Proiect USL: România împărţită în opt regiuni. Reşedinţa Regiunii Centru, la Alba Iulia

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Potrivit proiectului de lege iniţiat de USL, capitala Regiunii 7 Centru ar urma să fie la Alba Iulia. Un document care circulă în mediul online prezintă viitoarea configuraţie a regiunilor constituită pe actualele structuri care aplică Programul Operaţional Regional.

Prin urmare, actualele „capitale” ale regiunilor de dezvoltare ar urma să fie păstrate şi ca reşedi nţă pentru viitoarele regiuni. România va fi împărţită în opt regiuni. Pentru zona Centru, reşedinţa este trecută, în proiect, la Alba Iulia. Regiunea mai cuprinde judeţele Sibiu, Mureş, Braşov, Harghita şi Covasna. Reşedinţele celorlalte regiuni vor fi Bucureşti, Piatra-Neamţ, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Călăraşi şi Brăila.

regiune

Structurile de conducere sunt consiliul regional şi preşedintele consiliului regional. Alegerea acestora se face în condiţiile legii administraţiei publice locale. Preşedintele este ales uninominal pe un mandat de 4 ani.

Alte prevederi din proiectul de lege:

Localităţile de reşedinţă ale regiunilor  pot fi schimbate numai prin lege, la propunerea consiliului regional exprimată prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri care constituie 

Citiţi aici integral proiectul de lege iniţiat de USL

Sediul consiliilor regionale este in situat in localităţile de reşedinţă ale regiunilor. Sediul consiliilor regionale poate fi schimbat in cadrul localităţii de reşedinţă prin hotărâre a consiliului regional adoptată cu votul a ¾ din numărul de consilieri 

Administraţia publică în cadrul regiunii se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei regionale, subsidiarităţii, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice regionale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor regionale de interes deosebit. 

Numărul membrilor fiecărui consiliu regional se stabileşte prin ordin al prefectului regiunii, în funcţie de numărul locuitorilor regiunii, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile regionale, după cum urmează: 

Numărul consilierilor regionali raportat la numărul locuitorilor:

- până la 2.000.000  - 20 

- între 2.000.001-2.500.000 - 24 

- între 2.500.001-3.000.000 - 28 

- peste 3.000.000 - 32

Proiectul poate suferi modificări importante în Parlament, unde va fi discutat şi aprobat în cursul anului 2013.

Alba IuliaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite