Simulare Bac 2022. Ce spun profesorii despre subiectele primite de elevi la simularea de la Limba română

0
0
Simularea la Limba română a durat trei ore Foto: Ioan Buciumar
Simularea la Limba română a durat trei ore Foto: Ioan Buciumar

Tudor Arghezi, la profilul real, şi Ion Barbu, la cel umanist. Eseul de la subiectul al treilea din teze era singurul care i-ar fi putut pune în dificultate pe elevii mai puţin pregătiţi, sunt de părere profesorii.

Un fragment din cartea Destăinuiri a Profirei Sadoveanu a constituit primul subiect al probei la Română în cadrul simulării examenului de Bacalaureat. La primul subpunct – IA –, elevilor li se cerea să rezolve câteva cerinţe – respectiv să indice sensul unor secvenţe de text sau să prezinte în câteva cuvinte relaţia între două personaje prezente în text – în timp ce la IB, să redacteze un text de minimum 150 de cuvinte în care să explice dacă păstrarea discreţiei în viaţa privată este importantă sau nu. 

Poezie modernă la subiectul III  

Subiectul al doilea cerea ca elevii să prezinte în minimum 50 de cuvinte rolul notaţiilor făcute de George Mihail-Zamfirescu într-un fragment din piesa Idolul şi Ion Anapoda, în timp ce al treilea presupunea redactarea unui eseu de 400 de cuvinte, în care trebuiau prezentate particularităţile unui text poetic studiat aparţinând lui Tudor Arghezi sau Ion Barbu.

În elaborarea eseului, elevii trebuiau să aibă în vedere următoarele repere: evidenţierea a două trăsături care făceau posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent literar sau într-o orientare tematică; comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat şi analiza a două elemente de compoziţie şi/sau de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales. 

Subiecte în paradigma ultimilor ani  

Niciunul dintre aceste subiecte nu ar fi trebuit să ridice probleme pentru liceeni, chiar dacă simularea venea după doi ani de pandemie în care au făcut şi multe cursuri online, este de părere Brânduşa Dragomir, profesoară de Limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti. 

Şi asta, spune profesoara, pentru că subiectele de la simulare nu au ieşit din paradigma cunoscută de elevi şi exersată prin testele de antrenament. Iar acest lucru, din motive lesne de înţeles, pentru că nu în toate liceele s-a putut face şcoală online şi cum trebuie. „Cred că la subiectele IA şi IB sunt accesibile pentru toată lumea. Cu toate că IB ar putea fi puţin incomod pentru liceele mai slabe. Îmi pun întrebarea dacă unii elevi nu cumva s-ar putea încurca în cuvântul «discreţie», din păcate. Subiectul al treilea este accesibil unui elev pregătit, dar poeţii, în general, sunt consideraţi de elevi dificili. Cu atât mai mult poeţii moderni, respectiv Arghezi, Barbu, Blaga. Poeţii consideraţi accesibili şi preferaţi de elevi sunt Eminescu şi Bacovia”, subliniază profesoara de Limba şi literatura română. 

Subiectele din ultimii ani, adaugă Brânduşa Dragomir, sunt riguros făcute, în aceeaşi paradigmă şi nu au deviat de la ea. „Adică fragmentul este accesibil, cerinţele sunt de înţelegere a textului şi ar trebui ca, la clasa a XII-a, oricine să poată da aceste informaţii. Subiectul al doilea ar putea fi mai greu dacă li se dă elevilor o poezie şi aceştia trebuie să ilustreze relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice”, a subliniat profesoara. 

8 elevi, eliminaţi pentru copiat 

Datele oficiale furnizate de Ministerul Educaţiei arată că, la simularea de Limba şi literatura română au fost prezenţi 119.486 de elevi din cei peste 150.000 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar curent în clasele a XII-a/zi şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă. Opt elevi au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze. 

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat 2022 sunt: Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie şi Filosofie.  

Calendarul simulărilor la Bac 2022

29 martie - Proba scrisă obligatorie a profilului 

30 martie - Proba scrisă la alegere a profilului şi specializării 

31 martie - Proba scrisă la Limba şi literatura maternă 

14 aprilie - Comunicarea rezultatelor 

Calendarul examenului de Bac 2022, sesiunea iunie-iulie

23-27 mai - Înscrierea candidaţilor 

27 mai 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

Probe orale

6-8 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

8-9 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

9-10 iunie - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

13-15 iunie - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Probe scrise

20 iunie - Limba şi literatura română

21 iunie - Proba obligatorie a profilului

22 iunie - Proba la alegere a profilului şi specializării

23 iunie - Limba şi literatura maternă

27 iunie - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00-18.00

28-30 iunie - Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie - Afişarea rezultatelor finale

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite