Burse pentru elevi şi în semestrul al doilea

0
0

Consiliul Local Braşov va discuta la şedinţa ordinară de la sfârşitul acestei luni acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul reşedinţă, pentru anul şcolar 2016-2017 – semestrul al II-lea.

Alocarea burselor pentru elevi se va face pastrându-se aceleşi categorii de burse, la aceleaşi valori precum şi criterile de acordare prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanţă, care vor fi acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice. Valoarea bursei de performanţă este de 35 de lei/lună.

Bursa de merit are tot valoarea de 35 de lei/lună şi este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum şi elevilor care au obţinut unul din primele trei locuri la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

Al treilea tip este „Bursa de studiu”, în valoare de 30 de lei/lună, care va fi acordată elevilor care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7, cu media 10 la purtare.

Bursa de ajutor social, în valoare de 25 de lei/lună va ajunge la elevii braşoveni care suferă de anumite afecţiuni sau care provin din mediul rural şi frecventează o şcoală din Braşov, precum la cei care nu au venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie, stabilit la 850 de lei. Bursa de ajutor social se acordă cu condiţia ca familia elevului să nu deţină terenuri agricole mai mari de 20.000 de mp.

Braşov


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri