De ce se sărbătoreşte Ziua Armatei Române la 25 octombrie: „Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţerii şi ostaşii, care aţi eliberat Ardealul“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

La 25 octombrie 1944, Armata Română a intrat în oraşul Carei preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940.

Eliberarea oraşului Carei, acum 74 de ani şi respingerea trupelor germane şi ungare dincolo de frontiera firească a ţării, a dat prilej multora dintre comandanţii români să elogieze lupta şi jertfa militarilor români, precum şi semnificaţia momentului, scrie istoricul Alesandru Duţu, care face un remember al acestei date şi publică cuvintele frumoase ale generalilor adresate bravilor soldaţi români.

Generalul Gheorghe Avramescu: ,,Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţerii şi ostaşii, care aţi eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi înscris în cartea de aur a neamului”.

Generalul Mihai Racoviţă, ministrul de Război:

,,După patru ani de cumplită suferinţă şi împilare maghiară Ardealul a fost eliberat de sub hoardele cotropitoare. Stindardul libertăţii şi drepturilor noastre nepieritoare îmbracă azi în sărbătoare oraşele şi satele pângărite de urgia uzurpatorilor... Plaiurile şi codrii Maramureşului, Ţării Oaşului şi Crişanei vuiesc iarăşi de voioşia libertăţii câştigate. Românii de pretutindeni, cu mic cu mare, tresaltă la sunetul trâmbiţelor biruitoare. Ardealul sfânt, leagăn scump al românilor, furat printr-un odios dictat, oferit cu generozitate de dictatorii Europei magnaţilor unguri, pentru întregirea latifundiilor lor, a revenit azi, prin luptă dreaptă şi jertfă vrednică la patria din care a fost rupt” (Ordinul general nr. 77 din 26 octombrie 1944).

Generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei 4: ,,La chemarea Ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii poporului român. Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Apoi, alături de marea armată sovietică, aţi trecut la atac şi după lupte grele de zi şi noapte, fără răgaz, aţi înfrânt dârza apărare a Mureşului! Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump. Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte, aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi, ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi înscris în cartea de aur a poporului nostru. Luând pildă de la cei care au pus patria mai presus decât viaţa continuăm lupta!” (Ordinul de zi nr. 292 bis din 29 octombrie 1944).

Generalul Emanoil Leoveanu, comandantul Corpului 6 armată: ,,Tăvălugul de foc dezlănţuit de voi, bravi ostaşi ai acestui corp de armată, a pus pe fugă, spre graniţe trufia inamicului. Iureşul vostru nimicitor nu cunoaşte stavilă, iar braţul vostru, brat al dreptăţii milenare, loveşte fără cruţare pe cotropitori. Pământul Ardealului, frământat de suferinţa atâtor martiri, udat cu sângele atâtor eroi, este dezrobit prin braţul vostru eliberator, iar locurile dragi, sfinţite cu jertfa lui Horia, Cloşca şi Crişan, sunt chemate să-şi reia viaţa lor românească, curmată temporar de duşman… Istoria va înregistra cu admiraţie capacitatea voastră de rezistenţă, dârza şi neînduplecata noastră hotărâre de luptă. Ploile, terenul desfundat, căile de comunicaţie foarte reduse şi rele, podurile distruse, şoselele minate, nu au fost bariere ale înaintării voastre, ci îndemnuri pentru a grăbi reînvierea românească în Ardeal” (Ordinul de zi nr. 109 din 25 octombrie 1944).

Generalul Costin Ionaşcu, comandantul Diviziei 9 infanterie: ,,Înainte de a vă spune cuvântul meu de profundă mulţumire, recunoştinţă pentru măreţele voastre fapte de arme să ne reculegem gândurile şi cu sufletele strânse de durere, dar pline de mândrie, să îngenunchem la mormintele camarazilor noştri căzuţi în lupta grea şi sfântă, presărând cu trupurile lor plaiurile şi munţii Ardealului, stropind pământul cu nobilul lor sânge. Un gând de recunoştinţă şi pentru cei dea acasă, care sunt văduviţi de cei căzuţi. Căzuţi în lupta sfântă pentru dezrobirea şi fiinţa neamului, voi aţi trecut în legendă… Ţara întreagă laudă faptele voastre. Vă mulţumesc, bravii mei ostaşi, pentru jertfele voastre măreţe, pe care le-am urmărit stand în rândurile voastre” (Ordinul de zi nr. 13 din 25 octombrie 1944).

Ziua Armatei, la Constanţa 

Marinarii militari participa joi, 25 octombrie, cu expoziţii de tehnică şi armament, precum şi la activităţi culturale desfăşurate în Constanţa, Mangalia, Tulcea, Brăila, Babadag şi Bucureşti.

La Constanţa, ceremonia va avea loc la Monumentul Eroilor din cel De-al Doilea Război Mondial, în Cimitirul Central, începând cu ora 10.00, iar în intervalul orar 11.00-17.00, va fi prezentată publicului o expoziţie de tehnică, armament şi echipamente militare din dotarea Forţelor Navale şi a Forţelor Terestre, în parcarea de la Mall VIVO. La ora 19.00, marinarii militari se vor retrage cu torţe pe traseul Piaţa Ovidiu – Bulevardul Tomis – Prefectura Judeţului Constanţa.

La Mangalia, ceremonia militară şi religioasă se va desfăşura în Piaţa Republicii, în intervalul orar 11.00-12.00.

La Tulcea, este planificat miercuri, 24 octombrie, în intervalul orar 13-14.00, simpozionul intitulat „Armata României în cadrul Alianţei Atlanticului de Nord”, iar ceremonia militară şi religioasă va avea loc joi, 25 octombrie, începând cu ora 10.00, în Cimitirul Eroilor.

Pe aceeaşi temă:

Cum se petrecea la Constanţa de 10 mai 1907: torţe şi lumânări pentru momentul retragerii Armatei

Zi plină la Constanţa: expoziţie militară în Piaţa Ovidiu, lansarea unor jurnale de război, filme de Sergiu Nicolaescu. Seara avem retragere cu torţe în centrul vechi

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite