SCRISOARE DESCHISĂ a Coaliţiei pentru Universităţi Curate către Ministrul Educaţiei, prof. univ. dr. Adrian Curaj, pentru eradicarea plagiatului în universităţile din România

0
0
FOTO via carsa.rs
FOTO via carsa.rs

Plagiatul a devenit o plagă a mediului universitar românesc din cauza lipsei unor reglementări clare de prevenire şi de pedepsire. Legea Educaţiei Naţionale a fost mutilată în ultimii ani prin ordonanţe de urgenţă şi alte acte normative, care au relaxat condiţiile necesare conducerii doctoratelor şi, implicit, au promovat impostura.

Acuzaţiile de plagiat s-au axat pe persoane publice cunoscute, de la premierul Victor Ponta la vicepremierul Gabriel Oprea sau ministrul Petre Tobă. Chiar dacă presa a semnalat plagiatele politicienilor, nu trebuie să ne limităm doar la aceste cazuri în evaluarea plagiatului în universităţile româneşti.

Plagiatul afectează credibilitatea instituţiilor de învăţământ din România. Se impun măsuri clare şi ferme pentru prevenirea plagiatului şi pentru pedepsirea, inclusiv prin prevederi clare ale Codului Penal, a actorilor vinovaţi de plagiat, adică autorul, profesorul coordonator şi instituţia de învăţământ. Nu este suficientă doar pedepsirea autorului, pentru că fără responsabilizarea profesorilor coordonatori nu va fi eficientă nicio măsură antiplagiat.

Totodată, lipsa unor standarde de performanţă academică pentru producţiile ştiinţifice a determinat scăderea calităţii cercetării din România. Evaluarea criteriilor de performanţă academică pentru acordarea titlurilor universitare se face în acest moment pe baza unei simple socoteli contabile, ceea ce a generat eludarea calităţii în favoarea cantităţii şi, implicit, încurajează plagiatul.

Coaliţia pentru Universităţi Curate salută decizia ministrului educaţiei de a revoca Comisia Naţională de Etică şi propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice adoptarea în regim de urgenţă a unor reglementări clare împotriva plagiatului, care să se aplice indiferent de statutul instituţiei de învăţământ – civilă sau militară, publică sau privată, respectiv a autorului acuzat de plagiat – civil sau militar, simplu cetăţean sau demnitar.

I. Reformarea criteriilor de acordare a titlului de doctor abilitat şi a dreptului de a conduce doctorate:

 • analizarea criteriilor de acordare a dreptului de conducere a doctoratelor în fiecare domeniu şi adoptarea unor criterii clare în funcţie de principiile exigenţei academice şi a integrităţii universitare, după o analiză a criteriilor similare din celelalte state ale Uniunii Europene;
 • amendarea LEN pentru obţinerea titlului de doctor abilitat prin pregătirea şi susţinerea publică, cu o comisie internaţională formată din specialişti în domeniul respectiv, a unei lucrări ştiinţifice ca teză de doctorat de abilitat, fără eludarea celorlalte criterii de performanţă academică.


II. Reformarea CNATDCU:

 • reducerea numărului membrilor acestei instituţii;
 • revocarea din funcţie a tuturor membrilor şi refacerea comisiilor prin numirea specialiştilor strict pe criterii profesionale şi excluderea ingerinţelor politice;
 • fiecare membru al CNADTCU ar trebui să îndeplinească minim triplul punctajului necesar abilitării pentru credibilizarea deciziilor instituţiei;
 • redefinirea competenţelor comisiilor CNATDCU în raport cu necesitatea reformării urgente a învăţământului superior, cu respectarea autonomiei universitare.

III. Stabilirea unor standarde minime de performanţă academică în fiecare domeniu:

 • înfiinţarea unor comisii de specialitate, formate din membri ai comunităţii academice din ţară şi din străinătate, pentru fiecare domeniu, care, într-un termen rezonabil, să adopte standardele minime care califică o lucrare ştiinţifică, indiferent de dimensiunea şi formatul ei (articol, studiu sau carte);
 • acordarea unor competenţe CNATDCU sau altei instituţii pentru analiza respectării acestor standarde minime de performanţă academică în cazul unei sesizări;
 • stabilirea cadrului legal pentru implementarea standardelor minime de performanţă academică.  

IV. Publicarea on-line a tuturor tezelor de doctorat:

 • publicarea obligatorie a tezei cu cel puţin 30 de zile înainte de susţinere pe pagina de internet a şcolii doctorale într-o secţiune specială dedicată tezelor în curs de susţinere;
 • elaborarea unor instrumente pentru posibilitatea sesizării plagiatului sau a nerespectării standardelor de performanţă academică şi obligativitatea analizei acesteia de către comisia de doctorat implicată;
 • publicarea obligatorie a tezelor de doctorat pe termen nelimitat pe o pagină de internet gestionată de Ministerul Educaţiei, într-o bază de date liber accesibilă, cu respectarea dreptului de autor, într-un format care să permită citarea lucrării respective.


V. Verificarea obligatorie antiplagiat a tezelor de doctorat:

 • obligativitatea verificării fiecărei teze de doctorat înainte de susţinere pe un site specializat, gestionat de Ministerul Educaţiei, accesibil gratuit;
 • publicarea raportului verificării antiplagiat pentru fiecare teză;
 • crearea unor instrumente de completare a verificării automate.


VI. Realizarea unei proceduri simplificate pentru retragerea titlului de doctor în cazul plagiatului:

 • simplificarea procedurii de retragere a titlului de doctor în cazul unui plagiat dovedit de către Comisia de Etică a universităţii care a acordat respectivul titlu, indiferent de funcţia şi poziţia publică, respectiv politică a celui acuzat;
 • crearea unui instrument de sesizare, analiză şi rezolvare în cazul în care există suspiciuni de pactizare a Comisiei de Etică cu persoana acuzată de plagiat;
 • completarea Codului Penal cu articole clare care definesc şi încadrează juridic plagiatul, respectiv pedepsele posibile.


VII. Măsuri punitive împotriva autorului plagiatului:

 • retragerea imediată a titlului de doctor în ştiinţe imediat după ce a fost dovedit plagiatul de către instituţia care l-a acordat;
 • în cazul în care instituţia refuză, Ministerul Educaţiei, să deţină autoritatea de a anula titlul respectiv;
 • obligarea vinovatului să returneze toate avantajele materiale directe obţinute în urma titlului obţinut prin plagiat;
 • anularea tuturor avantajelor, funcţiilor şi gradelor didactice obţinute prin plagiat;
 • demiterea autorului plagiator din orice post universitar pentru totdeauna, atât din învăţământul public, cât şi din cel privat, indiferent dacă este instituţie civilă sau militară.


VIII. Măsuri punitive împotriva profesorului coordonator al tezei plagiate

 • anularea definitivă şi irevocabilă a dreptului de a conduce doctorate în orice domeniu pentru profesorul coordonator a cel puţin două teze dovedite ca plagiat;
 • obligarea coordonatorului de doctorat să returneze orice avantaje materiale dobândite de pe urma coordonării tezei de doctorat dovedite ca plagiat.


IX. Măsuri punitive împotriva instituţiei de învăţământ superior care a acordat titlul de doctor pe baza unui plagiat:

 • desfiinţarea Şcolii doctorale care a gestionat pregătirea şi susţinerea a cel puţin trei doctorate dovedite ca plagiat.
 • interdicţia înfiinţării unei alte şcoli doctorale într-un domeniu similar de către instituţia de învăţământ superior respectivă pentru cel puţin 5 ani.


X. Asigurarea transparenţei şcolilor doctorale:

 • obligativitatea instituţiilor de învăţământ superior de a publica lista actualizată a conducătorilor de doctorat în fiecare şcoală doctorală, cu CV-ul aferent, inclusiv lista publicaţiilor ştiinţifice;
 • obligativitatea instituţiilor de învăţământ superior de a publica lista actualizată a studenţilor doctoranzi, pe şcoală doctorală şi conducător de doctorat, cu indicarea subiectului tezei în pregătire;
 • obligativitatea instituţiilor de învăţământ superior de a publica lista tuturor persoanelor care au obţinut doctorate începând cu anul 2000, cu indicarea coordonatorului, a titlului tezei, a anului susţinerii şi a bibliotecii unde poate fi consultată.


XI. Acţiuni de prevenţie şi educare

 • introducerea unui curs obligatoriu în toate universităţile pentru studenţii anului I (ciclul licenţă), în toate domeniile de studiu, care să dezvolte competenţe privind: modul de redactare a lucrărilor ştiinţifice şi citare, metode de cercetare, etică în cercetare, integritate universitară;
 • introducerea cursurilor de etică profesională în cadrul modulelor pentru formarea iniţială a personalului didactic.

Sperăm ca aceste propuneri, amendate cu sugestiile pe care le aşteptăm din partea mediului academic în urma dezbaterii publice, să fie abordate cu responsabilitate de către reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Totodată, lansăm public către ministrul educaţiei, dl. prof. univ. dr. Adrian Curaj, propunerea de a fi organizate urgent de către MENCS dezbateri publice, mese rotunde şi conferinţe cu societatea civilă în general şi cu mediul universitar în special pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru reformarea învăţământului universitar din România şi pentru eradicarea plagiatului.

6 Decembrie 2015

Coaliţia pentru Universităţi Curate

Subscriu şi semnează (listă deschisă):

 • Marius Diaconescu, coordonator proiect
 • Alina Mungiu Pippidi, preşedinte SAR
 • Andrei Pleşu
 • Radu Gologan
 • Liviu Giosan
 • Gabriel Bădescu
 • Ion I. Bruckner
 • Radu Ionescu
 • Asociaţia Informaţia în Interesul Public
 • Daniela Alexe
 • Centrul pentru Politici Educaţionale
 • Mihai Goţiu, coordonator editorial România Curată

IMPORTANT: Lista de semnături este deschisă. Puteţi semna aceste revendicări, cu nume şi prenume (opţional şi calitatea sau dacă semnaţi în numele unei organizaţii, asociaţii, grup informal etc.), la secţiunea ”comentarii” de mai jos.

Articol publicat iniţial pe romaniacurata.ro.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite