Ajutoare sociale sub limita sărăciei. Câți beneficiari sunt și ce sume primesc

0
Publicat:

44,5 milioane de lei au ajuns în februarie la cei mai săraci români din toate județele țării și municipiul București ca urmare a plăților făcute de ANPIS pentru beneficiarii de ajutoare sociale.

O bătrână stă pe un fotoliu tocit cu mâinile împreunate în poală
44,5 milioane de lei au ajuns în februarie la cei mai săraci români

Potrivit datelor Agenţiei Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială (ANPIS), în luna februarie a.c. au primit ajutoare sociale 165.425 de români, suma medie plătită fiind de 268,95 de lei.

Cei mai puțini beneficiari de ajutoare sunt din București (254 de persoane, care au încasat în medie luna trecută câte 196,73 lei, dar și în Ilfov (859 de persoane) suma medie încasată fiind de 267,05 de lei.

La polul opus, cei mai mulți beneficiari de ajutoare sociale sunt din județul Dolj, cele 10.382 de persoane încasând în luna februarie suma totală de 2,84 milioane de lei, respectiv o medie de 273,25 lei.

Un alt județu în care sunt foarte mulți beneficiari de ajutoare sociale este Bacău, cu 9.299 de persoane care au încasat aproape 2,5 milioane de lei în februarie, o medie de 267,31 lei pe beneficiar. 

Județele Buzău și Vaslui au și ele peste 7.000 de beneficiari de ajutoare sociale, suma medie încasată fiind de 253 de lei, respectiv 272 de lei.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele Sălaj (354,76 lei), Braşov (324,98 lei) şi Mureş (324,23 lei).

Cine primește ajutoare sociale și ce este Venitul Minim Garantat

Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare.

Ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români sau străini, precum și persoanelor fără locuință aflate în situație de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

  • Beneficiari

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanță de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință ISR a cărui valoare este stabilita prin lege la 525.50 LEI

  • Nivelurile pentru VMG sunt următoarele:

Persoana singura = 0.283 x ISR = 149 lei

Familia formată din 2 persoane = 0.510 x ISR = 268 lei

Familia formată din 3 persoane = 0.714 x ISR = 376 lei

Familia formată din 4 persoane = 0.884 x ISR = 465 lei

Familia formată din 5 persoane = 1.054 x ISR = 554 lei

Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu

0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabilește că diferență intre nivelurile menționate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

  • Condiții de acordare

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componenta familiei și veniturile realizate, se înregistrează la primăria localității în a carei raza teritoriala își are domiciliul sau reședință titularul

Pentru soluționarea cererii privind acordarea ajutorului social, se vă afectua ancheta sociala la domiciliul sau, după caz la reședință solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fară locuință.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziția scrisa a primarului, iar dreptul la ajutorul social se acorda începând cu luna următoare înregistrării cererii. În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la un interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.

  • Obligațiile beneficiarilor de ajutor social

Titularul ajutorului social este obligat să depună, din 3 în 3 luni, la primăria localității în a carei raza teritoriala își are domiciliul sau reședință, o declarație pe propria răspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, însoțită de o adeverință eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

De asemenea, persoanele apte de munca care solicita ajutorul social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, au următoarele obligații:

- să dovedească, cu adeverință eliberata de ATOFM, că sunt înregistrate că persoane în căutarea unui loc de munca.

- să presteze lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite