Articol publicitar

SCRISOARE DESCHISĂ către IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit,  Arhidieceza Romano-Catolică Bucureşti

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Scrisoare de la: Ioannis Papalekas, proprietarul Cathedral Plaza:   Este de neînţeles, Excelenţă, cum aţi trecut de la seninătatea susţinerii  construirii clădirii  Cathedral Plaza, la înverşunarea de a o demola!

Este de neînţeles, Excelenţă, cum (cred că) urmăriţi binele, dar faceţi răul!

Vă situaţi, Excelenţă, în afara legii prin abuzul de drept pe care îl săvârşiţi în toate formele posibile, inclusiv  prin presiuni mediatice!

Urmare a războiului juridic pe care l-aţi declarat societăţii Millennium Building Development SRL, prin Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, pe care Excelenţa Voastră o reprezintă,

Urmare a plângerii penale pe care aţi formulat-o împotriva mea personal şi prin care afirmaţi halucinant complicitatea şi aderarea  mea la un grup infracţional care ar împiedica demolarea clădirii Cathedral Plaza al cărei proprietar sunt,

Urmare a comunicatului de presă pe care am fost nevoit să îl dau la începutul acestei săptămâni pentru a pune ordine în lucruri şi a arăta opiniei publice situaţia reală şi justificările acestui conflict, prin prezenta scrisoare deschisă,

vă solicit public, Excelenţă, să retractaţi infamiile şi să acceptaţi dialogul la care vă invit de ani  buni pentru a remedia ce este de remediat la clădirea Arhiepiscopiei - dacă  puteţi dovedi vreo stricăciune - şi să lăsaţi autorităţile statului să se pronunţe asupra cererii noastre de regularizare a clădirii având în vedere că  nici  imobilul Catedrala Sf. Iosif, nici imobilele din jur nu au suferit şi nu suferă urmare a construirii şi existenţei clădirii Cathedral Plaza, pe terenul vecin aflat în proprietatea noastră.

Vă solicit public să încetaţi demersurile denigratoare la adresa mea fiind conştient, Excelenţă, de răul pe care mi-l produceţi în plan personal, dar şi profesional,

Vă solicit public să încetaţi atacarea proiectului Cathedral Plaza început şi continuat cum bine ştiţi cu acordul şi susţinerea dumneavoastră totală din anii 1999 - 2001, adică exact în perioada evaluărilor impactului asupra clădirii vecine, a încadrării urbanistice etc.

Depăşind orice măsură, Monseniore, faceţi dintr-un  pacifist cum am fost şi sunt structural,  mereu  favorabil soluţiilor amiabile, un om al Cetăţii care  va cere protecţia drepturilor şi intereselor legitime personale şi economice tuturor organelor statului cu atribuţii în respectarea ordinii juridice pe care o încălcaţi violent, prin abuzurile nesancţionate la timp.  

Cunoaşteţi că Millennium Building Development SRL, proprietara imobilului Cathedral Plaza,  a iniţiat prin vechiul proprietar, în temeiul dispoziţiilor  din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, procedurile de regularizare a existenţei clădirii, depunând încă din decembrie 2011 la Primăria Municipiului Bucureşti întreaga documentaţie necesară verificării siguranţei construcţiei noastre şi lipsei de interacţiune negativă cu oricare dintre proprietăţile învecinate.

Cunoaşteţi că în anul 2014 au fost depuse la dosarul administrativ un număr de 7 expertize tehnice, asumate de reputaţi specialişti/experţi şi profesori români, care prin analizele făcute şi prin concluziile lor confirmă în integralitate atât siguranţa clădirii noastre, cât şi lipsa invocatei dar niciodată doveditei  interacţiuni negative în raport de clădirea Catedralei Sf. Iosif.

Cunoaşteţi, sau ar trebui doar să fie logic să acceptaţi, că abuzaţi de solicitarea  de a se demola o construcţie aflată în procedură de regularizare,  cu atât mai mult cu cât nu aţi produs nici cea mai mică dovadă că imobilul Catedrala Sf. Iosif ar fi fost afectat de clădirea noastră. V-am anunţat şi vă retransmit public că, dacă acest lucru s-a întâmplat sau se întâmplă, sunt deschis la încheierea unei tranzacţii, fie pentru a aduce bunul în stare de funcţionare, fie de a suporta costurile cu respectivele lucrări.

Încetaţi, Excelenţă, presiunile şi ameninţările făţişe exercitate asupra factorilor responsabili din Primăria Municipiului Bucureşti care s-au temut şi se tem până la a-şi încălca obligaţiile de serviciu să soluţioneze favorabil cererea de regularizare a problemelor administrative ale clădirii noastre.

Depăşiţi starea de mânie sau resortul intern întunecat care vă ţine prizonierul furiei împotriva proprietăţii altuia şi a unei clădiri reprezentative în peisajul comunităţii.

Fac apel public, aşa cum am făcut apel privat la dumneavoastră când v-am numit  Om al  Binelui şi, nu în ultimă instanţă, fac apel public la un vecin care trebuie să devină rezonabil! 

Ameninţarea, falsul şi abuzul procedural au constituit instrumentele pe care aţi înţeles să le folosiţi pentru a împiedica cursul firesc al justiţiei:

  • Au fost ameninţaţi în mod repetat funcţionari de cel mai înalt rang din administraţia Municipiului Bucureşti care ar fi trebuit să analizeze cu profesionalism şi obiectivitate  cererea noastră privind posibilitatea emiterii unui act administrativ de regularizare (aceştia au refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu de  teama dumneavoastră, riscând despăgubiri  pentru gravele  prejudicii aduse  Millennium care nu îşi poate valorifica clădirea).
  • Au fost ameninţaţi profesori reputaţi şi respectaţi  - rectorul şi prorectorii din cadrul Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi al Consiliului de administraţie al UTCCB, de la  care Primarul General  a solicitat  opinii tehnice de specialitate, cu privire la siguranţa clădirilor vecine şi stabilirea posibilităţii parcurgerii fără riscuri a unor eventuale proceduri de demolare.
  • Au fost ameninţaţi oameni publici şi politici pentru o aşa-zisă neimplicare în susţinerea scopului abuziv al Excelenţei Voastre.

Nu rămân neobservate, Monseniore, demersurile incorecte de a ignora orice autoritate ştiinţifică din România care nu vă confirmă opţiunile şi de a refuza obstinat ca expertizarea clădirilor să se facă de echipe de specialişti propuşi de autoritatea administrativă şi de noi.

Nu sunteţi credibil procedând astfel, Excelenţă!

În prezent, demersurile dumneavoastră sunt expresia unui abuz continuu  având ca finalitate obstrucţionarea regularizării situaţiei administrative şi juridice a clădirii Cathedral Plaza aflată într-o fază procesuală îngreunată de multiple cereri de intervenţie despre care aş fi bucuros să nu ştiţi, adică să nu facă parte din strategia Arhiepiscopiei de a abuza de "accesul la justiţie" prin enoriaşi ori altfel de interpuşi.  

Vă solicit aşadar public să încetaţi acţiunile de teroare mediatică, ameninţare şi plângeri calomnioase împotriva subsemnatului şi a societăţii proprietare a clădirii!

Ştiţi foarte bine că nu există şi nu a existat nicio legătură între mine, ca persoană, şi edificarea acestei clădiri, astfel încât orice susţinere că pentru existenţa ei ar fi fost folosite fonduri provenite din activităţi "infracţionale" desfăşurate între Cipru şi România este una mincinoasă, pe care nu înţeleg cum aţi putut-o inventa.

Afirmaţiile şi insinuările privind implicarea mea într-un grup infracţional organizat împreună cu Primarul General al Capitalei (pe care l-am întâlnit de doar 2 ori în activitatea mea, în cursul anului 2014, în prezenţa avocaţilor mei pe parcursul unor audienţe oficiale la sediul Primăriei) şi, în mod stupefiant şi  împreună cu d-nul Dragoş Bîlteanu, sunt mai mult decât minciuni sfruntate, sunt fapte ilicite în cel mai pur sens juridic, proiectul Cathedral Plaza fiind conceput de persoane pe care le cunoaşteţi foarte bine şi faţă de care nu înţeleg, şi  nici nu vreau să ştiu, de ce aveţi resentimente atât de puternice. 

Audienţele dumneavoastră la Primarul General al Municipiului Bucureşti nu le suspectez de vreo intenţie rea, ci doar de dorinţa de a clarifica  aspectele tehnice legate de clădirea vecină şi de aceea nu înţeleg de ce aţi refuzat şi refuzaţi dialogul instituţional în trei (Primăria Municipiului Bucureşti, Millennium Building Development SRL, Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti) pentru efectuarea expertizelor necesare, de către un colectiv de  specialişti numiţi de toate părţile implicate şi interesate în găsirea soluţiei normale şi corecte, nu distructive şi plină de ură şi minciună pe care o promovaţi.  

Acuzele apărute în comunicatul de presă al Arhiepiscopiei din data de 27 martie 2015, prin care mi se atribuie fapte de natura penală, trimiţând la beneficiul unei posibile vânzări a Cathedral Plaza pentru un preţ de 70 milioane euro, sunt rodul unei uri şi a lipsei de responsabilitate pe care nu le pot înţelege ori accepta, ştiind că nu au nicio legătură, nici cu intenţiile mele actuale, nici cu legalitatea tranzacţiei prin care am preluat proiectul "Cathedral Plaza" de la dezvoltatorul lui.

Vă solicit aşadar să reveniţi la normalitate şi să încetaţi  manipularea/intoxicarea opiniei publice inclusiv prin invocarea repetată a hotărârii judecătoreşti emisă în anul 2012 de către Tribunalul Dâmboviţa,  pretinzând că acolo şi atunci s-ar fi tranşat în mod ireversibil soarta clădirii noastre, urmare a unei dispoziţii a judecătorului primei instanţe adresate Primarului General de a emite actul administrativ de demolare.

Dacă nu aţi fost informat încă, trebuie să aflaţi că respectiva hotărâre s-a pronunţat fără participarea Millennium Building Development SRL, în calitatea sa de proprietar, astfel că orice proceduri de demolare a clădirii noastre ar fi o încălcare directă şi profund ilegală a unui drept de proprietate pe care nu l-am pierdut niciodată.

Hotărârea nu ne este opozabilă, iar judecătorul cauzei a fost în mod evident indus în eroare de reprezentanţii Excelenţei Voastre, neprezentându-i-se toate aspectele de legalitate ale situaţiei acestei clădiri şi mai ales   ascunzându-i-se faptul că Millennium Building Development SRL  solicitase deja intrarea în legalitate într-o procedură la care autoritatea administrativă refuza să răspundă, deşi au fost prezentate numeroase justificări favorabile Clădirii, majoritatea de ordin tehnic.

Nu cred că există o persoană de bună credinţă şi cu minim simţ moral şi de dreptate care să accepte că se poate decide soarta unei clădiri,  distrugerea unei proprietăţi,  la cererea unui vecin în acord cu primăria, dar fără ca proprietarul să fie citat/informat astfel încât să poată să îşi apere dreptul!

Vă atrag atenţia însă că demolarea acestei proprietăţi edificată în baza unei autorizaţii valabile pe tot parcursul etapei de construire nu poate avea decât un singur rezultat: plata daunelor pricinuite cel puţin la valoarea  investiţiei de peste 50 de milioane de euro.

Este de natura evidenţei că o investiţie făcută cu totală bună credinţă, pe baza unor avize/acorduri/hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale şi după o decizie a unei instanţe de recurs care confirmă valabilitatea Autorizaţiei, nu poate fi distrusă fără o despăgubire adecvată.

Mânat de sentimente distructive, probabil că nu v-aţi pus problema acestei consecinţe şi nici nu v-aţi gândit că bucureştenii nu au, în niciun caz, disponibilitatea să le suporte.

Aflaţi, Monseniore, că plătim impozite pe această clădire de la finalizarea sa, dar nu o putem folosi pentru că obstrucţionaţi  procesul de regularizare.

Vă solicit  public să răspundeţi de ce aţi refuzat în permanenţă şi chiar v-aţi opus executării dispoziţiilor instanţelor de judecată prin care s-a dispus, la cererea Millennium Building Development SRL, expertizarea  clădirii Catedralei Sf. Iosif, la momentul începerii lucrărilor de construire pentru edificiul nostru, în anul 2006, ca măsură asiguratorie?

Vă solicit  public să precizaţi de ce v-aţi opus efectuării, în cadrul dosarului ce viza anularea autorizaţiei de construire, a expertizei tehnice judiciare care să verifice starea Catedralei Sf. Iosif, dar şi a proiectului ce a dus la edificarea clădirii noastre?

Cunoaşteţi, Monseniore,  că mi-am  manifestat în permanenţă disponibilitatea de a dezvolta o relaţie de bună vecinătate cu Arhiepiscopia, instituţie de interes public, şi de a sprijini enoriaşii din comunitatea catolică, aşa cum cred,  din profundă credinţă personală, că este bine.

În acest sens am transmis de mai multe ori mesaje către Excelenţa Voastră solicitându-vă o întrevedere în care, în calitate de vecini, dar şi de  buni creştini, să purtăm un dialog raţional pentru gestionarea înţeleaptă şi închiderea unui conflict nedorit, care distruge atât clădirea Cathedral Plaza prin nefolosire şi neîntreţinere, cât şi credibilitatea şi bugetele Arhiepiscopiei, nevoită să investească enorm într-un  conflict nejustificat.

În mod surprinzător toate solicitările mele au rămas timp de aproape 3 ani fără răspunsul Excelenţei Voastre, care a venit într-un sfârşit într-un mod incalificabil şi intolerabil, prin plângerea penală abuzivă şi calomniatoare pe care aţi făcut-o publică prin canale media.  

Sunt 3 ani de obstrucţii încununate de un demers mârşav - plângerea penală -  în care mă atacaţi personal, făcând şi afirmaţii extrem de grave împotriva  Primarului General, implicând şi un nume nou – Dragoş Bîlteanu - complet străin de proiect.

Vă solicit public să vă cereţi scuze şi să retrageţi toate acuzaţiile false atât despre implicarea mea într-un grup infracţional, cât şi despre existenţa unor fonduri investite în clădirea Cathedral Plaza, provenite din "delapidarea" unor societăţi de investiţii financiare din România, printr-un circuit economic cu societăţile mele din Cipru!

Nu aveţi niciun drept Monseniore, să folosiţi Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti şi să lansaţi acuzaţii false şi fără scrupule, pentru a vă  atinge scopul!

Nu speraţi că nu îmi voi apăra onoarea şi proprietatea!

Aţi depăşit orice măsură, Monseniore!

Ioannis Papalekas

Bucureşti 3 aprilie 2015

SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite