Andrei Oişteanu a primit un premiu internaţional pentru „Imaginea evreului în cultura română“

0
0

Istoricul religiilor şi antropologul Andrei Oişteanu a fost distins cu premiul B’nei B’rith Europe pentru volumul „Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european“ (ediţia a III-a, revăzută, adăugită şi ilustrată), publicat în 2012 în seria de autor pe care Editura Polirom i-a consacrat-o.

B’nei B’rith Europe este o prestigioasă organizaţie evreiască internaţională, cu sediul la Bruxelles. În 2015, Comitetul Executiv al acestei organizaţii a decis să înfiinţeze un premiu anual menit „să recompenseze un intelectual care a contribuit la schimbarea imaginii evreului în societate”. Premiul obţinut de Andrei Oişteanu este primul de acest fel, acordat de B’nei B’rith Europe.

Imaginea evreului în cultura română a fost distins cu Premiul Academiei Române, Marele Premiu al ASPRO, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, Premiul revistei Sfera politicii, Premiul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Premiul Fundaţiei „Sara & Haim Ianculovici” (Israel). Volumul a mai fost tradus în engleză (Nebraska University Press, Lincoln & London, 2009), germană (Frank und Timme Verlag, Berlin, 2010), franceză (Éditions Non Lieu, Paris, 2013), maghiară (Ed. Kriterion, 2005) şi italiană (în curs de apariţie).

Volumul prezintă originea, evoluţia temporală şi spaţială / în timp şi spaţiu, supravieţuirea sau dispariţia clişeelor ce compun portretul fizic, profesional, l,  spiritual / moral, intelectual, magico-mitic şi religios al „evreului imaginar” în spaţiul cultural românesc. Este de asemenea analizat modul în care antisemitismul popular l-a influenţat pe cel intelectual şi politic, de la jumătatea secolului al XIX-lea pînă astăzi. Abordînd tema din perspectiva şi cu instrumentele antropologiei culturale, autorul reface portretul-robot al „“evreului imaginar” şi evaluează diferenţele dintre acesta şi „“evreul real”.

„O carte în chip urgent necesară. Nimeni nu era mai potrivit să o scrie decît Andrei Oişteanu, cu răbdarea, precizia, echilibrul şi umorul cu care ne-a obişnuit de multă vreme. Cititorul va petrece cîteva ceasuri de lectură pasionantă şi, dacă e om întreg, va cădea pe gînduri…” (Andrei Pleşu)

„După mai multe lucrări consacrate miturilor din cultura tradiţională românească, Andrei Oişteanu a publicat un studiu monumental consacrat imaginii evreului în cultura română – o cercetare care a fost salutată de întreaga comunitate intelectuală şi care a depăşit cu mult frontierele ţării sale.” (Le Magazine Littéraire)

“Andrei Oişteanu şi-a utilizat excelent erudiţia. E o carte foarte valoroasă şi necesară. Nimeni dintre cei interesaţi de istoria antisemitismului est-central-european, de naţionalismul radical şi de populismul etnocentric n-ar trebui să o rateze.” (Times Literary Supplement)

„Andrei Oişteanu a compus o superbă lucrare de cercetare care va servi ca o sursă fundamentală pentru viitoare lucrări privind rădăcinile culturale ale receptării evreilor, nu numai în România, dar şi într-un context mai larg, est-central-european.” (East European Jewish Affairs)

„Este o carte foarte documentată şi inteligent scrisă. E o analiză explicită a multor teme privind imaginea evreului, fiind o critică implicită a unei componente importante a culturii române. Mai presus de toate, e o carte foarte curajoasă.” (Moshe Idel, din prefaţa la ediţia americană, University of Nebraska Press, 2009)

Andrei Oişteanu

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), conferenţiar la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti) şi preşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu bătrîni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012) (Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Asociaţia Bucureşti; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (2009) (Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române); Konstruktionen des Judenbildes (2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014) (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine (2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013).

Cel mai recent volum semnat de Andrei Oişteanu, „Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură“ (ediţie ilustrată, Polirom, 2016), a fost pe primul loc în topul celor mai bine vîndute cărţi la recent încheiata ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest 2016.

„Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură“ reprezintă o abordare comparativă a unui domeniu delicat, în care, apelînd la numeroase aspecte inedite din istoria şi cultura României şi a lumii, autorul evidenţiază persistenţa în mentalitatea colectivă, fie şi în forme simbolice şi metaforice, a unor modele mentale şi comportamentale.

Cultură


Ultimele știri
Cele mai citite