#art26LEN. Cum demitizăm şi decriptăm corect pilotarea curriculară

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prin 2015 a fost Latina. Au urmat Istoria şi Geografia. Acum e TIC. Leitmotivul, identic: Staş taie ore din planul-cadru – icoană-ntr-un altar să-l pui, la închinat, şi mai multe nu, de minunat ce e, sfântul plan-cadru, dragul de el!... Psihologia ne învaţă limpede: suntem ceea ce vrem să percepem. N-are importanţă cum e, de fapt – vedem ce vrem noi să vedem, nu ce este. Aşa şi cu pilotarea curriculară. Şi dacă e altfel?

Inspiraţia "decriptajului" mi-a venit de la una dintre emisiunile mele preferate, realizate la RFI de Ovidiu Nahoi, intitulată chiar aşa: Decriptaj. Iar decizia plasării aici, mutatis mutandis, a ancoreii #deepfake are drept fundament prezenţa imediat sesizabilă în spaţiul public a colportărilor contrafăcute gen #pilotareaaruncăprofesoripedrumuri, şi alte alea fără noimă, simultan cu ABSENŢA DE PLUMB a vreunei viziuni alternative de proiectare curriculară serioasă, de secol XXI (alta decât cea despre care discutăm acum), pusă pe masa publică de altă / alte echipă / echipe cărora le pasă de Şcoală ca de ochii din cap. TĂCEREA ASURZITOARE A ABSENŢEI altor viziuni curriculare apasă Agora, trădând orice altceva (frică? incompetenţă? calcul meschin? farmecul călduţ al mediocrităţii?) numai integritate, curaj, asumare, preocupare autentică pentru #ŞcoalădesecolXXIpentruRomâniadesecolXXI, nu.

La treabă, fraţilor, ce mai staţi? Puneţi mâna şi umpleţi conversaţia cu ce aveţi mai tare în voi pe subiect! Faceţi acest model nerelevant, înlocuindu-l cu unul, două, nouă, nouăzeci şi nouă… de modele alternative, de o mie de ori mai tari, fiecare în parte şi toate la un loc, decât ce citiţi scris de mine. Pe bune! Este însăşi lecţia de căpătâi transmisă, la vremea sa, dintru bunul început al Amintirilor din copilărie, de bădiţa Creangă:

Iubite cetitoriu,

Multe prostii ăi fi citit, de când eşti.

Ceteşte, rogu-te, şi ceste şi, unde-i vedè că nu-ţi vin la socoteală, iè pana în mână şi dă şi tu altceva mai bun la ivală, căci eu atâta m-am priceput şi atâta am făcut.

1. #art26LEN #demitizăm

#deepfake #000. E bine aşa cum e acum. FALS! Treizeci de ani de paradigmă curriculară cvasi-identică stării de fapt – un singur tabel-plan-cadru obligatoriu pentru cohorte de câte 150000-160000 de elevi şi 250000 de profesori, an de an de an – chiar nu ne ajung să încetăm să persistăm în straşnică negare, ca neoamenii? Nu insist, că n-are rost. Dacă lucrurile ar fi stat pe dos, n-aş fi iniţiat protestul civic pentru curriculum, hăt, încă de cu opt ani în urmă. Remember?

#deepfake #1. Planurile-cadru cu pilotarea curriculară fac şi dreg – ştim noi că aşa stau lucrurile. FALS! Azi, acum, pe 1 iunie 2020, planuri-cadru cu pilotarea curriculară nu există, pentru că ele... nu au fost create încă. Drept urmare, orice enunţ privind caracterizarea "planurilor-cadru aferente pilotării" este lovit de nulitate din start, deoarece nu are obiect. Singurul mesaj oficial privind pilotarea vizează lansarea dezbaterii publice privind proiectul Hotărârii de Guvern privind înfiinţarea şcolilor-pilot prin activarea articolului 26 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, şi este postat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, începând din 25.05.2020, aici.

#deepfake #2. Staş taie ore de colo şi de colo şi de colo. FALS. Dacă vreţi să citiţi cu bună-credinţă, fără mânie şi părtinire, tot ce am scris despre arhitecturi curriculare de aproape douăzeci de ani încoace veţi avea surpriza să constataţi că niciodată, repet: niciodată, nu făcut vreo sugestie despre mai multe ore de x şi mai puşine ore de y,, sau invers. Niciodată, pentru că nu acesta este subiectul de fond al schimbării de paradigmă curriculară, ci construcţia unor modele curriculare croite pe arii de învăţare (e.g.,: learning areas) de secol XXI, ceea ce e cu totul şi cu totul altă poveste. Pledoaria mea vizează ariile de învăţare, nu disciplinele. Tocmai de aceea, reiterez aici mesajul postate recent pe pagina mea FB:

Pentru corectitudine şi pentru finalizarea cu succes şi eficienţă maximă a etapei dezbaterii publice a proiectului de HG privind activarea art. 26 LEN, vă adresez două rugăminţi respectuoase:

1. Scrieţi-mi şi/sau daţi-mi telefon imediat, de îndată ce aveţi întrebări şi/sau obiecţii şi/sau feedback privind principiile pilotării curriculare, cele pe care eu le-am pus în discuţie în spaţiul public; răspund rapid, aplicat, la obiect, cu toate vorbele

2. Pe cât posibil, dacă puteţi, evitaţi (renunţaţi la) formularea în spaţiul public a unor enunţuri de genul "Domnule Staş, de ce / cum de aţi scos x ore (sau toate orele) de la disciplina cutare, când ştim foarte bine că UE etc. ..." - deoarece ele sunt, fundamental-principial, eronate (de aceea, vă invit ca, mai întâi, să-mi daţi semnal şi să discutăm direct). Eu nu "scot ore" de nici un fel, din nici un plan-cadru, punct.

În lunile (şi anii) din urmă am purtat zeci-sute de conversaţii cu sute-mii de oameni interesaţi de pilotare (elevi, profesori, părinţi etc.), în care am dat răspunsuri tuturor întrebărilor formulate.

Vă mulţumesc respectuos pentru răgazul aocrdat mesajului meu şi vă transmit un gând bun, cu preţuire.

#deepfake #3. Profesorii rămân fără norme la disciplinele cutare şi cutare şi cutare. FALS. În primul rând, pilotarea curriculară vizează doar… şcolile-pilot, nu întregul sistem public al învăţămîntului preuniversitar. A deveni şcoală-pilot este o decizie liber-consimţită, deloc obligatorie. În al doilea rând, şcolile-pilot vor testa, concurent şi necesar, două schimbări de paradigmă, nu una: atât curriculum de secol XXI, cât şi cariere didactice (recte, normare flexibilă) de secol XXI. Transformarea curriculară merge, obligatoriu, mână în mână, cu un nou model de carieră didactică, explicitat cu subiect şi predicat în chiar textul Legii 1 / 2011, la art. 262 şi 263. 

2. #art26LEN #decriptăm

Am pus modelul în discuţia publică doar în urmă cu 4 (patru) ani, aici. În 4 (patru) ani, singurele comentarii pe care le-am văzut s-au referit la câte ore de nu ştiu ce sau de nu ştiu ce sau de nu ştiu ce se taie / se bagă, şi atât. Nimic altceva. Nimic. Ah, ba da: ZERO modele alternative, în afara revolutelor tabele MEN/MEC etc. Repet: ZERO. Nu credeţi că a venit vremea să producem şi altceva decât aia nu-aia nu-aia nu-aia nu? Hai, că putem, dacă vrem.

Iată parametrii de fond ai pilotării curriculare, aşa cum i-am articulat în echipa din care eu fac parte. În rest, rămâne ca-n Creangă:

iubite cetitoriu, ..., iè pana în mână şi dă şi tu altceva mai bun la ivală… etc.

ARHITECTURI CURRICULARE DE SECOL XXI · model propus pilotării

REPERE STRATEGICE

 • Subsidiaritate autentică, în spirit profund european, materializată în CURRICULUM OFERIT DE ŞCOALĂ
 • Centrare autentică pe nevoile / aspiraţiile elevilor (I),materializată în PROIECTARE CURRICULARĂ PE ARII DE ÎNVĂŢARE
 • Centrare autentică pe nevoile / aspiraţiile elevilor (II), materializată în CURRICULUM LA DECIZIA ELEVILOR, DIN OFERTA ŞCOLII

Au vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi alte REPERE STRATEGICE şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

VALORI

 • Integritate
 • Curaj
 • Patriotism

Au vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi alt set de VALORI şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

VIZIUNE

România secolului XXI edifică o Şcoală de secol XXI, care educă tineri integri, respectuoşi, stăpâni pe ei, cu comportament etic, capabili să înveţe de-al lungul întregii vieţi.

Are vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi altă VIZIUNE şi puneţi-o în discuţie în spaţiul public. Succes!

PRINCIPII

 • Autonomie în învăţare / a învăţa să înveţi
 • Conţinut conceptual-teoretic relevant
 • Conţinut aplicativ-practic utilizabil în viaţa reală
 • Interdisciplinaritate integrată organic în învăţare
 • Procese educaţionale generatoare de învăţare continuă

Au vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi alte PRINCIPII şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

COMPETENŢE-CHEIE

 • Gândire algoritmică şi critică
 • Inteligenţă emoţională, caracterială, contextuală şi socială
 • Rezolvare de probleme şi antreprenoriat
 • Competenţă lingvistică
 • Competenţă simbolică, numerică şi grafică
 • Participare ş implicare civică
 • Relaţionare inteligentă prin comportament şi limbaj
 • Explorare şi experimentare empirică şi ştiinţifică

Au vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi alte COMPETENŢE-CHEIE şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

ARII ALE ÎNVĂŢĂRII (I) – Taxonomie

 • Limbă, literatură, latinitate, cultură română
 • Istorie şi Geografie
 • Matematică, statistică, informatică aplicată
 • Arte. Educaţie estetică
 • Ştiinţele naturii şi Pământului
 • Om, societate, spiritualitate
 • Educatie fizică, sport, sănătate
 • Multiculturalism. Limbi de circulaţie internaţională

Au vreun cusur? Dacă da, minunat! Definiţi voi alte ARII ALE ÎNVĂŢĂRII şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

ARII ALE ÎNVĂŢĂRII (II) – Ponderi / Soluţii în cadrul legislativ Pop-Iohannis

 • Toate cele 8 arii de învăţare au PONDERI EGALE în educaţia elevilor de gimnaziu-liceu, deoarece sunt EGAL DE IMPORTANTE pentru a deveni cetăţeni de nădejde ai secolului XXI
 • În ipoteza de mai sus: Pentru gimnaziu (25 ore / săptămână), ariile de învăţare POT FI REPARTIZATE cvasi-uniform astfel: 7 arii x 3 ore / săptămână = 21 ore 1 arie x 4 ore / săptămână = 4 ore 21 ore + 4 ore = 25 ore = 5 zile x 5 ore / zi Pentru liceu (30 ore / săptămână), ariile de învăţare POT FI REPARTIZATE cvasi-uniform astfel: 6 arii x 4 ore / săptămână = 24 ore 2 arii x 3 ore / săptămână = 6 ore 24 ore + 6 ore = 30 ore = 5 zile x 6 ore / zi
 • Pentru gimnaziu (25 ore / săptămână), ariile de învăţare POT FI REPARTIZATE cvasi-uniform astfel: 7 arii x 3 ore / săptămână = 21 ore 1 arie x 4 ore / săptămână = 4 ore 21 ore + 4 ore = 25 ore = 5 zile x 5 ore / zi
 • 7 arii x 3 ore / săptămână = 21 ore
 • 1 arie x 4 ore / săptămână = 4 ore
 • 21 ore + 4 ore = 25 ore = 5 zile x 5 ore / zi
 • Pentru liceu (30 ore / săptămână), ariile de învăţare POT FI REPARTIZATE cvasi-uniform astfel: 6 arii x 4 ore / săptămână = 24 ore 2 arii x 3 ore / săptămână = 6 ore 24 ore + 6 ore = 30 ore = 5 zile x 6 ore / zi
 • 6 arii x 4 ore / săptămână = 24 ore
 • 2 arii x 3 ore / săptămână = 6 ore
 • 24 ore + 6 ore = 30 ore = 5 zile x 6 ore / zi

Probleme? Dacă da, minunat! Definiţi voi alte PONDERI ALE ARIILOR ÎNVĂŢĂRII şi puneţi-le în discuţie în spaţiul public. Succes!

ARII ALE ÎNVĂŢĂRII (III) – CURRICULUM LA DECIZIA ELEVILOR, DIN OFERTA ŞCOLII

 • Unitate de lucru: MODULUL SEMESTRIAL (gimnaziu = 8 semestre; liceu = 8 semestre)
 • În fiecare semestru, definim ariile de învăţare de TRUNCHI COMUN (TC) şi pe cele din CURRICULUM LA DECIZIA ELEVILOR, DIN OFERTA ŞCOLII (CDE)
 • TC + CDE = 8
 • DINAMICA relaţiei TC«CDE pe ARII DE ÎNVĂŢARE POATE FI operaţionalizată astfel: Gimnaziu: Clasa a V-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VI-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru) Liceu: Clasa a IX-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru) Clasa a X-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru) Clasa a XI-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru) Clasa a XII-a: 3 TC + 5 CDE; 3 TC + 5 CDE (sau 2 TC + 6 CDE, în sem. II)
 • Gimnaziu: Clasa a V-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VI-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru) Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a V-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a VI-a: 6 TC + 2 CDE; 6 TC + 2 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a VII-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru)
 • Liceu: Clasa a IX-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru) Clasa a X-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru) Clasa a XI-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru) Clasa a XII-a: 3 TC + 5 CDE; 3 TC + 5 CDE (sau 2 TC + 6 CDE, în sem. II)
 • Clasa a IX-a: 5 TC + 3 CDE; 5 TC + 3 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a X-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a XI-a: 4 TC + 4 CDE; 4 TC + 4 CDE (în fiecare semestru)
 • Clasa a XII-a: 3 TC + 5 CDE; 3 TC + 5 CDE (sau 2 TC + 6 CDE, în sem. II)

Probleme cu această dinamică TC«CDE? Dacă da, minunat! Definiţi voi altă dinamică TC«CDE şi puneţi-o în discuţie în spaţiul public. Succes!

3. #finiscoronatopus

Iubite cetitoriu,

Multe prostii ăi fi citit, de când eşti.

Ceteşte, rogu-te, şi ceste şi, unde-i vedè că nu-ţi vin la socoteală, iè pana în mână şi dă şi tu altceva mai bun la ivală, căci eu atâta m-am priceput şi atâta am făcut.

(Ion Creangă)

Gând bun tuturor. Ţinem aproape.

p.s. În context, dacă doriţi, aveţi la dispoziţie şi conversaţia informală (repet: informală) pe care am purtat-o cu distinsul profesor Gabriel Fornica-Livada (C.N. “Dimitrie Cantemir” Oneşti), la sugestia domniei-sale. Link-ul, aici.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite