O altă aberaţie introdusă spre a face parte din viitoarea formă a Constituţiei este reprezentată de  Art.64.- (41), care prevede că „Orice persoană de drept public, orice persoană juridică privată şi orice persoană fizică are obligaţia de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după caz, în faţa unei comisii parlamentare, în urma invitaţiei scrise primite din partea acesteia, cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat. Activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciare”. Pentru a ne lămuri ce vizează, trebuie spus că el vine în completarea actualului Art.64.- (4), care precizează că „fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune”.

În baza acestui articol, se constituie comisii pentru anchetarea unor cazuri de încălcare a legii de către parlamentari sau de către persoane cu înalte funcţii publice. Dar, nu înţeleg de ce articolul introdus de către penelişti, că liberali sigur nu sunt, vizează persoanele fizice. Ca oricare cetăţean, am obligaţia să mă prezint în faţa organelor de anchetă, în cazul în care am săvârşit o faptă ce reclamă anchetarea mea. Dar, investirea parlamentarilor cu prerogative de anchetatori ridică o serie de întrebări: de ce sunt obligat, ca persoană fizică, să mă prezint pentru a fi anchetat de o comisie parlamentară? Asta e treaba parlamentarilor? Ce vor mai face instituţiile abilitate să ancheteze persoane fizice? Când vor mai avea timp să legifereze dacă se vor ocupa cu anchete?

 Ce minunată democraţie populară de tip stalinist ne pregătesc peneliştii! După ce am probat regimul Antonescu de dreapta, peneliştii ne pregătesc un nou regim Antonescu de tip stalinist. Dar, va fi mai soft: anchetatorii nu vor mai fi numiţi, ci vor fi chiar aleşii noştri. Se vor organiza şedinţe cu acuzatori publici, ca pe vremea în care făcea carieră soţia lui Brucan. Individul va fi la judecata poporului prin reprezentanţii acestuia, în timp ce ţara va fi condusă, ca şi astăzi, prin ordonanţe de urgenţă. Eu propun să le facem viitorilor parlamentari uniforme, cu diagonală, şi să le dăm câte o Volgă neagră. Ce Dumnezeu, tradiţia anilor ’50 nu trebuie exploatată? Avem în acest sens şi instrumentele mediatice ale binevoitorului Voiculescu (se vor organiza zilnic execuţii publice parlamentaro-mediatice moderate de Gâdea) şi disponibilitatea înţeleptului cu pălărioară de şef de scară şi servietă de preşedinte de CAP, care ne va îndruma spre o astfel de republică din cuibul său de la Giurtelecul Hododului. Crin Antonescu îşi pune în joc doar numele, iar Ponta va face glumiţe sadice şi va decreta, periodic, zile de doliu naţional în memoria celor ce nu au înţeles măreţia epocii în care trăiesc.