Consiliul Naţional al Elevilor - mingea de ping-pong a Ministerului Educaţiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
cne 3

Pentru a lămuri statutul juridic al Consiliului Naţional al Elevilor (CNE), structura ce reprezintă elevii din România, am trimis la Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu doi colegi de isprăvi civice, o solicitare în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Am adresat 17 nelămuriri.

Astăzi ni s-a răspuns la cerere şi suntem scandalizaţi (Alexandru Bajdechi, Alexandru Manda şi subsemnatul) nu doar de maniera în care au fost formulate lămuririle, ci în primul rând de faptul că Ministerul Educaţiei declară negru pe alb că modul în care au fost cheltuiţi bani de la bugetul de stat pentru activitatea CNE nu reprezintă o informaţie de interes public.

Consiliul Naţional al Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor la nivel naţional, cu reprezentanţi aleşi democratic la nivel regional, judeţean şi şcolar, ale cărei scopuri declarate sunt apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor elevilor, respectiv implicarea acestora în actul educaţional, viaţa civică, socială şi culturală. Cum şi în ce măsură îşi face treaba Consiliul Naţional al Elevilor e discutabil şi este o temă pe care o voi aborda într-un articol viitor. Astăzi vreau să vorbim despre problema de la baza Consiliului Elevilor, şi anume statutul legal.

Conform site-ului oficial al structurii, Consiliul Naţional al Elevilor funcţionează ca structură consultativă a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). A fost înfiinţată în 2007 prin OMECT Cristian Adomniţei nr. 2782 şi îşi desfăşoară activitatea în prezent, conform aceluiaşi site oficial al CNE, în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin OMECTS Daniel Funeriu nr. 4247/2010. Apar primele întrebări: CNE aparţine Ministerului Educaţiei? În baza cărei prevederi legale Ministrul Educaţiei aprobă Regulamentul CNE? Cine a înfiinţat (dacă a fost vreodată înfiinţat) Consiliul Naţional al Elevilor? Este o structură plutitoare? Datorită unor astfel de întrebări a apărut demersul nostru care, spun surse apropiate Ministerului Educaţiei, au deranjat apele limpezi din Strada General Berthelot.

CNE 1

Voi menţiona pe rând nelămuririle pe care le-am adresat Ministerului Educaţiei Naţionale şi la care am cerut (respectuos, da?) răspuns.

1. Locul Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) în organigrama Ministerului Educaţiei.
Răspuns: Din structura organizatorică a MEN nu face parte şi Consiliul Naţional al Elevilor.

2. Dacă CNE aparţine, de jure, Ministerului Educaţiei.
Răspuns: CNE este un consiliu consultativ la nivel naţional, partener MEN.

3. Dacă CNE aparţine, de facto, Ministerului Educaţiei.
Răspuns: CNE este un consiliu consultativ la nivel naţional, partener MEN.

4. Dacă Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) aparţine, de jure sau de facto, de Ministerul Educaţiei sau de Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Răspuns: Consiliul Judeţean al Elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti este o structură reprezentativă a elevilor la nivel judeţean/municipal, subordonată Consiliului Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al Elevilor.

5. Dacă în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale exista vreun angajat care are în atribuţii Consiliul Naţional al Elevilor.
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

6. Baza legală prin care Ministerul Educaţiei Naţionale finanţează Consiliul Naţionalal Elevilor;
Răspuns: Consiliul Naţional al Elevilor este finanţat de la bugetul de stat.

7. Suma pe care Ministerul Educaţiei Naţionale a acordat­-o Consiliul Naţional al Elevilor în ultimii 7 ani, defalcată anual;
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

8. Dacă relaţia dintre Consiliul Naţional al Elevilor şi ministerul educaţiei este una de subordonare sau de parteneriat;

Răspuns: CNE este un consiliu consultativ la nivel naţional, partener MEN.

9. Dacă exista o relaţie de parteneriat vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie protocolul de parteneriat/colaborare;
Răspuns: CNE este un consiliu consultativ la nivel naţional, partener MEN.

cne 2


 

10. Care este sediul social al Consiliului Naţional al Elevilor, având în vedere că regulamentul de organizare şi funcţionare este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei;
Răspuns: Sediul social este caracteristic societăţilor comerciale. Având în vedere faptul că în cazul de faţă nu se face referire la o societate comercială, nu poate fi vorba nici despre existenţa unui sediu social.

11. Actul normativ prin care Consiliul National al Elevilor a fost înfiinţat, având în vedere că ordinul ministrului educaţiei nr. 2782/2007 nu vorbeşte de înfiinţare ci de aprobarea unui regulament de organizare şi funcţionare;
Răspuns: OMECT nr. 2782/2007 reprezintă actul administrativ prin care se reglementează cu privire la organizarea şi funcţionarea unei structuri consultative, structuri formate din elevi şi care reprezintă, la nivel naţional, elevii din învăţământul preuniversitar.

12. Cine răspunde pentru acţiunile Consiliului Naţional al Elevilor, ţinând cont de faptul că în majoritatea cazurilor reprezentanţii acestuia sunt minori;
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

13. Ce valoare juridică au actele Consiliului Naţional al Elevilor şi dacă acestea pot fi cenzurate de instanţa de contencios administrativ;
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

14. Poate fi considerat Consiliul Naţional al Elevilor o structură care pluteşte în spaţiul juridic?
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

15. Din punctul de vedere al ministerului şi al actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionare ministerului, ce asemănări şi deosebiri există între Consiliul Naţional al Elevilor şi Consiliul Naţional al Rectorilor?
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

16. Nefiind o persoana juridică, poate Consiliul Naţional al Elevilor să fie membru cu drepturi depline în Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU)?
Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

17. Dacă da, cum va putea Consiliul Naţional al Elevilor să­şi platească cotizaţia ţinând cont că o structură fără personalitate juridică nu are drepturi patrimoniale?

Răspuns: Nu reprezintă o informaţie de interes public.

Concluzionând răspunsurile Ministerului Educaţiei Naţionale, formulate de Mihaela Nicoleta Ganea şi Elena Aurelia Botez (consilieri juridici) şi semnate de Lăcrămioara Pop, director general al Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului, avem în faţă o încercare vizibilă de ocolire a întrebărilor şi o încălcare a legilor în vigoare. E fără sens să menţionezi în acelaşi document faptul că CNE este o structură finanţată de la bugetul de stat şi să spui că suma acordată nu reprezintă o informaţie de interes public. Bugetul de stat este o informaţie publică, iar transparentizarea cheltuielilor unei structuri finanţate prin Ministerul Educaţiei este obligatorie!

Chiar dacă declară că CNE funcţionează şi se organizează pe baza ordinelor sale (punctul 11), ocolind chestiunea înfiinţării, Ministerul Educaţiei Naţionale se dezice de Consiliul Naţional al Elevilor: nu face parte din structura organizatorică a Ministerului. Dacă nu aparţine de Minister, pe ce bază Ministerul Educaţiei trimite adrese oficiale la Inspectoratele Şcolare Judeţene şi în instituţiile de învăţământ cu privire la activitatea Consiliului Naţional al Elevilor? De asemenea, în baza căror prevederi Ministrul Educaţiei semnează ordinul pentru adoptarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare CNE? Sunt întrebări pe care le vom pune într-o nouă solicitare pe Legea 544/2001.

Apoi, dacă CNE este un simplu partener al Ministerului Educaţiei (conform punctelor 2, 3, 8 şi 9) şi nu o structură aflată în organigrama MEN, de ce primeşte finanţare de la bugetul de stat? În baza căror prevederi? Nu zic că e un lucru rău ca activitatea Consiliului Elevilor să fie finanţată de noi toţi cu bani de la buget, însă cred că acest lucru trebuie făcut în mod transparent, nu cu răspunsuri de genul "nu reprezintă informaţie de interes public".

cne 4

Prin aceste demersuri, punem întrebările pe care Consiliul Naţional al Elevilor n-a avut tăria să le scoată pe tapet ani la rând. Nici ei nu ştiu care e statutul lor juridic, dar “las-o, bă, că merge aşa!”. Nu-i nimic, facem noi lumină.

P.S.: Dacă e să mă întrebaţi pe mine, Consiliul Elevilor nu ar trebui să aparţină de minister, ci să fie o structură cu personalitate juridică, independentă de instituţiile guvernamentale. Asta dacă vrea să reprezinte elevii din România şi să pretindă că e parte a societăţii civile. Câtă vreme nu ştii care e statutul tău juridic şi depinzi de Ministerul Educaţiei, e greu să lupţi în interesul elevilor pe care îi reprezinţi. Eşti doar o minge de ping-pong, e adevărat, distractivă pentru membrii tăi, dar care nu sare în terenul reprezentativităţii, ci mai degrabă în cel al partizanatului politic.

P.S. 2: Vizavi de punctul 10 din răspunsul Ministerului Educaţiei, ONG-urile nu sunt societăţi comerciale şi au sediu social. Asta aşa, de final, ca să vă faceţi o idee despre pregătirea funcţionarilor de la Direcţia Generală Juridic a Ministerului Educaţiei.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite