Legea insolvenţei personale a fost publicată în Monitorul Oficial

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Legea insolvenţei personale a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, iar în termen de trei zile urmează să se înfiinţeze entităţile cu atribuţii în punerea în aplicare a legii, cum ar fi comisia de insolvenţă la nivel teritorial. Intrarea efectivă în vigoare a legii este prevăzută, însă, la şase luni de la publicare.

Termenul ar fi de 26 decembrie 2015, astfel că aplicarea efectivă a legii se va realiza începând cu anul 2016.

Actul normativ analizat astăzi reprezintă o noutate deosebită din punctul de vedere al reglementărilor existente.

Când ne referim la persoana fizică înţelegem orice persoană fizică cu excepţia celor ce administrează o întreprindere, adică orice persoană fizică neutră din punctul de vedere al afacerilor pe care le întreprinde, chiar dacă aceasta în mod colateral poate efectua activităţi independente sau profesii libere, potrivit Benţa Consult.

Această lege nu are ca obiect insolvenţa persoanei fizice autorizate sau a celei ce desfăşoară o activitate independentă, ci persoana fizică obişnuită. 

În esenţă, o persoană fizică debitoare este considerată în stare de insolvenţă când patrimoniul acesteia nu este suficient pentru plata datoriilor scadente.

Insolvenţa debitorului persoană fizică se prezumă a fi existentă prin efectul legii dacă după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenţei unei obligaţii acesta nu şi-a achitat datoriile către unul sau mai mulţi creditori.

Potrivit legii, nu poate beneficia de o procedură a insolvenţei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, de o procedură prin lichidare de active sau de una simplificată de insolvenţă cel care a mai fost subiect al unei astfel de insolvenţe în ultimii cinci ani.

La nivel naţional va fi formată o comisie naţională de insolvenţă, iar la nivel teritorial va fi o comisie teritorială de insolvenţă care se întâlneşte cel puţin o dată pe lună.Comisia de insolvenţă centrală este alcătuită din câte un reprezentant al ANPC, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – Direcţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Comisia de Insolvenţă teritorială, câte una în fiecare judeţ, este alcătuită din reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi un reprezentant al  Ministerului Finanţelor Publice. 

Administratorul judiciar este desemnat aleatoriu de Comisia de Insolvenţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, executorilor judecătoreşti, avocaţilor sau notarilor publici, înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite