INTERVIU Transnistria este un alt balast, după clasa politică de la Chişinău

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Conaţionala DANIELA BODRUG este - în luările sale publice de poziţie, în calitate de vicepreşedinte al Mişcării Populare Antimafie, din Republica Moldova -, o voce puternică, cu un viitor semnalabil.
Conaţionala DANIELA BODRUG este - în luările sale publice de poziţie, în calitate de vicepreşedinte al Mişcării Populare Antimafie, din Republica Moldova -, o voce puternică, cu un viitor semnalabil.

Iată şi primul meu interlocutor, din landul românesc de peste Prut, care nu s-a sfiit - şi bine a făcut - ca să vitrioleze "lipsa de curaj şi caracter a clasei politice de la Chişinău, dar în primul rând a celei de la Bucureşti, de a spune adevărul şi de a acţiona politic, în numele lui." Dialogul realizat cu o fiinţă severă, în declaraţii şi prin limbajul corpului a fost unul deosebit.

Daniela Bodrug este o româncă deloc defensivă, mai degrabă dură şi neîmpăcată cu realităţi ce şi le doreşte depăşite, visând, cu ochii deschişi şi argumente imbatabile la un viitor mai bun, în casa unică a tuturor românilor, momentan despărţiţi de Milcovul de azi, dar care au şansa de a închide uşa nefericirilor istorice ale unui trecut dramatic şi de a păşi pe calea comună - europeană.

Unul dintre fulgerele sale cerebrale, care mi-a atras atenţia asupra determinării cu care abordează ziua de mâine a fost - după cum o să vedeţi - un răspuns care m-a lăsat fără replică, intervievata punctând decisiv, ca la o partidă elegantă de floretă: "O astfel de structură ar fi prea mică, pentru planurile mele politice".

La primul Pod de Flori peste Prut, interlocutoarea mea se afla la Costeşti-Stânca, iar eu la Ungheni. Ea pe malul stâng, eu pe malul drept al Prutului. Iată că acum viaţa ne-a pus spiritual faţă în faţă şi bucuria mea este de a mai fi descoperit o fiinţă demnă, cu convingeri neconvertibile, în România răsăriteană. 

                              UN PROIECT EŞUAT 

Cum percepeţi dumneavoastră funcţionalitatea de azi a entităţii statale, dintre Prut şi Nistru?

Proiectul “Republica Moldova” proclamat la 27 august 1991 a eşuat din câteva motive.

Statul Republica Moldova este un castel de nisip zidit pe un fundament de paie.

Acest adevăr îl desprindem din primele trei prevederi ale Declaraţiei de Independenţă adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, care anulează ad initio, orice legătură istorică şi de apartenenţă la ţara comună – România:

1. “AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă, în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;

2. CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1775 şi 1812 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam şi cu statutul juridic al Ţării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei şi Bucovinei;

3. SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria - parte componentă a teritoriului istoric şi etnic al poporului nostru...”

Îmi fac cruce la asemenea inepţii...

Asta e... În 20 de ani de independenţă, Republica Moldova nu a avut parte de lideri politici cu trăire românească sinceră, cărora să le pulseze inima şi să le clocotească neuronii, întru realizarea unei strategii de restabilire a adevărului istoric, de a fi parte componentă a României.

Cel puţin, de a recunoaşte, la nivel politic, o astfel de perspectivă.

Tot de ce au fost capabile conducerile Republicii Moldova, inclusiv şi actualul Guvern, este schimonosirea adevărului, propria îmbogăţire şi degradarea, până la insuportabil, a condiţiilor de trai, astfel încât cetăţenii R.M. s-au integrat în Uniunea Europeană mai devreme, decât statul lor, şi se bucură de drepturile fundamentale ale omului, aflându-se în statele membre UE, dar nu şi de dreptul lor istorico-juridic, de a fi parte a Uniunii Europene, cu domiciliul pe care-l au în buletine.

Un alt motiv ar fi lipsa de curaj şi caracter a clasei politice de la Chişinău, dar în primul rând a celei de la Bucureşti, de a spune adevărul şi de a acţiona politic în numele lui.

În aceste condiţii, consider că este nevoie de o a II-a Republică, la baza căreia ar sta altă Constituţie, adoptată în baza unei Declaraţii Politice, adoptată de ambele clase politice, atât de la Chişinău, cât şi de la Bucureşti, care ar pune la bază adevărul istoric. Fără recunoaşterea, oficială, a identităţii noastre române nu vom putea construi un stat european.

                              CONSILIER CU MISIUNI SPECIALE

Dacă aţi fi consilierul preşedintelui Republicii Moldova, ce anume aţi propune pentru consolidarea prestigiului şi utilităţii instituţiei prezidenţiale?

Am ambiţii care depăşesc atribuţiile unui consilier prezidenţial.

Aş accepta această funcţie cu o singură condiţie: de a fi consilier cu misiuni speciale - responsabil de relaţiile cu România.

Cred că, în cadrul proiectului Republica Moldova, instituţia prezidenţială nu poate fi o autoritate morală şi de prestigiu, ea nu poate fi nici măcar una simbolică, ci una de formă, pentru că orice politician, care se respectă, nu se va mândri niciodată de a fi preşedinte a unui ciob de ţară, ci va considera mai degrabă această funcţie drept un loc de muncă, întru datoria de a realiza visul regăsirii noastre în familia Europeană.

                              UN "PARADIS" AL MAFIOŢILOR

Ce apreciaţi că ar trebui să întreprindă Parlamentul de la Chişinău, pentru a diminua corupţia, în societatea landului de peste Prut?

Dacă vă referiţi la actualul Parlament, atunci o să vă răspund că acesta este un “paradis” al mafioţilor, care, sub lozinci proeuropene şi anticomuniste, de combatere a corupţiei şi a sărăciei, au furat revoluţia tinerilor din 7 aprilie 2009, au sărăcit populaţia şi mai mult, au corupt judecătorii până într-atât, încât aceştia sunt nevoiţi să ia asupra lor omorul unui tânăr, care a fost împuşcat de procurorul general Zubco la o vânătoare – într-un cuvânt, au spulberat visul tinerilor de a trăi într-un stat liber şi de drept, cu perspective clare de integrare europeană, astfel încât să se regăsească alături de fraţi acasă, în Europa.

Parlamentul din care va face parte Mişcarea Populară Antimafie va adopta o Lege prin care, în Republica Moldova, va fi instaurată o Misiune Străină de Supremaţie a Legii.

Aceasta va fi una dintre condiţiile Mişcării, pentru stabilirea unui consens, în viitorulParlament.

                              DECLARAŢIA DE LA BRAŞOV

Dacă guvernul de la Bucureşti ar înfiinţa un Minister al Unificării Naţionale şi premierul României ar decide ca să conduceţi dumneavoastră această structură, care ar fi primele cinci măsuri pe care le-aţi propune, pentru a apropia cele două state româneşti?

O astfel de structură ar fi prea mică pentru planurile mele politice, dar iată cinci propuneri:

1. Consider esenţială elaborarea unei Strategii naţionale, de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de către un Consiliu special coprezidat de preşedinţii ambelor state, din care vor face parte reprezentanţi ai Parlamentelor, Guvernelor, cercurilor academice şi ai societăţii civile, din ambele state româneşti, care ar exprima angajamentul ferm al României, de a susţine dezvoltarea Republicii Moldova, prin  promovarea şi implementarea reformelor privind statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, alegeri libere, respectarea drepturilor omului, inclusiv ale minorităţilor naţionale, susţinerea unei economii de piaţă compatibilă cu principiile şi cerinţele Uniunii Europene. Acest  Consiliu îşi va exinde atribuţiile pe durata procesului de apropiere a celor două state.

2. Convocarea tuturor liderilor de partide parlamentare şi extraparlamentare din ambele state, la Braşov, pentru a semna Declaraţia de la Braşov, prin care se va constata că Strategia naţională, de pregătire a aderării Republicii Moldova, la Uniunea Europeană, exprimă dezideratul politic şi obiectivul strategic al ambelor state, de a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană. Fiecare partid semnatar se va obliga ca programul său să conţină proiecte clare, de colaborare, dintre România şi Republica Moldova.

3. Crearea unei autorităţi bilaterale, la nivel guvernamental, pentru educaţie şi cultură, cu conducere la Bucureşti, condusă de Neagu Djuvara, Andrei Pleşu şi Marian Stas. Instituţia va elabora proiecte pentru armonizarea învăţământului şi a culturii dintre cele două state. Primele proiecte, pe care le văd realizabile, ţin de elaborarea manualelor de studii, pentru tot sistemul de învăţământ şi modificarea acestuia, după conceptul susţinut de Marian Staş - ziarul Adevărul a publicat multe dintre ideile domniei sale -, crearea unor condiţii avantajoase pentru angajarea, pe bază de concurs, a profesorilor la clasele primare şi de limba română, din România, în şcolile din Republica Moldova şi invers, introducerea unui curs obligatoriu de perfecţionare a limbii române, de 2 ani, în toate instituţiile de stat, întreprinderile şi firmele din Republica Moldova şi multe alte lucruri esenţiale pentru apropierea celor două state.

4. Crearea unei autorităţi bilaterale, la nivel guvernamental, pentru dezvoltarea unei infrastructuri comune, responsabilă de elaborarea şi implementarea proiectelor ce ţin de drumuri, căi ferate, poduri şi căi aeriene, pentru zboruri cu avioane mici, care vor lega oraşele principale dintre cele două state.

5. Târguri, festivaluri, concerte anuale organizate la nivel guvernamental, în cele două state, care să devină tradiţie.

Aş putea să vă descriu încă 55 de proiecte şi idei, însă marea problemă este lipsa dorinţei şi abnegaţiei politicienilor, din ambele state, de a face şi nu de a declara. Cum ar spune prietenii noştri americani: “Just do it!”

                              MUTAREA CAPITALEI ROMÂNIEI REÎNTREGITE LA BRAŞOV

Există estimări diferite privind perioada de timp în care, pe cale democratică, după model german, Republica Moldova va reveni în cadrul Patriei Mamă. Pesimiştii cred că va fi nevoie de 30 de ani, optimiştii indică 10-20 de ani, iar cei, pentru care timpul nu mai are răbdare, dar au şi argumente pragmatice, consideră următorii cinci ani ca fiind decisivi. Cum comentaţi aceste ipoteze?

Eu sunt persoana care crede mai mult în legităţile chimiei, decât în cele ale matematicii. Ingredientele unui proces influenţează prioritar rezultatul acestuia şi nu timpul. Dacă acum 20 de ani, clasa politică de la Bucureşti ar fi avut mai mult curaj şi caracter pentru recuperarea Basarabiei, astăzi nu mi-aţi fi pus o astfel de întrebare. Revenirea Republicii Moldova acasă, printre fraţi, este posibilă astăzi, prin fiecare proiect bilateral realizat între cele două state, prin curajul, caracterul şi inteligenţa claselor politice, de pe ambele maluri ale Prutului, de a restabili integritatea ţării noastre şi mutarea capitalei României reîntregite la Braşov.

                              CONTROL MEDIA ÎN PROPORŢIE DE 90%

Am urmărit luările publice de poziţie, ale dumneavoastră, cele filmate - din raţiuni care ţin de o opţiune aparte de comunicare, prin intermediul Internetului. Din această perspectivă, cât de greu sau de condiţionat este accesul la un post de televiziune la Chişinău?

Mişcarea Populară Antimafie este un partid antisistem, iar sistemul mafiot creat de Voronin şi preluat intact şi cu mare poftă, de actuala conducere, şi-a întărit conştiincios poziţiile, prin instaurarea unui control media în proporţie de 90 la sută.

Moldova 1, care este o televiziune publică, ne-a făcut o singură invitaţie, numai după ce le-am cerut, pe cale oficială, explicaţii şi nu cred că vom apărea vreodată acolo, în următorii doi ani, până la campania pentru parlamentare.

În aceste condiţii, unicul oberliht liber, prin care putem transmite strigătul nostru, pentru a fi auziţi, este Internetul, iar numărul de vizualizări ale emisiunilor şi acţiunilor noastre sunt în creşetere promiţătoare. Mişcarea Populară Antimafie va fi în următorul Parlament.

                              MISIUNE STRĂINĂ DE SUPREMAŢIE A LEGII

Mafia din Transnistria este în atenţia dumneavoastră? Prin ce măsuri legale viitoare, structurile cu venituri ilegale ar putea fi eradicate în Republica Moldova?

Transnistria este un alt balast, după clasa politică de la Chişinău, care ţine Republica Moldova departe de Uniunea Europeană.

Numai o frontieră administrativă, pe Nistru, ar putea soluţiona problema transnistreană.

Să dezvoltăm şi să integrăm în UE teritoriile pe care le controlăm, astfel încât să devenim atractivi, pentru concetăţenii noştri din Transnistria, ca să-şi dorească un viitor european, alături de noi – acesta este proiectul nostru.

Mafia din Republica Moldova va putea fi stârpită numai odată cu accederea Mişcării Populare Antimafie în Parlament şi realizarea, după cum vă spuneam, a unuia din proiectele Mişcării privind instaurarea unei Misiuni Străine de Supremaţie a Legii - cu judecători, procurori, poliţişti şi vameşi europeni, în funcţii cheie, până la consolidarea unor instituţii funcţionale în Republica Moldova.

O astfel de experienţă au cunoscut-o şi ţările balcanice.

Mai multe puteţi vedea pe blogul meu www.danielabodrug.md sau pe www.antimafie.md.

                              O SINGURĂ IUBIRE

Ce mesaj final aveţi pentru conaţionalii din dreapta Prutului?

Dragii mei,

Prima dată v-am văzut în 1990, la Podul de Flori, de la Costeşti-Stânca.

Aveam 12 ani.

Am trăit emoţii puternice, de bucurie.

Atunci, pentru prima dată, am ţinut în mâini o carte cu versuri de Mihai Eminescu, tipărită în grafie latină şi mare mi-a fost nedumerirea de  copil, când a trebuit să dau bani pentru ea gândindu-mă: “Noi doar suntem fraţi...”

Apoi, am aflat că, de fapt, fraţii noştri sunt aromânii, iar noi, cei de pe ambele maluri ale Prutului suntem una şi aceeaşi, un tot întreg.

O ţară nu poate fi civilizată dacă e împărţită în două state; un politician român, indiferent de pe care mal al Prutului ar fi, nu poate fi integru şi de succes, dacă nu a transpirat, dacă nu a riscat, dacă nu şi-a pus tot sufletul şi inteligenţa, în tot ce face pentru apropierea românilor de pe cele două maluri.

Viitorul ţării noastre de mâine depinde de proiectele noastre comune de astăzi.

Acest interviu este un pas, în acest sens.

O naţiune devine puternică nu prin declaraţiile patriotice pe care le face, ci prin faptele doveditoare de curaj şi inteligenţă, întru libertatea şi fericirea fiecărui concetăţean fără excepţie.

Să fim demni, de a onora cu cinste Tricolorul şi de a purta o singură iubire – cea românească, care ne leagă pe veci.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite