Finanţele reamintesc firmelor mari şi mijlocii că de la 1 septembrie casele de marcat cu jurnal electronic sunt obligatorii. Întrebări şi răspunsuri

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Finanţelor reaminteşte firmelor mari şi mijlocii că până la 1 septembrie 2018 trebuie să fie dotate cu case de marcat cu jurnal electronic. Într-o sesiune de consultări, ANAF a răspuns la principalele nelămuriri ale firmelor. Vă prezentăm mai jos întrebările şi răspunsurile acordate.

Finanţele reamintesc că, pentru reducerea evaziunii fiscale şi asigurarea unui mediu concurenţial corect pentru toţi contribuabilii, Ministerul implementează la nivel naţional noul sistem de case de marcat. Potrivit acestuia, operatorii economici sunt obligaţi să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, după cum urmează: până la 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, în cazul contribuabililor mari sau mijlocii; iar în cazul contribuabililor mici până la 1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018.

Termenele de 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018 sunt termene finale, iar procesul de implementare a aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic este în plină desfăşurare. 

Ministerul solicită tuturor celor implicaţi în acest proces să intensifice eforturile pentru finalizarea operaţiunilor de avizare tehnică, fiscalizare, instalare şi punere în exploatare a noilor aparate de marcat. 

Finanţele susţin că intenţia Ministerului este ca acest proces să se deruleze fără afectarea activităţii operatorilor economici, urmând ca, până la finalizarea implementării noilor aparate de marcat, organele de control abilitate să deruleze o serie de acţiuni de tip preventiv şi de îndrumare.

Întrebări şi răspunsuri

Întrebare: Am o casă de marcat Datecs DP05 cu jurnal electronic. Cum pot afla dacă modelul respectiv îmi permite să funcţionez după noile reglementări? Dacă nu, există o listă cu modele de case de marcat agreate de ANAF?

Răspunsul ANAF: Aveţi posibilitatea de a accesa, pe site-ul nostru, lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018. Aceasta poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/autorizatii/ListaDistribAutoriz29052018.pdf

Întrebare: Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru comerţ cu carburaţi. Puteţi să ne daţi câteva modele care sunt autorizate pentru această activitate?

Răspunsul ANAF: Aveţi pe site-ul nostru publicată Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018. Aceasta poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/autorizatii/ListaDistribAutoriz29052018.pdf. În acest sens, vă sugerăm să luaţi legătura cu distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale.

Întrebare: În cazul în care un contribuabil a achiziţionat casa de marcat în luna iulie 2018, începând cu ce dată trebuie să depună declaraţia cu datele exportate din casa de marcat?

Răspunsul ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute in OPANAF 627/2018. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică.

Obligaţia intră în vigoare cu data de 1 august 2018.

Programul de asistenţă si, implicit, formularul pdf, vor fi puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În momentul în care programul de asistenţă va fi disponibil pe site-ul ANAF, va fi anunţat în secţiunea de noutăţi.

Întrebare: În cazul staţiilor de carburanţi, trebuie o avizare a casei de marcat împreună cu soluţia software? Până acum nu trebuia. Am înţeles că este în curs o avizare specială (a caselor/imprimantelor fiscale pentru această activitate), neputându-se folosi orice casă de marcat existentă pe piaţă (bineînţeles, conform noilor reglementări, cu jurnal electronic).

Răspunsul ANAF: Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru aceasta activitate economica, iar programele de aplicatie trebuie inregistrate la ICI. 
În acest sens, HG 479/2003 prevede că, programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a, b, e şi f trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.
Aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor care, în aceeaşi locaţie, pe lângă carburanţi mai comercializează şi alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanţi şi unul pentru celelalte produse. Programul de aplicaţie trebuie să controleze şi să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanţi de vânzarea celorlalte produse.

Întrebare: Conform OUG nr. 28/1999, se exceptează de la obligaţia casei de marcat : k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă. Vă rog să definiţi noţiunea de comerţ prin corespondenţă. În cazul în care o firmă cu activitate preponderentă de comerţ cu ridicata vinde şi prin intermediul unei platforme de comerţ electronic şi livrează cu maşinile proprii şi încasează numerar de la clienţi, unii fiind persoane fizice, cum este considerat? Are obligaţia de a deţine casa de marcat? Daca da, atunci are obligaţia de a emite bonuri fiscale pentru toate încasările numerar? Dacă încasarea este pentru o factură emisă acum 1 luna, tot cu bon fiscal se face?

Răspunsul ANAF: În situaţia descrisă de dumneavoastră, în care livrarea se efectuează cu maşinile societăţii şi încasaţi numerar de la clienţi, aveţi obligaţia de a deţine aparat de marcat electronic fiscal şi de a emite bon fiscal.

Întrebare: Există vreo posibilitate de a verifica dacă bonurile fiscale emise de comercianţi au fost eliberate prin case de marcat fiscalizate cu jurnal electronic? Respectiv, există un registru public pentru a verifica numărul avizului de distribuţie a caselor de marcat fiscale, respectiv numărul de ordine din Registrul de evidenţă a caselor de marcat fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti?

Răspunsul ANAF: Pe site-ul nostru puteţi accesa:

a) Evidenţa aparatelor de marcat electronice fiscale, pe baza:

- Seriei aparatului de marcat electronic fiscal;

- Numărului autorizaţiei de distribuţie;

- Data autorizaţiei de distribuţie;

b) Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018, la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/autorizatii/ListaDistribAutoriz29052018.pdf

Întrebare: În ceea ce priveşte lista menţionată a operatorilor economici avizaţi publicată la 24.05.2018, mai este aceasta valabilă (în lumina ultimelor modificări legislative) pentru casele de marcat cu jurnal electronic, ţinând cont de faptul că o parte din avizele obţinute pentru aparatele vechi cu rolă vor expira în cursul anului 2018?

Răspunsul ANAF: Lista este valabilă, aceasta urmează a fi actualizată. Facem precizarea că pentru aparatele de marcat electronice fiscale nu se mai emit avize, ci Comisia din cadrul MFP emite autorizaţii de distribuţie (nu emit avize). 

Menţionăm că, pentru aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic

- ICI avizează modelele;

- MFP autorizează distribuţia;

- nu se mai eliberează numere de ordine, ci se atribuie numere de identificare unică a aparatelor de marcat. 

Acestea sunt comunicate utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale.

Întrebare: Există un ghid elaborat de ANAF pe această temă a caselor de marcat electronice?

Răspunsul ANAF: Există un ghid dedicat pe site-ul nostru. Acesta este disponibil pe site-ul ANAF: https://static.anaf.ro/.../Ghid_case_marcat_18062018.pdf. Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal
electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de
marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018 este publicată pe site şi poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/autorizatii/ListaDistribAutoriz29052018.pdf

Întrebare: Care este termenul limită de achiziţionare a noii case de marcat?

Răspunsul ANAF: Termenul prevăzut de lege este data de 1 august 2018. Nu se aplică sancţiuni pentru nedotare până la data de 1 noiembrie 2018.

Întrebare: Dacă la verificarea link-ului https://www.anaf.ro/Reg_AMEF/ casa de marcat apare înregistrată, mai trebuie întocmite alte formalităţi?

Răspunsul ANAF: Dacă sunteţi utilizator al casei de marcat aveţi obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a Anexei 6 sau în format electronic a C801.

Întrebare: La punctul de lucru al societăţii, care urmează să se închidă, s-a achiziţionat o casă de marcat cu jurnal electronic. Ca şi model, ea se află pe lista postată de dumneavoastră. Pot muta casa de marcat de la punctul de lucru la sediul societăţii? Şi dacă da, care este procedura?

Răspunsul ANAF:  Aparatul poate fi mutat la alt punct de lucru. Dumneavoastră informaţi organul fiscal competent cu privire această schimbare prin completarea şi transmiterea fomularului F4105, disponibil la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html

Întrebare: Pentru încasările cu card sau tichete de vacanţă mai există obligativitatea de a emite bon fiscal ?

Răspunsul ANAF: În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie. De asemenea, în sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea.

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate vă informăm că trebuie să emiteţi bon fiscal.

Întrebare: Există un termen limită până când cei care furnizează imprimante fiscale/casa de marcat cu jurnal electronic trebuie să se autorizeze?

Răspunsul ANAF: Cadrul legal în vigoare nu instituie o obligaţie privind aprovizionarea distribuitorilor autorizaţi cu aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generaţie nouă) până la un anumit termen, însă impune un termen limită până la care pot fi comercializate case de marcat cu rolă hârtie, respectiv 1 august 2018.

Întrebare: Ce elemente din conţinutul obligatoriu al unui bon fiscal emis prin folosirea unei case de marcat cu jurnal electronic se pot verifica prin consultarea Listei operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018?

Răspunsul ANAF: Ca urmare a consultării Listei operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizaţi în şedinţa Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018, veti identifica elementele care sunt cuprinse pentru moment în aceasta.

Precizăm că lista este în curs de actualizare.

Menţionăm că se are în vedere implementarea unei aplicaţii care să permită verificarea bonurilor fiscale. Ulterior, se vor întreprinde demersurile necesare pentru informarea contribuabililor cu privire la existenţa acestei facilităţi.

Întrebare: Suntem o societate farmaceutică care are puncte de lucru pe trei judeţe. Pentru depunerea declaraţiei C801 în SPV trecem toate judeţele sau câte o declaraţie pentru fiecare judeţ?

Răspunsul ANAF: Veţi depune un singur formular C801, chiar dacă instalati aparatele de marcat în judeţe diferite. Dacă cele trei judeţe aparţin unor Direcţii Generale Regionale ale Finanţelor Publice diferite, veţi primi mai multe certificate de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în concordanţă cu arondarea teritorială.

Din acest motiv, vă adresăm rugămintea de a acorda atenţie sporită completării formularului, atât în ceea ce priveşte seriile de fabricaţie corespunzătoare aparatelor, cât şi cu privire la punctele de lucru/activităţile în care urmează a fi utilizate.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite