare, respectiv suma care depășește 75.000 de euro pentru mașini.

Pensiile vor crește și în toamnă, ca urmare a recalculării

În ce privește veniturile, cea mai importantă majorare are loc la 1 ianuarie în privința pensiilor, care se vor majora cu rata inflației de 13,8%. De aceeași majorare de 13,8% vor beneficia și invalizii, veterani, văduve de război, etc.

Începând cu luna septembrie va avea loc o nouă majorare a pensiilor, ca urmare a recalculării după noua formulă, care introduce Valoarea Punctului de Referință în locul punctului de pensie.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

Alte măsuri privesc personalul bugetar care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor.

Pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației în 2024. La fel și în cazul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.

Munca suplimentară a bugetarilor va fi compensată cu timp liber, cu anumite excepții

Munca suplimentară a bugetarilor peste programul de lucru se va compensa doar cu timp liber. Excepție fac personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională. În zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017.

O altă excepție este și pentru personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către polițiștii de penitenciare. Se plătește cu o majorare de 70% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenită/cuvenit, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

(Similar se va aplica și personalului din instituțiile de apărare și securitate națională care execută serviciul de luptă permanent)

Sprijin material pentru persoane defavorizate

Se instituie unele măsuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024—2027, după cum urmează: tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde (250 lei în 2024 și 125 lei în perioada 2025-2027); pachete cu produse alimentare. Se vor folosi bani europeni.

Se introduce venitul minim de incluziune de până la 480 lei/lună pentru toți beneficiarii privind venitul minim garantat (VMG) și de alocații pentru sprijinire familiei (ASF), dar și alte persoane/familii fără venituri sau cu venituri reduse.

Noutăți în privința numerarului

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană.

Operațiunile de încasări și plăți efectuate între firme și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar.

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane juridice în termen de două zile lucrătoare.

Schimbări în privința chiriilor și arendelor

Se reglementează cheltuielile deductibile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 20% asupra venitului brut, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea;

Se reduce cota forfetară de cheltuieli de la 40% la 20%, în cazul veniturilor din arendarea bunurilor agricole.

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite