Cine poate ieși la pensie în 2023 și cum dovedește grupa de muncă. Calculator vârstă pensionare

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Începând cu anul 2015 vârsta de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, pentru femei vârsta crescând treptat la 63 de ani până în 2030.

O angajată copiază datele din cartea de muncă într-un registru
Vârsta de pensionare crește gradual pentru femei până în 2030

Pentru a se putea pensiona, bărbații care au ajuns la vârsta de pensionare trebuie să fi cotizat cel puțin 15 ani, stadiul complet de cotizare fiind de 35 de ani.

În ceea ce privește femeile, în 2023 se pot pensiona cele care s-au născut în anul 1961, după cum urmează: femeile născute în perioada ianuarie – mai 1961 (inclusiv) se pot pensiona la vârsta de 62 de ani, în perioada ianuarie – mai 2023. Stagiul minim de cotizare este și pentru femei de 15 ani de vechime, stagiul complet de cotizare fiind de:

- 32 de ani pentru femeile născute în ianuarie și februarie 1961,

- 32 de ani și 1 lună pentru cele măscute în lunile martie și aprilie 1961,

- 32 de ani și 2 luni pentru cele născute în lunile mai și iunie 1961,

- 32 de ani și 3 luni pentru cele născute în lunile iulie și august 1961,

- 32 de ani și 4 luni pentru cele născute în septembrie și octombrie 1961,

- 32 de ani și 5 luni pentru cele născute în noiembrie și decembrie 1961.

Ce adeverințe pentru grupele de muncă trebuie prezentate la pensionare

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin documente verificabile se înţelege:

• actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;

• contractul individual de muncă;

• contractul colectiv de muncă;

• decizii interne;

• act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;

• extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu (art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

În situaţia în care, în urma verificărilor, se constată nerespectarea legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, la normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobate prin HG 257/2011, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 septembrie 2008, data intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, care nu au fost valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul anexei 14.

Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la data de 31 decembrie 2010, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.

CALCULATORUL vârstei de pensionare poate fi deschis AICI

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite