Alegerile Europarlamentare (Episodul 2) - Biserica şi alegerile: pe cine să NU voteze creştinii români

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dacă ne numim creştini, purtând numele lui Hristos, atunci să fim creştini în toate zilele vieţii noastre. O astfel de zi a vieţii noastre de creştini va fi şi 25 mai 2014, când suntem chemaţi să ne alegem reprezentanţii în Parlamentul European. Dacă ne dorim ca acest parlament să nu se transforme într-un nou Turn Babel, dacă ne dorim ca Europa să redevină creştină, atunci să alegem pe acei candidaţi care urmează învăţătura lui Hristos.

Vă mărturisesc că doream să postez, în mini-seria numită ”Alegerile Europarlamentare” (din care am publicat primul episod care poate fi lecturat -aici-), un studiu despre prezenţa candidaţilor în realitatea virtuală a Internetului. Voi amâna publicarea articolului respectiv şi vă propun să medităm împreună asupra unui subiect deosebit de important, anume atitudinea unui creştin în faţa urnei de votare.

Totodată, vă mărturisesc şi faptul că am luat hotărârea să scriu despre acest subiect după ce am lecturat articolul fratelui în slujire şi colegului de blog, preotul Bogdan Tănăsescuarticol care pe de o parte, mi-a oferit ocazia unei rememorări a poruncilor lui Hristos, iar pe de altă parte mi-a trezit dorinţa de a lămuri cu şi mai mare claritate şi fermitate care trebuie să fie atitudinea creştinilor şi implicit, a Bisericii lui Hristos faţă de procesul electoral din democraţie.

Prin urmare, vă îndemn să NU votaţi partidele şi candidaţii care nu respectă poruncile lui Hristos. Îndemnul meu, pe cât de simplu de enunţat, pe atât de dificil este de detaliat. Totuşi, voi face încercarea de a vă oferi câteva necesare lămuriri şi astfel, de a vă ajuta să votaţi sau să nu votaţi în deplină comuniune cu poruncile lui Hristos şi deopotrivă, cu împăcarea că aţi ales în agora europeană nişte dregători creştini ori dimpotrivă că aţi salvat-o de prezenţa unor nevrednici.

Să nu-i votăm pe cei care încalcă cele 10 porunci dumnezeieşti 

Porunca I - Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

Dacă un candidat se închină la idoli străini şi urmează legăminte ori porunci idoleşti, căutând prin această închinare să obţină putere lumească şi egoistă asupra semenilor săi, să nu-l votăm!

Dacă un candidat şi-a făcut idol din puterea lumească, pe care o foloseşte spre folosul său personal şi împotriva poruncilor lui Dumnezeu, a intereselor Statului Român şi Naţiunii Române, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a promovat legi care sunt împotriva poruncilor lui Dumnezeu ori dacă este ateu, să nu-l votăm! 

Porunca II - Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.

Dacă un candidat şi-a făcut idol din iubirea de arginţi şi se închină banilor, folosind puterea politică şi lumească pentru a se îmbogăţi fără dreptate, fără muncă cinstită, prin trădare de neam şi de ţară şi prin nemilostenie, să nu-l votăm!

Dacă un candidat şi-a făcut idol din propriul copil, dăruindu-i o dragoste părintească nefirească şi exagerată, promovându-l la şcoli, în dregătorii lumeşti sau dăruindu-i avere fără cinste făurită, alt merit nevând acela decât că-i este odraslă, să nu-l votăm!

Dacă un candidat şi-a făcut idol din propria persoană, mereu lăudându-se cu averea sa, cu mintea sa, cu faptele sale lumeşti, cu frumuseţea trupului său, arătând lumii laudă de sine şi lipsă de smerenie, să nu-l votăm! 

Porunca III - Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în desert.

Dacă un candidat a jurat în faţa lui Dumnezeu, când a fost rânduit în dregătorie lumească ori când a fost în judecată, şi nu a respectat jurământul, ci a făcut cele potrivnice credinţei în Dumnezeu şi loialităţii faţă de Statul Român şi de Naţiunea Română ori de a mărturisit neadevăr şi minciună în judecată şi dregătorie fiind, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a făcut danie şi milostenie în văzul lumii, cu orgoliu şi sminteală, din avere furată şi clădită prin nedreptate, fără a se opri de la a fura, fără a face căinţă şi fără a întoarce paguba către cei păgubiţi, luând astfel în deşert numele lui Dumnezeu şi crezând că prin danie spurcată îşi poate cumpăra mântuirea, să nu-l votăm! 

Porunca IV - Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte.

Dacă un candidat nu participă la Sfânta Liturghie duminica, în zilele de praznic împărătesc şi de mare sărbătoare creştină rânduite de Biserică, să nu-l votăm!

Dacă un candidat necinsteşte ziua de duminică, de praznic împărătesc şi de mare sărbătoare creştină, mereu căutând doar cele ale dregătoriei sau ale averii sale lumeşti în ziua Domnului, să nu-l votăm! 

Porunca V - Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe pământ.

Dacă un candidat şi-a abandonat părinţii în singurătate şi suferinţă, fără să le fie sprijin şi alinare în bătrâneţea lor, să nu-l votăm! 

Porunca VI - Să nu ucizi. 

Dacă un candidat-femeie a făcut ucidere de prunci, prin avort din propria voinţă, iar nu din motive medicale grave, ci doar pentru că nu a dorit să mai nască prunc, să nu-l votăm!

Dacă un candidat-bărbat i-a cerut soţiei ori a hotărât împreună cu aceasta ca ea să facă avort, nu din motive medicale grave, ci doar pentru că nu au mai dorit să li se nască prunc, să nu-l votăm!

Dacă un candidat s-a făcut vinovat de vărsare de sânge, ucigând om, cu vinovăţie deplină sau din culpă, ori dacă a fost complice sau instigator la o asemenea vărsare de sânge, chiar dacă cetatea i-a dat pedeapsa pentru faptă şi legea lumească i-a şters după un timp vinovăţia, să nu-l votăm! 

Porunca VII - Să nu fii desfrânat.

Dacă un candidat şi-a desfăcut căsătoria, din dorinţă egoistă ori pentru predesfrânare, fără ca soţia/soţul să poarte vină, să nu-l votăm!

Dacă un candidat trăieşte în preadesfrânare, în taină de puţini ştiută ori în văzul lumii, nesocotindu-şi familia, să nu-l votăm!

Dacă un candidat trăieşte în desfrânare (în concubinaj ori doar în căsătorie civilă), refuzând să fie binecuvântat în Taina Cununiei, din iubire de sine egoistă şi din urmarea celor rele ale lumii, să nu-l votăm!

Dacă un candidat trăieşte, în văzul lumii, în păcatul sodomiei sau încurajează şi ajută pe alţii, în văzul lumii, să trăiască în acest păcat, să nu-l votăm!

Porunca VIII - Să nu furi.

Dacă un candidat şi-a făcut averea personală furând de la semenii săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a folosit dregătorie lumească pentru a fura de la semenii săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a fost complice la furt din averea semenilor săi, din banii publici ori din banii europeni, să nu-l votăm!

Porunca IX - Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău.

Dacă un candidat a mărturisit mincinos împotriva semenilor săi ori în dregătorie lumească fiind, să nu-l votăm! 

Porunca X - Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău.

Dacă un candidat şi-a aflat foloase lumeşti din cele ale aproapelui său, prin nedreptate, prin ispitire, prin minciună, furt sau prin înşelăciune, să nu-l votăm!

Să nu-i votăm pe cei care nu urmează Fericirile lui Hristos

Alături de cele 10 porunci dumnezeieşti, creştinul este dator să urmeze şi poruncile pe care le poartă Fericirile lui Hristos. De folos va fi să căutăm a afla dacă semenii noştri care doresc să ne reprezinte în Parlamentul European respectă şi aplică în viaţa lor publică şi personală Fericirile lui Hristos, alături de cele 10 Porunci dumnezeieşti.

I. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor!

”Sărăcia cu duhul înseamnă să fii sărac de toate lucrurile lumii acesteia, încât duhul tău să nu se lege de nimic, nici de avere, nici de situaţie socială, nici de luptă politică, nici de nimic altceva!” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat dovedeşte, prin faptele sale, că îşi doreşte dregătorie lumească doar pentru slavă deşartă şi interes egoist, pentru înmulţirea averii sau a puterii sale lumeşti, arătând astfel că este sclav al patimilor sale şi al acestei lumi, să nu-l votăm!

II. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia!

”Cel care este în lume, dar care vrea să nu fie în lume, acela se întristează, acela plânge, acela varsă lacrimi. Varsă lacrimi pentru el, pentru aproapele lui, pentru toţi cei care sunt în suferinţă, pentru păcătoşi. El se roagă cu lacrimi pentru cei care îl vrăjmăşesc şi pentru cei care îl iubesc.” (Pr. Calciu Dumitreasa) 

Dacă un candidat nu slujeşte, prin rugăciune şi faptă, semenilor săi, nu arată milă pentru cei în suferinţă, pentru cei săraci, pentru cei bolnavi, pentru cei care îl iubesc şi-l cinstesc ori pentru cei care îi sunt vrăjmaşi, să nu-l votăm!

III. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!

”Cei duri, cei fără scrupule moştenesc pământul lumesc! Ei sunt oamenii care conduc, ei sunt oamenii care au în mâna lor frâul, cuţitul şi pâinea, averea şi puterea. Pământul de acum e în mâinile satanei, pentru că cei care sunt puternicii zilei nu sunt trimişi de Dumnezeu, nu se gândesc la Dumnezeu, nu se gândesc la cei slabi, decât numai în treacăt, numai cu intenţia de a-şi face propagandă. Moştenirea pământului pentru cei blânzi este alta. La sfârşitul lumii va fi un cer nou şi un pământ nou, în care va trăi pururi dreptateaAcest pământ îl vor moşteni cei blânzi, nu pământul de acum!” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat s-a înfăţişat în faptele sale a fi fără scrupule, viclean, rău, mincinos şi aducător de rele asupra semenilor săi, a Statului Român şi Naţiunii Române, să nu-l votăm!

IV. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura!

”Dacă fiecare dintre noi are un înger şi o conştiinţă, o conştiinţă care vine de la Dumnezeu, pe care venirea lui Iisus Hristos ne-a curăţit-o de toată zgura neînţelegerii, atunci este numai în puterea noastră a aplica legea dreptăţii sau a nu o aplica.” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat nu urmează dreptatea lui Dumnezeu, aşa cum ne-a fost lăsată prin poruncile Sale, şi face nedreptate, aducând răul şi nenorocirea asupra semenilor săi, a Statului Român şi Naţiunii Române, să nu-l votăm!

V. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui!

Dacă eşti milostiv, Dumnezeu te miluieşte. Dacă eşti bun cu alţii, şi alţii vor fi buni cu tine. Dacă mila ta se manifestă în fapte, vei fi binecuvântat. (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat nu face milostenie celor săraci, celor bolnavi, orfanilor şi văduvelor, în viaţa sa personală sau în dregătorie fiind, ci nedreptăţeşte şi îi asupreşte pe aceştia, să nu-l votăm!

...şi iarăşi, dacă un candidat a făcut danie şi milostenie în văzul lumii, cu orgoliu şi sminteală, din avere furată şi clădită prin nedreptate, fără a se opri de la a fura, fără a face căinţă şi fără a întoarce paguba către cei păgubiţi, luând astfel în deşert numele lui Dumnezeu şi crezând că prin danie spurcată îşi poate cumpăra mântuirea, să nu-l votăm!

VI. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu!

”Dacă aveţi inima curată şi vă rugaţi lui Dumnezeu, El ascultă cererea voastrăSă nu vă rugaţi niciodată pentru răul cuiva!” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat, prin faptele sale, se înfăţişează a fi fără inimă curată, căutând mereu doar foloase egoiste şi clădite pe răul făcut semenilor săi, prin încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, să nu-l votăm!

Dacă un candidat lucrează sau se doreşte a fi în dregătorie, fără a avea inima curată prin urmarea poruncilor lui Dumnezeu, să nu-l votăm!

VII. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!

Cel mai mare făcător de pace a fost Hristos. El a adus în lume această pace, la Cina cea de Taină, când le spune ucenicilor Săi: „Pacea Mea dau vouă! Nu cum dă lumea, ci pacea Mea dumnezeiască!” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat a adus război de cotropire asupra altor neamuri sau a tulburat pacea în Statul Român şi Naţiunea Română ori a fost complice la o asemenea faptă, să nu-l votăm!

VIII. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor!

”Toată istoria creştinismului e istoria suferinţei. Dintru început şi până la sfârşitul lumii acesteia, creştinismul va fi persecutat într-un fel sau altul, violent sau neviolent. Dar nu vor înceta niciodată persecuţiile, pentru căaşa cum am spus la început, creştinul este ca un străin care nu are unde să-şi plece capul. Aceasta este poziţia noastră în această lume şi vom fi prigoniţi, batjocoriţi, vor râde de noi şi vor spune că suntem nebuni. Pentru că noi am înţeles exact care este poziţia lui Iisus Hristos în lumea aceasta şi mergem pe calea Lui.” (Pr. Calciu Dumitreasa)

Dacă un candidat s-a lepădat de Hristos şi de urmarea dreptăţii şi milei dumnezeieşti, prin faptele sale, pentru a dobândi dregătorie lumească, avere sau salvă deşartă, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a făcut nedreptate semenilor săi, Statului Român şi Naţiunii Române, încălcând poruncile lui Hristos, să nu-l votăm!

Dacă un candidat a prigonit pe semenii săi care urmau dreptatea lui Dumnezeu, făcându-le nedreptate pentru a obţine ori păstra dregătorie lumească sau avere, să nu-l votăm!

Să fim creştini în toate zilele noastre

Dacă ne numim creştini, purtând numele lui Hristos, atunci să fim creştini în toate zilele vieţii noastre şi să-I slujim mereu lui Hristos. O astfel de zi a vieţii noastre de creştini va fi şi 25 mai 2014, când suntem chemaţi să ne alegem reprezentanţii în Parlamentul European. Dacă ne dorim ca acest parlament să nu se transforme într-un nou Turn Babel, dacă ne dorim ca Europa să redevină creştină, atunci să alegem pe acei candidaţi care urmează învăţătura lui Hristos.

Vă îndemn, dragii mei fraţi în Hristos, să aveţi nădejde în Hristos şi să păstraţi mereu şi mereu în adâncul sufletului Poruncile şi Fericirile Sale şi să nu vă tulburaţi la vreme de prigoană, căci ”fericiţi veţi fi când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina numelui Meu! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri!” (Sfânta Evanghelie după Matei V, 11-12)

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite