Catalogul firmelor: IMM-urile se opun taxării şi acordării unor drepturi exclusive unei asociaţii private

0
Publicat:
Ultima actualizare:
calculator-taxe-formular-anaf-fisc-impozit

La Senat a fost înregistrată iniţiativa legislativă nr.  B 245/2022 prin care se propune introducerea de noi taxe pentru toate societăţile din România şi noi sarcini administrative, cu costurile corespunzătoare, toate în favoarea unei asociaţii private.

„Iniţiativa reia propuneri mai vechi care au fost respinse sau declarate neconstituţionale,   într-o formulare aproape identică, cu  Plx nr. 452/2020 (cunoscută pentru propunerea de a transfera gratuit terenurile ROMEXPO către o asociaţie privată)”, a informat miercuri CNIPMMR

Potrivit Consiliului IMM-urilor, propunerea legislativă prevede introducerea de noi obligaţii birocratice şi taxe pentru toţi întreprinzători, astfel:

1. obligarea acestora  de a se înscrie într-un registru - Catalogul Firmelor -  realizat de o asociaţie, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, de a plăti o taxă anuală aferentă acestei înscrieri şi de a raporta orice modificare a actelor constitutive. 

Nivelul taxelor propuse este stabilit astfel:

a) 100 de euro/an pentru întreprinderi mari;

b) 75 de euro/an pentru întreprinderi mijlocii;

c) 50 de euro/an pentru întreprinderi mici;

d) 20 de euro/an pentru microîntreprinderi;

e) 10 de euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

2. obligativitatea de a obţine un certificat de competenţe pentru administrărea propriei activităţi- contra cost- în primul an de la înfiinţare.

Proiectul încearcă, într-o formă mascată, să substituie Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu o asociaţie privată:

- prin acordarea dreptului de a ţine evidenţa tuturor profesioniştilor şi a oricăror modificări ale actelor constitutive ale acestora (art. I pct. 3 din proiect, lit. m2-m5) şi ţinerea unui registru al administratorilor (art. I pct. 5 , referitor la art. 41 alin. 5); 

- obligarea ONRC de a pune la dispoziţie cu titlul gratuit a înscrierilor din registrul comerţului, pentru a fi corelate cu Catalogul Firmelor, în fapt transferul bazei de date (pct. 3 din proiect, lit. m8);

„Se acordă competenţe exclusive unei asociaţii, care vor fi de asemenea contra cost, pentru certificarea tutorilor din cadrul companiilor, înregistrarea contractelor de parteneriat pentru formare profesională a elevilor, monitorizarea instruirii şi participarea la evaluările elevilor în sistem dual.

Se propune sancţionarea societăţilor prin introducerea obligaţiei ca depunerea situaţiilor financiare anuale să fie condiţionată de achitarea taxelor pentru înscriere în Catalogul Firmelor (art. II din proiect) şi obţinerea certificatului de competenţă (art. IV din proiect).

De asemenea, se propune extinderea atribuţiilor prin ”implicarea în realizarea de proiecte (...) de dezvoltare urbană durabilă menită să susţină mediul de afaceri” (art. I pct. 10 din proiect).

În acest mod  se încearcă să se dea o acoperire legală rolului de dezvoltator imobiliar, în legătură cu un presupus transfer gratuit al terenurilor ROMEXPO, fără nicio legătură cu obiectul de activitate al niciunei camere de comerţ din Europa”, consideră CNIPMMR.

Probleme identificate

CNIPMMR a reacţionat în mod constant asupra acestor iniţaitive care propuneau fie transferul registrului comerţului la o asociaţie privată, fie introducerea de taxe pentru întreprinzători în folosul unei asociaţii private sau acordarea gratuită a terenurilor ROMEXPO.

Iniţiativa legislativă are aceleaşi probleme ca cea anterioră, după care a fost copiată (Plx nr. 452/2020):

- Proiectul încalcă dreptul constituţional la liberă asociere, obligând profesioniştii -societăţi comerciale, PFA, întreprindere individuale şi familiale - să se înscrie în Catalogul firmelor;

- Nu poate fi obligată o persoană juridică să se înscrie într-un registru realizat de către o structură asociativă şi să achite şi o taxă pentru acest lucru, care nu reprezintă un serviciu prestat în folosul acelei firme ci îndeplinirea unuia dintre obiectivele camerelor de comerţ, pe care aceasta ar trebui să şi-l realizeze prin mijloace proprii şi nu prin forţa coercitivă a unei legi. 

- Taxele reprezintă obligaţii fiscale ale persoanelor juridice care se achită numai în contraprestaţie cu un serviciu executat de către o autoritate publică;

- Se încalcă dispoziţiile Constituţiei privind libertatea şi dreptul de a exercita o activitate economică, prin obligarea obţinerii unui “certificat de competenţă” contra cost, iar potrivit proiectului în lipsa acestui certificat de competenţă, nu mai pot fi depuse situaţiile financiare la unităţile Ministerului Finanţelor Publice.

- În Legea 31/1990 şi în Codul Civil nu există nicio prevedere conform căreia persoana care administrează o persoană juridică de drept privat trebuie să îndeplinească anumite criterii de competenţă, pentru desemnarea reprezentantului legal fiind suficient acordul de voinţă al persoanelor care constituie persoana juridică.

- În majoritatea IMM-urilor, persoana asociatului unic se confundă cu persoana administratorului, prin urmare acesta nu poate fi obligat să deţină anumite competenţe deoarece, odată cu învestirea propriilor fonduri în funcţionarea firmei, el este singurul responsabil de eşecul sau reuşita acelei afaceri;

- O asociaţie privată,  indiferent de scopul declarat şi denumire, dobândeşte prin proiect avantaje din partea statului prin introducerae de taxe obligatorii, în afara Codului Fiscal. 

Raportat la dispoziţiile Constituţiei României şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale sunt evidente problemele de constituţionalitate ale proiectului:

- Proiectul de lege are un caracter individual, fiind conceput nu pentru aplicarea la un număr nedeterminat de cazuri concrete, ci unui singur subiect de drept - o asociaţie privată -  caz prestabilit expres. Această soluţie legislativă nu vizează stabilirea unor reguli cu aplicabilitate generală;

- Se încalcă principiul egalităţii prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât are caracter discriminatoriu în raport cu alte subiecte de drept privat pentru oferirea de servicii întreprinzătorilor, o zonă în care primează libertatea comerţului şi concurenţa loială.

CNIPMMR reia solicitarea publică adresată asociaţiei private de a prezenta programele pentru sprijinirea mediului de afaceri, al start-up-urilor, derulate începând cu anul 2004, de la momentul dobândirii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor, în suprafaţă totală de 502.167 m2, prin HG nr. 1709/2004 şi HG nr. 2127/2004, pentru o perioadă de 49 de ani.

CNIPMMR solicită Senatului şi Camerei Deputaţilor să respingă această iniţiativă legislativă, care se înscrie în ciclul de propuneri reluate în mod suspect şi constant, prin care se acordă unei asociaţii private atribuţii de natura autorităţilor publice şi introducerea de taxe publice exclusiv pentru interesul privat al acesteia.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite