Bacalaureat 2022. Cum trebuia rezolvate subiectele de Geografie

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Alina Mitran
Foto: Alina Mitran

Profesorul de Geografie Costel Barbălată, director-adjunct la Liceul ”Marin Preda” din Bucureşti, a rezolvat pentru ”Adevărul” subiectele date astăzi la proba la alegere a examenului de maturitate.

REZOLVAREA SUBIECTELOR

SUBIECTUL I

1)  Portugalia   2)Praga .

1) 1; 2) Serbia ; 3) Madrid.

C

 1) c; 2) b; 3) c; 4) b;  5) b.

 Se pot preciza trei deosebiri:

  Deosebiri climatice Ţara D (Norvegia) Ţara J (Grecia) 1 Factori genetici Vecinătatea oceanelor Atlantic şi Arctic Vecinătatea Mării Mediterane 2 Tipul de climă Temperat oceanică şi subpolară Mediteraneană 3 Temperatura medie iarna (ianuarie) 0°-5°C pe coasta de vest şi 0°-(-5)°C în rest 5°-10°C 4 Temperatura medie vara (iulie) 10°-15°C în sud şi centru 5°-10°C în nord 25°-30°C în cea mai mare parte a ţării şi peste 30°C în sudul ţării 5 Temperatura medie anuală 10°-15°C pentru arealul cu climat temperat oceanic şi în jur de 0°C pentru arealul cu climat subpolar 15°-20°C 6 Precipitaţii medii anuale 1000-1500mm/an în centrul şi sud cu iernile moderate şi verile răcoroase iar în nord 300-500mm/an cu veri scurte şi îngheţ preluhgit 500-1000mm/an , ierni blânde şi ploioase, veri calde şi secetoase 7 Vănturi Vânturile polare în nord şi Vânturile de Vest în partea centrală şi de sud Vânturi de tip Sirocco

E

 1) Două dintre următoartele ţări : Franţa,   Elveţia,  Italia,  Austria,  Liechtenstein,  Germania, Slovenia.

2) Se pot preciza două porturi ca de exemplu Odessa, Sevastopol, Yalta (Ucraina), Constanţa, Mangalia, Năvodari (România), Burgas, Varna (Bulgaria), Novorossiisk (Rusia) etc.

SUBIECTUL II

A

 1) Vaslui   2) Ialomiţa.

1) Prut; 2) A ; 3) Deva.

1) c; 2) b; 3) b; 4) a; 4)a; 5) a.

D

Se pot preciza trei deosebiri :

  Deosebiri Unitatea C (Grupa centrală a Carpaţilor Orientali) Unitatea F (Subcarpaţii Curburii) 1 Tipuri de roci Grupa centrală prezintă un mozaic petrografic cu roci vulcanice, metamorfice şi sedimentare Subcarpaţii Curburii sunt alcătuiţi din roci sedimentare 2 Altitudini Altitudinea maximă se înregistrează îm Munţii Călimani 2100 de metri. Altitudini sub 1000m (Măgura Odobeşti are 996 de metri) 3 Tipuri genetice de relief Relief vulcanic, relief carstic (pe calcare) Relief carstic (pe sare)

 1) Se pot preciza ca resurse : petrolul,  gazele naturale,  rocile pentru industria materialelor de construcţii (nisip, pietriş, argilă).

2) Influenţele submediteraneene şi cele oceanice (de Vest)

SUBIECTUL III

A

 1) Aproximativ 9.3-9.4 milioane hectare, Franţa; 2) Un milion de hectare, Suedia.

1) Diferenţa dintre România cu 5.5 milioane de hectare şi Italia cu 3 milioane de hectare este de 2,5 milioane de hectare.

2) Se pot menţiona ca factori  naturali condiţiile climatice şi relieful mai puţin favorabile.

3) Câmpia Română, Câmpia de Vest.

1) Se pot preciza trei dintre din următoarele state: Slovenia, Croaţia,  Serbia, România, Ucraina, Slovacia, Austria.

   2) Două unităţi de relief: Munţii Bakony, Munţiii Matra-Bukk, Câmpia  Tisei etc. 

   3) Trei cursuri de apă Dunărea, Tisa, Criş, Mureş, Someş Raba etc.

   4) Ca oraşe, se pot preciza: Budapesta, Szeged, Debrecen, Gyor, Sopron, Pecs etc.

D

1) Pentru oraşul A amplitudinea este de 22.8°C, iar pentru oraşul B este de 14°C.

2) Oraşul A este Helsinki iar oraşul B este Valletta.

E

1 Oraşul Valletta are o climă  mediteraneană.

2 O cauză a diferenţei dintre valorile temperaturilor medii dintre cele două oraşe este latitudinea.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite