Cu blogul pe glob

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fenomen recent, blogul a schimbat radical modalitatea de circulaţie a informaţiei în mediul virtual prin facilităţile oferite utilizatorilor de a comunica şi de a influenţa opiniile cititorilor. Blogul este un format redactat de orice persoană care transmite, pe o pagină web, informaţii despre un subiect fără a i se impune o anumită calificare jurnalistică sau competenţă într-un domeniu. S-a creat un spaţiu virtual numit blogosferă.

În acest cadru tematic se înscrie lucrarea Cu blogul pe glob elaborată de către doamna dr.Raluca Tudor. Autoarea îşi propune cunoaşterea particularităţilor comunicării prin blogul de călătorie, pornind de la rolul tehnologiilor în stabilirea practicilor sociale de comunicare şi de la dimensiunile comunicaţionale ale călătoriei. Doamna Tudor precizează că lucrarea are ca premisă teoretică sociologia utilizărilor noilor tehnologii de informare şi comunicare.

Ideea principală a lucrării se referă la faptul că blogul, ca nouă tehnologie digitală utilizată pentru comunicarea experienţei de călătorie, se află în discontinuitate cu tehnologiile analogice care îl preced, dar prezenţa lui în corpul social se întemeiază pe vechile practici de comunicare.

Autoarea urmăreşte studiul evoluţiei comunicării experienţei de călătorie, cunoaşterea reprezentării experienţei de călătorie în România pe blogurile de călătorie, conceperea unui model procesual al construcţiei practicilor de comunicare prin blog şi identificarea utilizărilor sociale ale blogului de călătorie.

În vederea atingerii scopului şi obiectivelor cercetării, blogul este analizat sub 4 aspecte: genealogie, conţinuturile comunicate, relaţiile stabilite între utilizator şi tehnologie, relaţiile sociale mediate. 

Doamna Tudor discută, sistematic, despre construcţia problematicii tehnologiilor în câmpul teoriilor de comunicare şi, în acelaşi timp, evidenţiază caracteristicile determinismului tehnologic şi ale determinismului sociologic, pentru a clarifica rolul noilor tehnologii digitale în societatea informaţională în reţea, aşa cum este definită şi expusă de Manuel Castells.

În continuare, este analizat blogul ca nouă tehnologie digitală de informare şi comunicare. În context, doamna Tudor prezintă direcţii principale ale literaturii de specialitate asupra blogurilor. Ea nu se mulţumeşte cu o simplă descriere, ci întreprinde o analiza critică a definiţiilor, a perspectivelor teoretice şi a cercetărilor recente în domeniu.

Cercetarea autoarei se concentrează asupra evoluţiei matricelor istorice de comunicare a experienţei de călătorie. Pentru a îndeplini obiectivele propuse în cercetare s-au utilizat mai multe metode de cercetare: analiza textuală, analiza de conţinut, interviul semistructurat şi observaţia.

Realizarea tipologiei blogurilor de călătorie se bazează pe analiza textuală aplicată unui corpus de 60 de bloguri cu autori români şi francezi, prin luarea în considerare a criteriilor de stabilire a categoriilor de subiecţi: caracteristicile autorilor, scopurile şi motivaţiile lor, conţinutul şi forma comunicării, publicurile avute în vedere şi modul de utilizare a tehnologiei. Autoarea precizează că niciunul dintre cele 60 de bloguri studiate nu este numai în format text. Conţinutul multimediatic preponderent este cel care combină textul şi fotografia. 

Pentru a cerceta reprezentarea pe bloguri a experienţei de călătorie în România a fost utilizată metoda analizei de conţinut pe un corpus alcătuit din 30 de bloguri franceze cu 162 de postări şi 518 fotografii şi 30 de bloguri cu autori români cu 231 de postări şi 506 fotografii, p. 146. Unitatea de înregistrare este locul vizitat de către blogger, iar unitatea de numărare este referinţa la experienţa trăită în locul vizitat de acesta. Elementele experienţei de călătorie cuprinse în grila de analiză sunt: deplasarea, locuirea, hrana, relaţia cu localnicii şi activităţile pe care le desfăşoară călătorul şi întâlnirea cu noul, grupate ca atracţii ale locurilor vizitate.

Interviurile semistructurate au fost utilizate pentru a afla motivaţiile aproprierii, factorii care influenţează procesul de apropriere, reprezentările utilizatorilor despre blog, modul în care aceştia înţeleg să utilizeze, alternativ sau complementar, blogul şi alte tehnologii de comunicare a experienţei de călătorie. Pentru cunoaşterea utilizărilor sociale conferite blogului de către călători, interviurile au vizat motivaţiile alegerii blogului ca mijloc de comunicare a călătoriei, publicurile, modul de relaţionare cu grupul de apartenenţă din spaţiul real şi cu necunoscuţii din spaţiul virtual.

Prin analiza textuală s-a ajuns la concluzia că atât profesioniştii comunicării cât şi călătorii combină şi asamblează elemente din mai multe tipuri de consemnări istorice în acelaşi blog sau chiar în aceeaşi postare.

Analiza de conţinut a blogurilor de călătorie decelează atracţiile şi elemente ale experienţei de călătorie. Evaluarea lor nu este direct dependentă de originea călătorilor ci de experienţa de călătorie evidenţiată în studiul fotografiilor postate pe blog. În acelaşi timp, se constată o asociere semnificativă între naţionalitatea bloggerilor şi aprecierea subiectivă, spontană şi holistică asupra ţării luată ca destinaţie turistică.

Spre deosebire de multe alte lucrări româneşti despre mediul virtual, încadrate teoretic în modelul teoretic american, volumul semnat de doamna Raluca Tudor studiază tematica blogului cu trimitere şi la ştiinţele comunicării din spaţiul francofon – Franţa şi Canada.

Ţin să remarc câteva elemente de noutate şi originalitate ale lucrării. Principalele contribuţii ale autoarei constau în cunoaşterea particularităţilor blogului ca mijloc de comunicare a experienţei de călătorie şi în elaborarea unei tipologii a blogurilor de călătorie. Studiul, pe un eşantion destul de mare de bloguri cu autori din culturi diferite, a permis infirmarea tezei despre cuprinderea blogului de călătorie în singura categorie a blogurilor axate pe descrierea vieţii cotidiene şi a confirmat ideea că utilizările blogului de călătorie sunt mai extinse. Cercetarea doamnei Tudor contribuie la poziţionarea blogului de călătorie între noile tehnologii digitale şi în firul evolutiv al comunicării experienţei de călătorie. În fine, rezultatele cercetării empirice, pot fi valorificate în acţiuni practice, vizând problematica blogului ca instrument de afirmare a experienţei turistice.


Raluca Tudor, Cu blogul pe glob. New Media intre inventatori si gospodine, prefaţă Constantin Schifirneţ, Bucureşti: Tritonic, 2014.

image
Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite