Articol publicitar

Declarația 406 - Cine o depune și cum se completează

Publicat:

Declarația informativă D406 este formularul prin intermediul căruia se transmite online Fișierul SAF-T, către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Declarația 406 va fi generată automat de aplicația informatică și va prelua în mod automat din acel fișier toate informațiile introduse de contribuabil.

image

Unul dintre obiectivele urmărite prin aplicarea sistemului SAF-T este îmbunătățirea încasărilor din taxe la bugetul de stat și reducerea evaziunii fiscale. Declarația 406 se depune în format electronic, prin intermediul serviciului public digital Servicii online – Depunere declarații al ANAF sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul Depunere declarații ANAF.

Obligația de raportare a datelor fiscale și termenele cu privire la depunere depind de tipul de companie: mare, mică sau mijlocie. Așa cum reiese din Ordinul Fiscului 1.783/2021, marii contribuabili au avut obligația să trimită fișierul standard de audit începând cu 1 ianuarie 2022, urmând ca din 2023 raportarea să devină obligatorie și pentru contribuabilii mijlocii, iar din 2025 pentru contribuabilii mici.

Cine depune Declarația 406?

Formularul Declarației informative D406 poate fi descărcat de la secțiunea dedicată raportării SAF-T de pe site-ul ANAF. Declarația 406 se completează electronic, iar semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.

Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin Declarația 406:

●        Regiile autonome;

●        Institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

●        Societățile pe acțiuni (S.A.);

●        Societățile în comandită pe acțiuni (SCA);

●        Societățile în comandită simplă (SCS);

●        Societățile în nume colectiv (SNC);

●        Societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);

●        Societățile/companiile naționale;

●        Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);

●        Organizațiile cooperatiste de consum (OC2);

●        Organizațiile cooperatiste de credit (OC3);

●        Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

●        Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

●        Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

●        Asociațiile cu scop patrimonial;

●        Asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;

●        Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;

●        Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe);

●        Alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres la pct. 4.

image

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația să depună Declarația 406 și implicit fișierul standard de control fiscal (SAF-T):

●        Persoanele fizice autorizate (PFA);

●        Întreprinderile individuale (II);

●        Întreprinderile familiale (IF);

●        Persoanele fizice care desfasoara activitati cu scop lucrativ (PFL);

●        Asociatiile familiale (ASF);

●        Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat;

●        Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale;

●        Cabinetele medicale individuale (CMI);

●        Societățile profesionale de practicieni în insolvență (SPI);

●        Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);

●        Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;

●        Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare;

●     Persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea Declarației 406 ar furniza astfel de informații.

Cum se completează Declarația 406

Completarea și verificarea formularului pentru Declarația 406 se va realiza având în vedere următoarele elemente:

●      Formularul are câmpurile distinct evidențiate în culorile albastru și galben. Marcajul albastru indică etichete ale câmpurilor, iar marcajul galben indică spațiile în care informațiile solicitate sunt preluate automat din documentul XML.

●      Secțiunea A cuprinde datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului care depune Declarația 406, respectiv: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa domiciliului fiscal.

●      Secțiunea B cuprinde secțiunile și sub-secțiunile structurii fișierului SAF-T, ce se marchează automat în cazul în care datele asociate se regăsesc în documentul XML.

●      Secțiunea C are ca scop identificarea persoanei care depune Declarația informativă D406, prin intermediul semnăturii electronice aplicate.

●      Secțiunea D este rezervată pentru ANAF în scopul acordării numărului de înregistrare.

●      Numărul de identificare din Secțiunea E este un șir alfanumeric generat de aplicațiile ANAF, care identifică în mod unic documentul XML atasat în PDF și este utilizat ca o amprentă digitală a fișierului în scopul detectării situațiilor în care apar modificări în document, după transmiterea către ANAF.

image

Bine de știut despre Declarația 406

Testarea voluntară a depunerii Declarației informative D406 a început de la 1 septembrie 2021, iar operaționalizarea sistemului pentru marii contribuabili a început de la 1 ianuarie 2022. Primul termen legal de raportare pentru marii contribuabili a fost 28 februarie 2022, cu un termen de grație de șase luni. 30 septembrie 2022 a fost cel de-al doilea termen lunar ce a trebuit respectat, altfel contribuabilii riscă amenzi.

Pentru marii contribuabili care au fost încadrați în această categorie din anul 2022, aceștia trebuie să știe că perioada lor de grație se încheie la finalul lunii ianuarie 2023. Lista nominală a marilor contribuabili care vor fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2022 a fost stabilită, conform criteriilor de selecție prevăzute de Ordinul nr. 1782 din 4 noiembrie 2021.

Lista efectivă cu numărul de contribuabili mijlocii a fost stabilite de Fisc, prin Ordinul 2.521/2022, acesta aplicându-se efectiv de la 1 ianuarie 2023. Conform actului normativ, lista actualizată a contribuabililor mijlocii s-a făcut în baza informațiilor deținute de ANAF și conține 15.127 de contribuabili.

Contribuabilii beneficiază de o perioadă de grație de:

– 6 luni pentru prima raportare, respectiv cinci luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

– 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de grație se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil. Astfel, contribuabilii nu sunt sancționați contravențional dacă depun Declarația informativă D406 validă în termenul maxim prevăzut.

Sistemul pentru managementul resurselor întreprinderii ERP permite gestionarea simplificată a raportării SAF-T la ANAF conform legislației în vigoare. Sistemul ERP include Declarația 406 și o serie de proceduri de identificare a informațiilor financiar contabile necesare importului automat de date, precum și alerte automate pentru respectarea termenelor legale.

Citește mai multe despre: anaf
Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri