Comisia Europeană a semnat un acord de contribuţie cu România în scopul utilizării Fondului InvestEU

0
0
Uniunea Europeana UE steag FOTO Shutterstock

Comisia a semnat un acord de contribuţie cu România în scopul utilizării Fondului InvestEU ca instrument de sprijinire a punerii în aplicare a planului naţional de redresare şi rezilienţă.

Este primul acord încheiat în cadrul aşa-numitului „compartiment pentru statele membreal programului InvestEU, un nou mecanism care le permite statelor membre să facă contribuţii voluntare la Fondul InvestEU pentru a finanţa operaţiuni financiare suplimentare în cadrul InvestEU.

În temeiul acestui acord, România va canaliza o parte din fondurile Mecanismului său de redresare şi rezilienţă (MRR) către compartimentul pentru statele membre al Fondului InvestEU şi către Platforma de consiliere InvestEU. Aceste resurse vor debloca peste 700 milioane EUR sub formă de garanţii financiare suplimentare alocate României în cadrul InvestEU. Se preconizează că, la rândul lor, acestea vor mobiliza cel puţin 2,5 miliarde EUR sub formă de finanţare în vederea consolidării competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor. Fondul European de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vor avea rolul de parteneri de implementare şi vor implementa o serie de produse financiare InvestEU pentru a sprijini obiectivele planului de redresare şi rezilienţă al României.

Acordul semnat ieri subliniază importanţa sinergiilor dintre fondurile UE şi rolul pe care InvestEU îl joacă în îndeplinirea obiectivelor Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Prin programul InvestEU, UE va dispune de finanţare esenţială pe termen lung, mobilizând fonduri publice şi private substanţiale în sprijinul unei redresări durabile şi al priorităţilor de politică ale UE, cum ar fi Pactul verde european şi tranziţia digitală. Prin intermediul garanţiei bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde EUR (aşa-numitul „compartiment pentru UE”), se preconizează că programul va mobiliza investiţii suplimentare de cel puţin 372 miliarde EUR în întreaga UE.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri