Una dintre cele mai importante sinteze ale gândirii lui Augustin, traducere în premieră la Polirom

0
0
POLIROM

Despre Treime, una dintre cele mai importante sinteze ale gândirii lui Augustin şi o carte fundamentală a filosofiei şi teologiei occidentale, a apărut la Editura Polirom, traducere în premieră coordonată de Alexander Baumgarten.

Comentând pasaje semnificative ale scrisorilor pauline şi asimilând în ele numeroase doctrine ale tradiţiei platoniciene, tratatul augustinian explică cunoaşterea lui Dumnezeu în termenii efortului uman de depăşire a unui paradox filosofic al cunoaşterii. Interpretând statutul omului drept chip şi asemănare divină din perspectiva principiului plotinian al convertirii realităţilor divine în funcţii ale sufletului, Augustin arată cum descoperirea omului interior şi a facultăţilor sufletului analogice persoanelor Treimii permite reformularea idealului ciceronian al filosofiei, prin edificarea unei noi ştiinţe, încă nenumite, dar destinate „să nască, să crească, să întărească şi să apere” credinţa creştină.

„Oricine citeşte acestea, unde este tot pe atât de sigur ca şi mine, să înainteze împreună cu mine; unde tot pe atât ezită, să caute împreună cu mine; unde îşi recunoaşte eroarea, să revină la mine; unde o recunoaşte pe a mea, să mă respingă. În felul acesta să pătrundem totodată pe calea carităţii, tinzând spre acela despre care a fost spus: căutaţi mereu chipul lui. Iar acest lucru l-aş fi început plăcut, pios şi în siguranţă în faţa lui Dumnezeu, Domnul nostru, împreună cu toţi, dacă ei ar citi cele pe care le scriu şi mai cu seamă în cazul acelor pasaje unde se cercetează unitatea Treimii, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, pentru că nicăieri nu se greşeşte într-un mod mai periculos, nici nu se cercetează ceva mai cu dificultate, nici nu se găseşte ceva într-un mod mai rodnic. (...) Şi de aceea este util ca mai multe interpretări să provină din partea mai multora cu o pană diversă, dar nu cu o credinţă diferită, ba chiar în privinţa aceloraşi întrebări faptul însuşi să ajungă la cei mai mulţi pentru unii într-un fel, iar pentru alţii altfel.” (Despre Treime, I, 5)

Ediţie bilingvă coordonată de Alexander Baumgarten • Ediţie cartonată

POLIROM

Traducere din limba latină de Alexandra Anisie, Alexandra Baneu, Alexander Baumgarten, Cristian Bejan, Monica Brînzei, Daniel Coman, Ioana Curuţ, Vlad Ile, Alin Luca, Andrei Marinca

Augustin (354-430), filosof şi teolog, episcop de Hippona şi doctor al Bisericii, este gânditorul care a influenţat decisiv creştinismul apusean. Preocupat de raportul dintre credinţă şi raţiune, a abordat marile întrebări legate de existenţa lui Dumnezeu, nemurirea sufletului, originea lumii, sensul timpului şi al istoriei, oferind răspunsuri şi perspective care stau la baza culturii şi civilizaţiei occidentale. Adaptând filosofia clasică şi în special platonismul la învăţăturile creştine, textele lui Augustin – opere filosofice, exegetice sau polemice, tratate dogmatice, omilii, scrisori –, destinate în mare parte apărării credinţei, constituie fundamentul intens dezbătut al gândirii medievale şi moderne. Confesiunile, Despre Treime, Despre cetatea lui Dumnezeu, dar şi Despre liberul arbitru, Despre dialectică sau Despre doctrina creştină rămân repere ale culturii occidentale, atrăgând cititori din toate timpurile şi de pretutindeni.

Cultură


Ultimele știri
Cele mai citite