A fost stabilită conducerea  SIF Moldova până în 2021. Societatea de Investiţii Financiare a realizat în ultimul an un profit de 123 de milioane de lei

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Acţionarii Societăţii de Investiţii Financiare (SIF) Moldova au luat în cadrul ultimelor şedinţe din aprilie decizii care vor influenţa mersul afacerilor până în 2021. Societatea va fi administrată de preşedintele Costel Ceocea, iar din Consiliul de Administraţie mai fac parte Ciorcila Horia, Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan şi Radu Octavian Claudiu.

Acţionarii SIF Moldova şi-au stabilit în cadrul întâlnirilor AGEA şi AGOA, din 4 aprilie, noua conducere până în 2021 dar şi obiectivele pentru acest an. Costel Ceocea a fost desemnat preşedinte al Consiliului de Administraţie. Condcerea va fi asigurată şi de vicepreşedintele Claudiu Radu Octavian. Directorul general al SIF este Claudiu Liviu Doroş, secondat de Cătălin Dan Jianu.
La şedinţă au participat 142 de acţionari, care au 46,18% din acţiuni (472 de milioane de acţiuni, dintr-un total de un miliard).


SIF Moldova a obţinut profit net de 123 de milioane de lei în 2016


Totodată, au fost aprobate situaţiile financiare individuale (IFRS) pentru exerciţiul financiar 2016. Anul trecut, SIF Moldova a obţinut venituri de 212 milioane de lei, a avut cheltuieli de 78 de milioane, un profitde 133 de milioane, din care a plătit 10,5 milioane de lei impozit pe profit. Banii obţinuţi anul trecut vor fi repartizaţi astfel: 44,9 milioane –dividende iar restul vor fi rezerve pentru folosinţa societăţii. Acţionarii vor primi dividende la valoarea de 0.044 de lei pe acţiune.  „Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central şi agent de plata Banca Transilvania, pentru asigurarea continuitatii procesului de plata a dividendelor pentru actionarii SIF Moldova. Aproba data de 12.09.2017 ca data de inregistrare (ex-date 11.09.2017) si data de 02.10.2017 ca data a platii aferente dividendului. Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din 15.04.2014, neridicate pana la data de 14.07.2017 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile“, se arată în decizia Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 4 aprilie.

image

Previziuni în 2017: SIF Moldova îşi reduce cheltuielile şi profitul


Acţionarii şi persoanele din conducerea SIF Moldova au aprobat şi previziunile pentru programul de activitate din 2017, în acord cu „Declaraţia de politici investiţionale 2014-2018“.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2017 este împărţit astfel: 157 de milioane venituri totale, 47 de milioane cheltuieli, 109 milioane profit brut şi 95 de milioane, profit net, după plata impozitelor. Acţionarii au stabilit şi cine le vor conduce afacerile:  Costel Ceocea, Ciorcila Horia, Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan şiRadu Octavian Claudiu.

costel ceocea

Costel Ceocea, preşedintele Consiliului de Administraţie la SIF Moldova
 

SIF Moldova îşi vinde din acţiuni în 2017, pentru reducerea capitalului social


În cadrul Adunăriii Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SIF, care a avut loc în acceaşi zi, de 4 aprilie, s-a stabilit ca societatea îşi va răscumpăra acţiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, prin anularea acţiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente. „Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: 29.000.000 acţiuni. Ppreţul minim per acţiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei. Preţul maxim per acţiune: 1,5 lei. Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil inregistrat in situatiile financiare 2016, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Achiziţionarea acţiunilor în cadrul Programului se va desfăşura prin toate operaţiunile de piaţă permise potrivit legii, care pot include şi oferte publice de cumpărare iniţiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Mandatarea Consiliului de Administraţie şi în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acţiuni.


Actul Constitutiv al SIF Moldova, modificat de AGEA. Consiliul de Administraţie se reduce de la 7 la 5 persoane

Actul Constitutiv al SIF Moldova SA a fost modificat la articolul 7, aliniatul 3. Consiliul de Administraţie este alcătuit în prezent din 7 persoane. Acţionarii au redus numărul persoanelor fizice, care sunt la conducere.  „Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala ordinară pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

Bacău


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri