De unde se trage Mihai Viteazul. Bastard al unei negustorese de rachiu, domnitorul şi-a fabricat originea nobilă pentru a pune mâna pe tron

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Mihai Viteazul era grec la origine şi în tinereţe a fost negustor de vite FOTO arhiva adevarul
Mihai Viteazul era grec la origine şi în tinereţe a fost negustor de vite FOTO arhiva adevarul

Originea domnitorul Mihai Viteazul este aproape necunoscută până astăzi. Istoricii de renume au ajuns însă la concluzia clară că nu a fost fiu de domn şi că şi-a fabricat singur o origine nobilă tocmai pentru a avea drept la tron. Totodată, din vechile cronici reiese că era grec şi că a fost fiul din flori al unei negustorese de rachiu şi că în tinereţe se ocupa cu negoţul.

Mihai supranumit ”Viteazul” a fost unul dintre cei mai importanţi domnitori ai Ţării Româneşti. Este unul dintre voievozii aureolaţi de legendă, care a inspirat atât pe contemporanii săi, dar şi pe scriitori şi istoricii epocii romantice. 

O personalitate impunătoare în epoca sa, Mihai Viteazul are totuşi o origine învăluită în mister. Istoriografia din secolele XIX dar mai ales din perioada comunistă i-a atribuit, voievodului statul de ”os domnesc”, fiul al unui voievod apreciat atât de popor cât şi de boieri, Pătraşcu cel Bun din neamul vechi Basarabilor. 

Acestă origine voievodală a lui Mihai, apărută în mare parte în cronicile curţii sale, dictate sub supravegherea strictă a lui Mihai dar şi pe actele oficiale, este însă contestată de mulţi istorici de renume dar chiar de cronici străine sau româneşti din perioada sau imediat după domnia primului unificator al proviniciilor româneşti.

Mihai Pătraşcu „cel Viteaz” şi o origine fabricată

Cronicile curţii domneşti din timpul domniei lui Mihai Viteazul dar şi mai apoi istoriile naţionaliste şi romanţate care le-au preluat, indică o origine domnească a domnitorului muntean. Mai precis din punctul acestora de vedere, Mihai Viteazul ar fi fost fiul lui Pătraşcu cel Bun care a domnit în perioada 1554-1557 în Ţara Românească. Mai precis ar fi fost un fiu nelegitim cu o oarecare doamnă Tudora din Târgul de Floci, o localitate dispărută astăzi situat la vărsarea Ialomiţei în Dunăre şi important oraş în comerţul cu vite în special. Mihai ar fi fost fiu nelegitim al lui Pătraşcul cel Bun, fiindcă domnitorul în aceeaşi perioadă era căsătorit cu doamna Voica. 

De altfel, Mihai se va naşte în acelaşi târg în care ar fi fost conceput de voievod cu mama sa Tudora. Specialişti importanţi precum P.P. Panaitescu care a şi dedicat un studiu monografic lui Mihai Viteazul arată că originea voievodală a lui Mihai Viteazul este trucată. Nu a putut să fie fiul lui Pătraşcu cel Bun, din neamul Basarabilor, fiindcă domnitorul muntean a murit în 1557, cu un an înainte de naştere lui Mihai. 

Aceste fapt este dedus, după un tablou al voievodul Mihai Viteazul realizat de pictorul Sadeler de la Praga în 1601 şi despre care artistul spune că a fost realizat atunci când voievodul avea 43 de ani. După un calcul simplu, reiese că Mihai s-a născut în 1558, în timp ce presupusul său tată, Pătraşcu cel Bun murea în 1557. P.P. Panaitescu dar şi alţi specialişti spun că era imposibil şi ca Mihai să fi fost conceput de Pătraşcu în ultimul său an de viaţă. 

patrascu cel bun

Pătraşcu cel Bun, presupusul tată al lui Mihai Viteazul FOTO wikipedia

”Fireşte Mihai ar putea fi  un fiu postum şi Pătraşcu ar fi păcătuit chiar în ajunul morţii, deşi a murit în urma unei boli lungi pentru care cerea medici la Sibiu”, arată P.P. Panaitescu. Mai mult decât atât, pentru specialişti, Mihai până să emită pretenţi la tron nu a avut comportamentul unui fiu nelegitim. ”Pe Mihai nu-l vedem, ca alţi pretendenţi fii de domn, rătăcind în tinereţe prin ţări străine, făgăduind supunere şi bani celor ce i-ar fi putut ajuta. El se ridică încet, cu începuturi umile, pare a fi fost într-o vreme şi negustor, în mijlocul boierimii de provincie, cumpărând moşii şi trecând treptat prin rangurile dregătorilor. Nimic din aceasta carieră nu arată pe fiul de domn, aşa cum trăia şi obişnuia să se poarte pe atunci.”, preciza Panaitescu în lucrarea ”Mihai Viteazul”. 

Totodată, reputatul istoric român este de părere că originea domnească a lui Mihai a fost fabricată în 1593, tocmai pentru a-şi legitima dreptul la tron. Vechile legi ale Principateor Române prevedeau ca pretendentul să fie ”os de domne”. Aşa ar fi devenit Mihai ”fiul„ lui Pătraşcu cel Bun. ” Se pare că nu era o taină pentru nimeni că Mihai nu era în adevăr fiu de domn. Doar cronicile oficiale, scrise sub imediata supraveghere a lui sau a sfetnicilor săi, o afirma, păstrând însă o tăcere caracteristică asupra tinereţii şi începuturilor sale, ca de pildă cronica logofătului Teodosie”, precizează Panaitescu.

Mihai Viteazul - fiul unei negustorese de rachiu

Originea lui Mihai este învăluită în mister. ”Originea lui Mihai Viteazul este o problemă nedezlegată încă, e un semn de întrebare al istoriografiei româneşti”, afirmă şi Constantin C. Giurăscu în ”Istoria Românilor”. Cu toate aceste din vechile cronici, poate fi schiţat măcar trecutul marelui voievod. În primul rând conform cronicarului muntean Radu Popescu, mama lui Mihai nu a fost ”doamna Tudora” ci pur şi simplu Tudora o văduvă din târgul cu Floci. Mai mult decât atât, Mihai ar fi fost un copil din flori, cu tată necunoscut sau măcar bănuit, un grec din Constantinopol venit cu negoţ în Ţara Românească. 

”Acest Mihai Vodă, după ce au luat domnia, s-a numit că este fecior lui Pătraşcu Vodă, iar cu adevărat nu se ştie, că nici un istoric de-ai noştri sau striin nu adeverează cine iaste şi cum au luat domnia, fără cât din auz unul din altul aşa dovedim, că mumă-sa au fost de la Oraş dela Floci, care fiind văduvă şi frumoasă şi nemerind un gelep (negustor), om mare şi bogat den Poarta împărătească şi în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme”, se arată în vechea cronică. 

Mai mult decât atât, asupra originii lui Mihai, face lumină un al cronicar,a armeanul Petre Grigorovici din Liov, un contemporan şi un apropiat al domnitorului muntean.  

Acesta pentru informarea curţii de la Viena a scris o cronică a vieţii lui Mihai Viteazul. Armeanul, spune că Mihai a fost fiul unei negustorese de rachiu din Târgul cu Floci. Era copil din flori făcut cu un negustor grec. La rândul său, Tudora, mama lui Mihai era grecoaică din Epir ceea ce arată o origine total grecească a viitorul voievod muntean. 

Mihai, rodul unui incest ?

Totodată se bănuieşte că Mihai ar fi fost rodul unui incest între fraţi. Se ştie că Ianis Banul Craiovei, un negustor din Epir care a reuşit cu puterea banilor şi cu influenţa pe care o avea la Istambul să se ridice în cele mai înalte dregătorii a fost unchiul lui Mihai Viteazul şi fratele Tudorei, mama viitorului domnitor. În unele documente printre care şi un act al cancelarului polonez Zamoyski, Mihai apare ca „Epirotae Ianii filius”, adică fiului epirotului Ianis. 

michael

Tabloul lui Mihai Viteazul FOTO arhiva adevarul 

Această titulatură i-a făcut pe unii contemporani ai lui Mihai să creadă că este rodul unui incest al Banului Ianis cu sora sa. Varianta însă este considerată însă o simplă speculaţie. Mai degrabă, spun specialiştii, este adevărat faptul că Ianis grecul a fost tatăl lui Mihai, iar Tudora negustoreasa de rachiu a fost amanta  şi nu sora sa. „Carierea lui Mihai e legată de acest om. Când Iane e ban al Craiovei, Mihai e ban de Mehedinţi, deci subalternul său, apoi stolnic. Domnia o capătă Mihai în parte prin stăruinţele la Poarta ale aceluiaşi Iane”,  arată P.P. Panaitescu. Despre faptul că Iane era tatăl lui Mihai Viteazul, spune şi  bailul Veneţiei la Constantinopol.

Negustor de vite şi bijuterii

Oricare ar fi fost tatăl lui Mihai, cert este că originea sa este umilă. Îşi câştigă existenţa din greu în anii tinereţii, ajutat doar de acest Iane, unchiul sau tatăl său. Cronicarii contemporani cu domnii sa, spun că a fost un simplu negustor de vite. Petre Grigorovici, apropiatul lui Mihai Viteazul, armeanul cronicar spune că în tinereţe, voievodul a fost sărac şi s-a ridicat ca negustor de vite, făcând comerţ pe ambele maluri ale Dunării până a fost luat sub aripa protectoare a lui Iane. 

Apoi, la 1600, un spaniol de la Curtea Imperială Habsburgică spunea că Mihai s-a ridicat ”din pulberea pământului”, adică din sărăcie, fiind şi negustor de bijuterii. În timpul domniei lui Petru Cercel, ”fratele” său, mai precis fiul legitim al lui Pătraşcu cel Bun, alături de Iane, Mihai este în grupul boierilor conspiratori, ca mai apoi ajutat de acelaşi grec care-i era fie unchi, fie tată să ajungă Bănişor de mehedinţi, Ban al Craiovei şi mai apoi domn în 1593, sacrificându-şi în cele din urmă ruda şi binefăcătorul ridicându-se împotriva Imperiului Otoman. Mihai Viteazul a fost făcut domn cu influenţa şi banii lui Iane dar şi cu inventarea unei origini domneşti. A convins însă prin forţa personalităţii sale.

Vă recomandăm:

 

Cine a fost Doamna Velica, amanta blondă a lui Mihai Viteazul supranumită „stăpâna prin iubire a Ardealului“

Logofătul Ioan Norocea, considerat mâna dreaptă a lui Mihai Viteazul: a slujit şapte domnitori, avea spioni la Roma şi la Constantinopol

BotoşaniPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite