Sinteza măsurilor luate de Guvernul României pentru afacerile afectate de criza actuală

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Imagine de Alexas_Fotos de la Pixabay
Imagine de Alexas_Fotos de la Pixabay

În faţa unei crize fără precedent, Guvernul României a luat măsuri curajoase care ajută afacerile afectate de starea de urgenţă, de ordonanţele militare şi toate deciziile luate cu scopul reducerii răspândirii COVID-19.

Decontarea şomajului tehnic, suspendarea ratelor la credite bancare, amânarea şi relaxarea unor termene de plată de taxe şi impozite şi toate celelalte măsuri fac parte din unul dintre cele mai ambiţioase programe de susţinere a mediului de afaceri pe termen scurt din regiune.

Au fost şi multe voci critice la adresa acestor măsuri. Fireşti, într-o ţară liberă. Dar celor care se aşteptau ca statul român să împartă bani în stânga şi în dreapta, tuturor contribuabililor, doar ca să bifeze măsuri populiste şi, în consecinţă, scor electoral, le spun să nu uite că toate deciziile luate trebuie puse în contextul economiei României. Iar acest context înseamnă cel mai mare deficit bugetar din UE, la care se adaugă deficitul de cont curent şi cel comercial, plus o serie de cheltuieli care urmează să pună şi mai multă presiune pe finanţele ţării. 

Mai mult decât atât, trebuie să ne uităm cu un pas în faţă. Acestea sunt măsuri care au scopul de a salva mediul de business de o criză neprevăzută şi complet diferită de cele din trecut. Însă trebuie să ne gândim încă de pe acum şi la viitor. Cum va arăta lumea de după pandemie? Ce schimbări urmează şi ce măsuri vor fi necesare? 

Misiunea nu e deloc simplă: cu o mână reparăm şi salvăm ce este urgent ACUM, cu cealaltă mână construim cu migală pentru ce urmează MÂINE.

 S-au scris multe despre toate măsurile luate de guvern, în ultimele săptămâni, dar lipsea din peisajul mediatic o sinteză a tuturor acestor decizii. Un singur material care să răspundă la întrebarea oricărui antreprenor sau manager care vrea să ştie ce soluţii rapide are la îndemână. ACUM. 

 

Sinteza măsurilor luate de Guvernul României pentru afacerile afectate de criză

Certificatele de situaţie de urgenţă

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

 • Se solicită în baza unei declaraţii pe propria răspundere, prin care solicitantul îşi asumă faptul că toate datele furnizate sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat. Modelul declaraţiei pe propria răspundere va putea fi descărcat de pe platforma http://prevenire.gov.ro.
 • Eliberarea va fi un proces simplu şi transparent, exclusiv online, fără costuri, în câteva minute după depunerea documentelor pe platforma  http://prevenire.gov.ro.
 • Pot fi eliberate începând cu 31 martie 2020

Cine poate beneficia de aceste certificate?

Orice operator economic a cărui activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 şi a înregistrat reducerea încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020 sau este închis poate solicita CSU pentru a fi ajutat în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea, în condiţiile legii, de facilităţi/ măsuri de sprijin (cum ar fi plata utilităţilor, în relaţiile comerciale etc.)

Şomaj tehnic

Pe perioada stării de urgenţă, indemnizaţiile de şomaj tehnic se vor putea deconta din bugetul asigurărilor de şomaj, în limita a 75% din câştigul salarial mediu brut (5.429 lei), în anumite condiţii care ar trebui îndeplinite de către angajator.

Cine poate beneficia?

Orice angajator care a închis temporar total sau parţial/a redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19, şi a evidenţiat în REVISAL angajaţii cărora le întrerupe temporar total/parţial contractul individual de muncă (CIM).

De asemenea, orice PFA, întreprindere individuală, persoane care obţin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe, structurile sportive având contracte de activitate sportivă.

Ce sume se primesc?​

 • Angajatorii cu angajaţi având CIM: pentru fiecare persoana – 75% din salariul brut al angajatului sau maxim 75% din câştigul salarial mediu brut (4070 lei).
 • Categoriile tip PFA, ÎI, cei angajaţi cu drepturi de autor, orice forma de munca aferenta meseriilor liberale: indemnizaţie lunara egala cu 75% din câştigul salarial mediu brut (4070).
 • Structurile sportive pentru persoanele având contracte de activitate sportiva – 75% din drepturile în bani aferente contraprestatiei sportive sau maxim 75% din câştigul salarial mediu brut.

Angajatorii pot să suplimenteze sumele până la minim 75% din salariu!

Unde se depun documentele pentru a obtine fondurile?

Angajatorii cu angajati prin CIM- la ANOFM/AJOFM-urile din judetele in care au sediul social.

Celelalte forme de muncă – la ANPIS/AJPIS-urile din judeţe.

Ce documente depun?

Angajatorii: Cerere semnată şi datată de către angajator, Declaraţie pe propria răspundere şi lista angajaţi aflaţi în şomaj tehnic.

Alte forme: Cerere semnată şi datată şi Declaraţie.

Important: Documentele se pot depune electronic.

Când se pot depune documentele?

Pentru angajatorii care depun la ANOFM:

• Pentru 16 – 31 martie începând cu 1 aprilie.

• Pentru 1 aprilie – 16 aprilie începând cu 1 mai.

Pentru celelalte categorii: Până în data de 10 ale lunii (aprilie/mai).

În cât timp primesc angajatorii banii?

Angajatorii care depun la ANOFM: în 15 zile de la depunere documente

Celelalte categorii care depun la ANPIS: în 10 zile de la depunere.

Excepţii:

Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia în cauză.

Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

Amânarea plăţii utilităţilor:

Întreprinderile mici şi mijlocii care deţin certificatul de situaţie de urgenţă beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

Acordare de garanţii pentru credite IMM-uri:

Prin Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijloci, IMM INVEST ROMÂNIA, se pot acorda garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii/pentru finanţare capital de lucru, astfel:

 • Pentru IMM-uri, valoarea garanţiei poate reprezenta maxim 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat.
 • Valoarea maximă a finanţării garantate de stat care poate fi acordată unui beneficiar pentru realizarea de investii este de 10.000.000 lei, iar cea pentru finanţarea capitalului de lucru nu poate depăşi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei.
 • Se pot acorda garanţii pentru credite pentru finanţarea capitalului de lucru, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garanta (în valoare maximă de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici).
 • Ministerul Finanţelor va subvenţiona 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât şi pentru IMM-uri.
 • Dobânda va fi subvenţionată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.
 • Acordarea subvenţiei ar putea fi prelungită până în 2022, dacă România va avea o prognoză de creştere economică mai mică decât cea înregistrată în anul 2020.
 • Obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.
 • Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiţii a fost menţinută perioada de 120 de luni.
 • Ministerul Finanţelor va acoperi de la buget şi comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare.

Suspendarea ratelor la bănci:

Ratele la bănci pot fi suspendate la cererea debitorului – persoană fizică sau juridică – pentru o perioadă de la una până la nouă luni, dar durata pe care se suspendă nu va depăşi data de 31.12 2020.

Măsura îi priveşte pe cei care au fost afectaţi direct sau indirect de măsurile luate în contextul pandemiei de COVID-19, iar solicitarea se poate face în 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Poate fi amânată plata ratelor pentru creditele de consum, credite ipotecare, contracte de leasing, acordate atât de către bănci cât şi de IFN-uri.

Cine poate solicita amânarea ratelor

 • Fiecare român care a suferit reduceri de salariu, a pierdut locul de muncă, a intrat în şomaj sau şomaj tehnic, el sau un membru al familiei, i-au fost afectate afacerea sau veniturile.
 • Companiile a căror activitate a fost restricţionată de măsurile adoptate odată cu introducerea Stării de Urgenţă.

Ce se întâmplă cu dobânda pe perioada de suspendare a ratelor:

 • Dobânda restantă se capitalizează la soldul creditului existent (adică se adaugă creditului), dar se va reeşalona pe toată durata creditului. La creditele ipotecare va fi dobîndă 0.
 • Pentru a nu creşte ratele plătite ulterior de către firme şi populaţie, băncile vor fi obligate să lungească termenele de rambursare cu perioada pentru care a fost acordată amânarea la plată.
 • Băncile şi IFN NU VOR PUTEA introduce ulterior în costul creditelor comisioanele neîncasate în perioada de amânare.

Pe ce perioadă se pot suspenda?

La data intrării în vigoare, se suspendă la cererea debitorului cu până la nouă 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Perioada de amânare este exclusiv opţiunea clientului.

Până când şi cum pot fi făcute cererile de amânare a ratelor?

Cererile pot fi făcute cel mai târziu până la încetarea stării de urgenţă pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că în următoarele 2 săptămâni- 3 săptămâni trebuie să se facă solicitarea către instituţiile financiar-bancare. Se poate face atât prin sistem electronic, cât şi prin telefon, nefiind nevoie să fie semnate acte adiţionale.

Cei care au restanţe au posibilitatea să îşi aducă creditele la zi, până la momentul în care solicită amânarea.

Aplicarea ordonanţei se va face după momentul în care vor fi elaborate şi publicate normele de implementare, inclusiv modalităţile şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat, în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.

Acordare zile libere părinţi:

Pe durata stării de urgenţă, şcolile vor fi închise, iar unul dintre părinţi are dreptul să primească zile libere.

Acestea se acordă doar după epuizarea tuturor opţiunilor prevăzute de legislaţie pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile.

Documente necesare:

 • cererea pentru acordarea zilelor libere
 • copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor
 • declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere şi nici nu se află concediu de odihnă sau fără plată.

Plata:

 • pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Indemnizaţia este asimilată veniturilor din salarii şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor.

Important: din fondul de garantare a creanţelor salariale, angajatorii pot cere doar decontarea sumei reprezentând indemnizaţia netă, efectiv plătită către părinte. Practic, angajatorii suportă impozitul pe venit şi asigurările sociale.

Nu se aplică legea în următoarele situaţii:

 • Unul dintre părinţi se află în următoarele cazuri:
 • Este în concediu medical sau în concediu pentru creşterea copilului;
 • Este asistentul personal al copilului;
 • Se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată;
 • Se află în şomaj tehnic.
 • Celălalt părinte nu realizează venituri din
 •  Salarii
 • venituri din activităţi independente
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • venituri din activităţi agricole silvicultură şi piscicultură.

Notă: pentru salariaţii din sistemul energetic naţional, din sectoarele nucleare, unităţile cu foc continuu, unităţi de asistenţă socială, telecomunicaţii, transporturi căi ferate, comerţ alimentar şi alte unităţi vitale pentru economie, zilele libere se acordă doar cu acordul angajatorului.

Procedura efectivă de decontare a sumelor:

Angajatorul interesat în decontarea sumelor va depune prin poşta electronică la agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă unde este arondat, următoarele documente:

 • cerere, care va conţine următoarele elemente obligatorii: date de identificare ale angajatorului inclusiv adresa de email, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată, numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.
 • Copii de pe ştatele de plată;
 • Declaraţie pe popria răspundere dată de angajator din care să rezulte respectarea Legii nr. 19/2020. Această declaraţie va fi aprobată prin ordin al Preşedintelui ANOFM.
 • Dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.
 • Cererea de decontare a indemnizaţiei se poate transmite în cel mult 30 de zile de la data plăţii impozitelor şi contribuţiilor aferente indemnizaţiei.
 • Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie de către ANOFM se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii tuturor documentelor.

Se amână plata impozitelor

Guvernul a decis şi prorogarea termenului de plată pentru:

 • impozitul pe clădiri
 • impozitul pe teren
 • impozitul pe mijloacele de transport

de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificaţiile stabilite de consiliile locale.

Fără executări silite

Se suspendă sau să nu încep măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

Plata obligaţiilor fiscale

De asemenea, pe perioada stării de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgenţă nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Această facilitate va fi menţinută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

În acest fel, contribuabilii sunt eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achiziţiile publice derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diverse autorizaţii.

S-a decis şi prorogarea termenului pentru depunerea intenţiei de restructurare până la data de 31 iulie 2020 şi prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru cei care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Alte măsuri fiscale

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit există o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat pe 25 aprilie 2020, astfel:

- 5% pentru contribuabilii mari

- 10% pentru contribuabilii mijlocii pentru ceilalţi contribuabili.

Pentru importuri la medicamente, echipamente de protecţie şi alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19 nu se mai solicită plata taxelor pe valoare adăugată la vamă, pe perioada stării de urgenţă şi încă alte 30 de zile după încetarea stării de urgenţă.

Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori în decontul de TVA, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite