Intermediarul ofertei publice de cumpărare este BRD – Groupe Société Générale S.A.

Preţul de cumpărare (preţul oferit) pentru fiecare acţiune Zentiva S.A. este de 3,5 lei/acţiune.

Persoanele care sunt interesate să afle mai multe informaţii pot suna la call center-ul dedicat Ofertei Publice, 021.302.61.55 sau la numerele de telefon 021.301.41.52, 021.301.68.73, 021.301.49.81, 021.301.41.55. Documentul şi anunţul de ofertă, precum şi decizia ASF sunt disponibile pe paginile web ale organizaţiilor Zentiva S.A., Bursa de Valori Bucureşti şi BRD - Groupe Société Générale S.A..

Documentul de ofertă a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 224 din 14.02.2018.

Detalii despre oferta publică

Ofertant – Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi;

Emitent – Zentiva S.A.;

Intermediarul ofertei – BRD – Groupe Société Générale S.A.

De unde se poate obţine extrasul de cont?

  • Sediul BRD din bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucureşti;

  • Sucursala BRD Unirii, bd. Mircea Vodă nr. 2, Bucureşti;

  • Unul dintre intermediarii autorizaţi de ASF. Lista completă, pe oraşe, poate fi accesată AICI

  • Depozitarul Central S.A. - Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 3, sector 2, nr. telefon 021.408.58.00

Unde se poate subscrie (solicita vânzarea acţiunilor)?

  • Sediul BRD din bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucureşti;

  • Sucursala BRD Unirii, bd. Mircea Vodă nr. 2, Bucureşti;

  • Sediul oricărui intermediar autorizat. Lista completă, pe oraşe, poate fi accesată AICI 

Program de lucru cu publicul: în perioada de derulare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 şi 17.00, cu excepţia datei de închidere a ofertei, când programul va fi între orele 09.00 şi 13.00.

Înainte de subscriere, se recomandă citirea documentului de ofertă disponibil pe website-urile: Zentiva S.A., BRD - Groupe Société Générale S.A. şi Bursa de Valori Bucureşti

Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia. Aceasta ofertă se adresează numai acţionarilor Zentiva S.A., în conformitate cu reglementările în vigoare. Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr 224. din data 14.02.2018.

Despre Zentiva, o companie Sanofi

Zentiva este parte a Grupului Sanofi începând cu luna martie 2009.

Portofoliul de produse al companiei acoperă o gamă largă de arii terapeutice, însă se concentrează asupra bolilor cardiovasculare, afecţiunilor inflamatorii, durerii, infecţiilor şi bolilor sistemului nervos central, precum şi asupra bolilor gastrointestinale şi urologice.