Se apropie termenul limită pentru înscrierea în REVISAL

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Termenul limită este 15 decembrie 2011
Termenul limită este 15 decembrie 2011

Angajatorii din judeţ care nu au reuşit să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj datele din Registrele de Evidenţă ale Salariaţilor mai au la dispoziţie trei zile. Termenul limită este 15 decembrie. După această dată  „întârziaţii” riscă amenzi cuprinse între 5.000 şi 8.000 de lei.

Registrul trebuie transmis către inspectoratele teritoriale de muncă până la data menţionată. La începutul lunii noiembrie, la expirarea primului termen de transmitere care a fost prelungit până la data de 15 decembrie, 3.638 de angajatori din judeţ din cei 5.000 au reuşit să transmită la ITM Sălaj Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor.
Registrul cuprinde contractele individuale de muncă în desfăşurare, indiferent dacă acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011 şi se completează în ordinea încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă.
REVISAL  este o aplicaţie informatică pentru înfiinţarea şi completarea Registrului General de Evidenţă al salariaţilor în format electronic, şi fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi a transmite  la ITM. De asemenea, angajatorul are obligaţia să prezinte acest registru inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.
Netransmiterea registrului în termenul prevăzut de lege se sancţionează cu amenzi  cuprinse între 5.000 şi 8.000 de lei.

Ce cuprinde un registru?

Registrul se întocmeşte în formă electronică şi cuprinde următoarele: elemente de identificare a tuturor salariaţilor – nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenia şi ţara de provenienţă; data angajării, perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia şi ocupaţia  conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de lucru şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumurile acestora; perioada şi clauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale şi data încetării contractului individual de muncă.

Modificări în program

Pe site-ul Inspectiei Muncii a fost publicată versiunea actualizată a Registrului General de Evidenta a Salariaţilor. Modificările din program cuprind: posibilitatea exprimării sporurilor procentual sau valoric; includerea nomenclatorului COR; posibilitatea suspendării unui contract individual de muncă pe durată de o zi; actualizarea modelului pentru înregistrarea şi transmiterea salariaţilor cetăţeni străini; posibilitatea înregistrarii contractelor de muncă temporară cu durata nedeterminată; actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de încetare şi suspendare ale CIM (contract individual de muncă). Pentru mai multe detalii cei interesaţi pot accesa pagina virtulă www.inspectiamuncii.ro.


ZalăuPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite