ANAF face clarificări referitoare la popririle conturilor: Toți românii vor ști în avans

0
Publicat:

Un număr de 1.492 de popriri au fost puse asupra sumelor datorate debitorilor de către terți, cu 4,70% mai multe comparativ cu semestrul I al anului 2022, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

foto site ANAF
ANAF face clarificări referitoare la popririle conturilor: Toți românii vor ști în avans

Având în vedere afirmațiile, preluate în spațiul public cu privire la faptul că „ANAF pune popriri pe conturile românilor fără vreo înștiințare în prealabil sau fără să spună și care este motivul blocării conturilor”, facem următoarele precizări: Potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită.

„În conformitate cu prevederile art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. În ceea ce privește înștiințarea contribuabililor cu privire la măsurile de executare silită întreprinse, respectiv somație și popriri, precizăm faptul că în situația în care debitorii sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual, organele fiscale procedează la înștiințarea acestora în mod operativ prin intermediul acestuia. În caz contrar, atât somația, cât și adresa de înștiințare privind înființarea popririi executorii, se comunică prin poștă, ceea ce conduce la un decalaj de timp de la momentul înființării popririi până la primirea de către debitor a unui astfel de document”, se menționează în cadrul unui comunicat de presă emis de către ANAF.

Astfel, dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se sting obligațiile fiscale restante sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 236 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente”, mai menționează ANAF. 

În vederea înființării popririlor asupra disponibilităților bănești existente în conturile bancare, precum și pentru ridicarea cu operativitate a acestor popriri, în cazul în care obligațiile fiscale restante au fost stinse, începând cu anul 2021, a fost pusă în funcțiune aplicația informatică e-Popriri.

Prin intermediul acestui mecanism de poprire electronică, disponibilitățile bănești ale debitorului nu sunt afectate pe termen lung, întrucât aplicația informatică e-Popriri primește informații cu privire la sumele existente în conturile bancare ce pot fi poprite, pe care le sortează în ordine descrescătoare, iar ulterior se solicită instituției de credit virarea sumelor numai acelor bănci care dețin disponibilități bănești ce acoperă suma poprită.

În acest mod nu se mai virează toate sumele existente în conturile bancare ci doar cele în limita sumei poprite.

În fapt, sistemul informatic e-Popriri a condus la eficientizarea și accelerarea procesului de instituire/ridicare a popririlor, iar pe de altă parte, administrația fiscală a diminuat cheltuielile cu comunicarea actelor de executare silită către instituțiile de credit.

Recomandăm contribuabililor să se înroleze în Spațiul Privat Virtual, astfel încât să poată solicita ori să primească documente din partea administrației fiscale, să poată accesa oricând situația fiscală proprie, luând astfel la cunoștință cu celeritate despre orice măsură întreprinsă de administrația fiscală în vederea stabilirii și recuperării obligațiilor fiscale, potrivit legii”, încheie ANAF comunicatul.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite