Vasile Ionescu

Preşedinte, Institutul Media pentru Diversitate

„Ţiganul nu poate fi rrom; om (gadjo, român) poate, dar tolerat ca o specie de subom“ (neom, om de departe, primitiv etc.) este - dincolo de violenţa nietzscheeană a formulării - constatarea absenţei responsabilităţii civice a ţiganilor, neputinţei de a deveni rromi, făcută de însuşi fondatorul Mişcării civice rrome, activistul Nicolae Gheorghe, sociolog şi diplomat.

În fiecare 20 februarie se celebrează eliberarea din sclavie a rromilor din România, din 1856. „Emancipaţii” au devenit liberi, dar au rămas săraci sau într-un retard socio-cultural engramat în vechea opoziţie dintre civilizat vs. barbar/ primitiv. Afroamericanii, sclavi ca şi ţiganii, au reuşit în mare parte ieşirea din marasmul dispreţului şi urii, nu şi rromii. De ce?

Arestarea pentru corupţie a „asului de treflă“ / preşedintelui Partidei Romilor, deputatul Nicolae Păun, pare să fie o prăbuşire catastrofală în „ţigănie“ a întregii Mişcări civice, culturale şi politice a rromilor, ca o confirmare a suspiciunilor istorice că romii tot ţigani sunt.