BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 2,65 miliarde de euro în primele 6 luni

0
0
bnr

Datoria externă totală a României a crescut cu 2,65 miliarde de euro în primele 6 luni din acest an, a informat vineri Banca Naţională a României (BNR).

În perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 645 milioane euro.

În structură: 

datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută faţă de 31 decembrie 2021; 

datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43 571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 16,3 la sută faţă de 31 decembrie 2021.  

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)   Datoria externă Serviciul datoriei externe, ian. – iun. 2022p Sold la 31.12.2021 Sold la 30.06.2022p 1. Administraţia publică 58 802     55 043 4 231   Numerar şi depozite 283 607 1 017   Titluri de natura datoriei*              47 192 40 922 2 887    Împrumuturi 11 273 13 488 286    Credite comerciale şi avansuri 50 22 41    Alte pasive 4 4 0 2. Banca Centrală 3 366 3 469                               3  Numerar şi depozite 1 1 0       Titluri de natura datoriei               0 0 0   Împrumuturi 0 0 0   Alocări de DST 3 365 3 468 3   Alte pasive 0 0 0  3. Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 8 949 3 758   Numerar şi depozite 7 187 8 183 3 524   Titluri de natura datoriei               591 692 172    Împrumuturi 0 0 0   Alte pasive 20 74 62 4. Alte sectoare 25 708 26 841 11 028   Numerar şi depozite 0 0 0   Titluri de natura datoriei               1 220 1 082 616    Împrumuturi 13 398 13 193 5 555    Credite comerciale şi avansuri 10 919 12 387 4 723    Alte pasive 171 179 134 I. Datoria externă  (1+2+3+4)** 95 674 94 302 19 020 II. Investiţia directă: credite intra-grup 38 943 42 960 31 026 Total datoria externă  (I+II) din care: 134 617 137 262 50 046     Termen scurt 37 451 43 571 41 159     Termen lung 97 166 93 691 8 887 p) date provizorii *Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţa negativă de aproximativ 10,9 miliarde euro, rezultată din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiţiei directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie - iunie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite