Avalanşa de abuzuri comise de BNAA şi Asito nu permite examinarea recursului Grawe Carat cu privire la excluderea din sistemul Cartea Verde (P)

0
0
Compania austriacă Grawe este unul dintre cei mai mai investitori în ţară
Compania austriacă Grawe este unul dintre cei mai mai investitori în ţară

Avalanşa abuzurilor BNAA şi „Asito” S.A. nu permite examinarea recursului GRAWE Carat cu privire la excluderea din sistemul “Cartea Verde”, anunţă compania austriacă într-un comunicat.

La 22.10.2013 compania GRAWE Carat a contestat la judecătoria sectorului Râşcani Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) din 27.09.2013 cu privire la excluderea IM CA "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. din componenţa membrilor cu drepturi depline ai BNAA şi retragerea autorizaţiei de a elibera certificate internaţionale de asigurare Carte Verde şi a solicitat de a aplica, până la soluţionarea definitivă a cauzei, măsura de asigurare a acţiunii prin suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a membrilor BNAA din 27.09.2013.

Instanţele tergiversează examinarea cauzelor

Preşedintele Judecătoriei Râşcani Oleg MELNICIUC, la 25 octombrie 2013, a pronunţat Încheierea privind respingerea cererii de asigurare a acţiunii ca fiind pretins neîntemeiată, invocând că GRAWE Carat nu a demonstrat că ”neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă executarea hotărârii judecătoreşti”, cât şi faptul că GRAWE Carat va putea cere ulterior repararea prejudiciului.

GRAWE Carat a contestat cu recurs Încheierea vădit părtinitoare şi ilegală a judecătorului MELNICIUC, ce urma să fie examinată de către Curtea de Apel Chişinău pe data de 10.12.2013.
De menţionat că, recursul GRAWE Carat nu a fost examinat până în prezent - 17 ianuarie 2014.
BNAA în mod abuziv şi neîntemeiat creează impedimente procesuale pentru a nu permite examinarea recursului. Astfel, pe data de 06.12.2013 BNAA a solicitat strămutarea cauzei la o altă instanţă judecătorească invocând motive formale şi neîntemeiate, ce au fost respinse de Curtea Supremă de Justiţie.

Pentru a tergiversa examinarea recursului şi a cauza prejudicii materiale cât mai grave companiei GRAWE Carat, la data de 26.12.2013 - BNAA a recuzat completul de judecată.
În pofida faptului că în procesul de repartizare aleatorie a cererii de recuzare a intervenit preşedintele Curţii de Apel Chişinău Ion PLEŞCA, cancelaria CAC a reţinut repartizarea recuzării pentru 5 zile calendaristice, cererea a fost repartizată unui judecător aflat în concediu şi, a fost grav încălcat Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013” - cererea de recuzare a fost respinsă ca fiind neîntemeiată pe data de 09.01.2014.

Însă, pentru a nu admite în continuare examinarea cererii de recurs a companiei GRAWE Carat, compania de asigurări ”ASITO” S.A., membru cu drepturi depline a BNAA, la data de 14.01.2014 a depus o altă cerere de recuzare invocând aceleaşi temeiuri care au fost respinse de către Curtea de Apel Chişinău pe 09.01.2014.
De menţionat că cea de-a doua cerere de recuzare a completului de judecată înregistrată de "Asito” S.A. pe data de 14.01.2014 în care sunt invocate exact aceleaşi temeiuri false şi eronate pe care şi-a întemeiat anterior cererea de recuzare BNAA, până la momentul publicării prezentului Comunicat contrar prevederilor Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, nu a fost repartizată de către Cancelaria Curţii de Apel Chişinău.

Abuz după abuz

GRAWE Carat consideră că Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi compania de asigurări respectivă - fac abuz de drepturile sale procesuale şi tergiversează cu rea-credinţă examinarea recursului pentru a cauza companiei GRAWE Carat prejudicii de proporţii atât materiale, cât şi de imagine, datorită faptului că suntem unicul şi cel mai important adversar în complotul de monopolizare a pieţei asigurărilor din Moldova.

Considerăm că BNAA, „ASITO” SA, dar şi alte companii membre cu drepturi depline ai BNAA - vor continua să facă abuz de drepturile sale procesuale, în speranţa că Preşedintele Curţii de Apel Chişinău Ion PLEŞCA va influenţa în interesul BNAA procesul de repartizare şi examinare a cererii de recuzare, iar ulterior va repartiza recursul companiei GRAWE Carat unui complet servil lui Ion PLEŞCA şi intereselor persoanelor în favoarea cărora acţionează acesta.

GRAWE Carat consideră inacceptabilă tolerarea abuzurilor procesuale de către instanţele judecătoreşti şi tergiversarea proceselor judiciare practicată de BNAA şi unii membri cu drepturi depline ai acestei asociaţii.
GRAWE Carat solicită CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII să ia atitudine faţă de ilegalităţile expuse în plângerile companiei GRAWE Carat - înregistrate la CSM pe data de 27.11.2013 (anexa nr.1) şi 03.01.2014 (anexa nr. 2) şi să aplice sancţiuni judecătorilor Oleg MELNICIUC, Preşedintele Judecătoriei Râşcani şi Ion PLEŞCA, Preşedintele Curţii de Apel Chişinău, cât şi Tatianei VASILICĂ, Şefa Cancelariei Civile a Curţii de Apel Chişinău - implicaţi în comiterea ilegalităţilor şi abuzurilor împotriva GRAWE Carat.

Reamintim că în luna octombrie companiei GRAWE Carat i-a fost retrasă ilegal autorizaţia de eliberare a certificatelor Carte Verde ca urmare a acţiunilor cu efect de cartel ale SA "Moldasig" S.A., CIA "Asito" S.A., CA "Victoria Asigurări" S.A. şi CA "Klassika Asigurări" S.A., companii membre cu drepturi depline ale Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA).

Mai multe - Republica Moldova

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite