Noul Cod al Reţelei de transport gaze, un pas mare spre funcţionalitate

0
0

La 1 octombrie 2018 intră în vigoare un Nou Cod de Reţea de transport gaze, care aduce modificări importante la nivel de principii faţă de ultimele variante de Cod, putând să facă în sfârşit aplicabilă această normă şi să contribuie la asigurarea funcţionării unei pieţe liberalizate.

Asociaţia Energia Inteligentă a lansat în anul 2016 un proiect de ţară intitulat Punct şi de la capăt pe piaţa gazelor în 10 paşi, cu scopul de a construi o piaţă reală şi a înlătura pseudopiaţa care defavorizează în primul rând consumatorul de gaze. În urma unor Mese Rotunde organizate în această perioadă de Asociaţie cu scopul de a dezbate faptul ca Putem avea un preţ corect la gaze naturale doar cu un Cod de Reţea obiectiv şi o piaţă funcţională a rezultat că:

a) Există o părere unanimă la nivelul pieţei de gaze că Avem nevoie de un Cod de Reţea în România!

b) Au fost identificate, de către participanţii la piaţă, o serie de cauze ale nefuncţionării actualului Cod al Reţelei în România, sumarizate în 7 categorii:

 • Configuraţia fizică a actualui SNT şi a sistemelor adiacente
 • Cadru legislativ antagonic Codului vechi de reţea
 • Textul incomplet şi incoerent al Vechiului Cod de reţea
 • Inexistenţa mecanismelor de flexibilitate pe piaţa de gaze din România
 • Lipsa platformelor informatice şi a modului de transmitere a datelor
 • Sabotarea proceesului de aplicare a prevederilor Codului Reţelei
 • Incompetenţa

c) Asociaţia Energia Inteligentă a propus un set minim de principii care să fie preluate de Codul Reţelei:

 • separarea contractării capacităţii de intrare, de capacitatea de ieşire;
 • capacitatea de intrare contractată exclusiv de partenerul de sistem sau de împuternicitul acestuia (producător, operator de înmagazinare, importatorul intern);
 • capacitatea de ieşire se poate realiza de către orice partener de sistem;
 • tranzacţionarea cantităţilor se va face exclusiv în Punctul Virtual de Transport (PVT) dupa introducerea gazelor în SNT şi înainte de livrarea către Sistemele de Distribuţie din SNT. Pentru gazele în care în circuitul fizic nu se interpune SNT, sunt necesare definirea  altor tipuri de Puncte de Tranzacţionare, în sistemele de distribuţie, în conductele de transport regionale sau locale, în conductele din amonte etc.;
 • asigurarea excepţiei legale, privind permisiunea persoanelor fizice sau juridice de a tranzacţiona dezechilibre intraday şi expost, fără a deţine licenţă comercială, prin intermediul introducerii în Legea Gazelor a Titlurilor de Schimb;
 • înfiinţarea unui Operator de Piaţă Gaze, independent de activitatea de transport, organizat ca societate comercială, licenţiat de ANRE şi cu activitate reglementată, care va avea exclusiv rol de contraparte în tranzacţii, fără a putea deveni proprietar pe gazele tranzacţionate, respectiv care va beneficia de profit 0 din această activitate. Astfel, se asigură echidistanţa între UR şi OST, şi există posibilitatea sancţionării şi a OST atunci când introduce dezechilibre în SNT, respectiv plata către alţi UR a gazelor consumate de OST şi neprimite de UR.

O apreciere sumară initială asupra Noului Cod de Reţea, având în vedere cele expuse anterior, arată că deşi au fost preluate câteva din principiile propuse pentru a asigura funcţionarea unui Cod de Reţea în România şi pentru care apreciem că s-a făcut un important pas înainte, încă sunt multe elemente care nu s-au dorit a fi abordate, fapt ce în opinia noastră ridică multiple semne de îndoială privind asigurarea functionalităţii normale a acestui Nou Cod de Reţea.

Asociaţia Energia Inteligentă îşi propune să realizeze o serie de analize a noului Cod de Reţea, împreună cu participanţii din piaţă, pentru a stabili corect şi concret valoarea adăugată a acestui Nou Cod de Reţea. Considerăm că se impune acest lucru având în vedere situaţiile din anii anteriori, când urmare a neclarităţilor existente au apărut importante sincope în Securitatea Sectorului Gazelor Naturale din România, respectiv s-au instituit plăţi suplimentare asupra UR, unele nejustificate, care în final s-au reflectat în preţul gazelor la consumatorul final, mai ales în preţul plătit de populaţie.

Mai multe - Opinii

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite